SAS kutter milliarder

SAS kutter milliarder
SAS kutter milliarder

SAS-konsernet ønsker å forbedre sitt økonomiske resultat med 27 milliarder svenske kroner innen 2011.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foto:
Scanpix

Stockholm/Oslo (NTB-Geir Lillesund): Dette vil SAS-konsernet gjøre ved både å kutte kostnader og sørge for økte inntekter de neste fire årene. Salg og omstruktureringer skal etter planen gi effekter på 2,8 milliarder svenske kroner per år fram til 2011, og samtidig skal inntektene før skatt forbedres med rundt 4 milliarder svenske kroner per år i det samme tidsrommet.

Tiltakene kommer fram i den nye strategiplanen som konsernstyret godkjente onsdag. Med de nye tiltakene håper selskapet å øke antall passasjerer med 20 prosent over en fireårsperioden. Det er også varslet endringer i forhold til de ansatte ved at det innføres et bonussystem.

Salg av Spanair

Som NTB formodet tirsdag, er det spanske flyselskapet Spanair på salgslista. Som datterselskap i SAS har Spanair de senere årene hatt en meget god utvikling og tjener penger. Imidlertid har selskapet hovedvekten av sin virksomhet på den iberiske halvøy, og fremstår i dag som marginal for det som fremover skal være SAS-konsernets hovedidé – nemlig å drive flytrafikk innen Skandinavia og til og fra Skandinavia til resten av verden.

SAS har i dag minoritetsinteresser i det britiske selskapet British Midland og i Air Greenland. Disse aksjepostene vil bli solgt. Det er grunn til å tro at SAS vil få en god slump penger for sine 20 prosent i British Midland. Selskapet sitter på det meget attraktive landings- og avgangsrettigheter (slots) på Londons Heathrow.

På bakken

Men utsiktene for gode salg stopper ikke her, også bakkehåndteringsselskapet Scandinavian Ground Services (SGS) er et mulig salgsobjekt, og det heter i den nye strategiplanen at konsernet vil vurdere hva man vil gjøre med SGS. Lignende vurdering skal gjøres av SAS Technical Services (STS), som er konsernets verkstedsdrift. Begge områder hører inn under SAS Aviation Services.

Hovedhensikten er å finne ut hvilke virksomheter som SAS skal ta hånd om, og hvilke som kan opereres av andre eiere. Vurderingen av disse forhold skal skje til fram på høsten, og i samarbeid med de ansatte og SAS-gruppens eiere.

Den sentrale administrasjonen skal kuttes, og hovedkontoret skal flyttes fra Frösundavik utenfor Stockholm så fort som mulig. (©NTB)

Personvernpolicy