Skal granske kreft ved oljeraffineri på Sola

Krefttilfeller blant naboer og ansatte ved Shells oljeraffineri på Sola skal granskes.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FAKTA
*Shell-raffineriet på Sola i Stavanger ble etablert i 1967 og lagt ned i 1999. Det var foregangsanlegg i Shell-gruppen når det gjaldt internkontroll og HMS.
* Stavanger Aftenblad har satt søkelyset på krefttilfeller blant tidligere ansatte på det nedlagte raffineriet. Det er også registrert mange krefttilfeller i nabolaget til raffineriet.
* I 1991 begynte Shell å ta urinprøver av sine ansatte for å kartlegge nøyaktig eksponeringsgrad av det kreftframkallende stoffet benzen som finnes i råolje.
Resultatene viste at medarbeiderne ikke ble utsatt for skadelige nivåer
* Ingen vet i dag hvor mange som har jobbet ved Shell-raffineriet, som nå er jevnet med jorden.
* Kreftregisteret skal lede en gransking som skal kaste lys over hvorvidt stoffer som benzen kan ha forårsaket at folk er blitt syke.
(Kilder: Kreftregisteret, Stavanger Aftenblad og Shell) (©NTB)

Torsdag ble det vedtatt at Kreftregisteret skal sette i gang en gransking av nærmere 60 krefttilfeller ved Shells oljeraffineri på Sola utenfor Stavanger. Kreftregisteret tror mistankene om at diagnosene har en felles årsak kan bli en verkebyll for lokalmiljøet. En serie artikler i Stavanger Aftenblad har skapt oppmerksomhet rundt krefttilfellene ved raffineriet. Blant raffineripionerene har minst 15 fått kreft, sju av dem døde av sykdommen. Arbeiderne har blitt utsatt for forskjellige kjemikalier, blant annet benzen, som kan være kreftfremkallende.

Viktig å avklare

I raffineriets nærmeste nabolag skal 44 personer ha fått kreft, 23 av dem er døde. Hele 39 av de kreftrammede bodde innenfor et område sørøst for anlegget. Kreftregisteret skal nå finne ut om opphopningen av krefttilfeller skyldes en tilfeldighet, eller om risikoen for å bli kreftsyk faktisk er ekstra stor ved raffineriet. Registerets direktør Frøydis Langmark har ingen formening om hva utfallet av granskningen blir.
- Det skal gjøres en studie som Shell har sagt seg villige til å betale kostnadene for. Vi gjør det ikke fordi vi har noen oppfatning om årsaken til disse tilfellene, men fordi det er viktig å få slike spørsmål avklart, sier Langmark til NTB.

- Når en sak får så stor oppmerksomhet, i tillegg til at det handler om en bedrift som håndterer potensielt helseskadelige kjemikalier, kan mistankene og anklagene utvikle seg til en verkebyll i et lite miljø, mener Langmark.

Alle blir hørt

Undersøkelsen vil ta ett til tre år, på grunn av det enorme kartleggingsarbeidet granskningen innebærer. Alle som har jobbet eller bodd ved raffineriet i kortere eller lengre perioder skal registreres og sjekkes.

- Nå skal vi lage en studieprotokoll og sette opp et budsjett. Alle berørte parter, som arbeidstakere, arbeidsgiver, kommunelegen og bedriftshelsetjenesten, får bidra med utfyllende opplysninger. Vi vil håndtere saken på en pålitelig og ordentlig måte slik at alle føler at de blir tatt på alvor, sier Langmark.

Shell har uttalt at de vil ta ansvar hvis det viser seg at det er en sammenheng mellom krefttilfellene.

Personvernpolicy