Foreslår 2000 kroner i eksos-bot

Foreslår 2000 kroner i eksos-bot
Foreslår 2000 kroner i eksos-bot

I fremtiden risikerer du å få 2000 kroner i bot for unødig tomgangskjøring.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

FRA TRAFIKKREGLENE:
§ 16. Forstyrrende kjøring og unødig støy m.m.

1. I eller ved bebyggelse må det ikke foregå unødvendig og forstyrrende kjøring med motorvogn. Der må det heller ikke foregå bruk av motor på tomgang eller annen bruk av motorvogn som volder unødig støy eller unødig utslipp av røyk eller gass.

2. I eller ved bebyggelse skal kjørerute, fart og kjøremåte avpasses slik at ingen forstyrres unødig.

(foto: Scanpix)

Det foreslår Vegdirektoratet i et brev til Samferdselsdepartementet.

- I dag må unødig tomgangskjøring anmeldes for at man skal kunne bli bøtelagt. Nå foreslår vi å innføre forenklet forelegg, sier seniorrådgiver Harald Gjelsvik i Vegdirektoratet til ABC Nyheter.

Forenklet forelegg utskrives og vedtas på stedet, og gjør dermed saksgangen kjappere. Bryter du tomgangsforbudet i trafikkreglene i dag, må forholdet anmeldes for at politiet skal kunne ilegge deg bot. Forslaget fra direktoratet skal gjøre det enklere «å kunne reagere på slike overtredelser», heter det i brevet.

Det er Oslos byråd som har bedt Samferdselsdepartementet om å få klarlagt og skjerpet mulighetene til å forfølge eksos-synderne. I Sverige er det forbudt å la bilen gå på tomgang i mer enn ett minutt, men de norske trafikkreglene (se oppe til høyre) er ikke så konkrete.

- Regelverket er lagd for synsing, og er ikke egnet for å bli håndhevet, sa kommunaldirektør Jo Frisch til ABC Nyheter i midten av mai.

Frisch ønsker også å la parkeringsvaktene avlaste politiet med å passe på at bilistene ikke slipper ut unødig eksos. Dette for å sikre at eksos-synderne blir tatt. Men Vegdirektoratet sier nei.

- Forenklet forelegg kan ikke ilegges av andre enn politiet, fastslår seniorrådgiver Gjelsvik.

Som skriver at han ikke kan «tilrå at kommunale trafikkbetjenter skal kunne håndheve overtredelser av tomgangsforbudet».

Samferdselsdepartementet har også bedt om Justisdepartementets/Politidirektoratets vurderinger av saken, men har ennå ikke mottatt svar.

Personvernpolicy