Vil ha stopp på torskefiske

Vil ha stopp på torskefiske
Vil ha stopp på torskefiske
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det internasjonale havfiskerådet anbefaler full stopp i fisket på kysttorsk og nordsjøtorsk neste år.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo (NTB): Den rådgivende komiteen i det internasjonale havforskningsrådet (ICES) tilrår full stans i fisket etter norsk kysttorsk og nordsjøtorsk i 2008. Komiteen foreslår også stopp i fisket av uer og stopp av trålerfiske av snabeluer i Norskehavet og i Barentshavet.

Gytebestanden av kysttorsk og torsk i Nordsjøen er på historisk lavmål, og det samme gjelder for bestandene av uer og snabeluer.

For ueren foreslår komiteen at fredningen utvides, at reguleringen av bifangst skjerpes og at yngelvernet styrkes for å rekruttere til en bestand som det tar lang tid å bygge opp igjen.

Havtorsken (skreien) har god reproduksjonsevne, men det intensive fisket kan på lang sikt sette bestanden i fare. Og komiteen understreker behovet for å stanse det urapporterte fisket etter havtorsk, som i 2006 er beregnet til 127.000 tonn. (©NTB)