- Liten sannsynlighet for kjedereaksjon

- Liten sannsynlighet for kjedereaksjon
- Liten sannsynlighet for kjedereaksjon

Sannsynligheten for at det skal oppstå en kjedereaksjon i lageret for ubåtbrensel i Andejevabukta er svært liten, mener Statens strålevern.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

22.000 brenselelementer

Dette er toppen på de midlertidige tankene der nærmere 22.000 brenselselementer fra russiske atomubåter ligger lagret. Nye opplysninger om at det også kommer inn saltvann fra bunnen av tankene gjør at forskerne ikke kan utelukke at det kan skje en kjedereaksjon der utslipp til luft kan bli konsekvensen, Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/SCANPIX

Oslo/Tromsø (NTB-Jan-Morten Bjørnbakk): - Men rapporten som ble publisert i Atomic Energy i fjor, viser at såkalt kritikalitet er et mulig scenario. Rapporten viser at det også er saltvannsinntrengning fra bunnen av lagertankene i tillegg til at de har lekket fra toppen. Dermed kan man ikke utelukke at det kan skje en kjedereaksjon som også medfører utslipp til luft, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern til NTB.

Rapporten, som ble laget blant annet på norsk initiativ, tar for seg tilstanden de neste 7-15 årene for det utrangerte atombrenselet i Andrejeva. Russiske forskere har tatt ut 262 brenselsstaver og finner at saltvannet i noen tilfeller har ført til sprekker og ført til at de uran- og zirkoniumholdige brenselsstavene avgir små partikler til bunnen av tankene.

Dersom mengden partikler når et kritisk stadium kan dette i verste fall føre føre til en «spontan kjedereaksjon». «Erfaring viser at det kan være vanskelig å fjerne vann fra tank 2B», heter det i rapporten som likevel konkluderer med at forseglede brenselselement kan holde seg stabile i opptil 25 år framover.

Ifølge en uttalelse fra strålevernet er sannsynligheten for et slikt uhell svært liten, selv om forholdene i lagrene skulle være mye verre enn det som til nå er konstatert.

- Vi har vært kjent med disse sammenhengene, og tatt høyde for dem i atomsikkerhetsplanen og våre beredskapsplaner. Det nye momentet er at vi ikke kan utelukke utslipp til luft av flyktige radioaktive stoffer. Til nå har vi vurdert utslippsfaren ved et uhell i Andrejeva som først og fremst lokal, sier Per Strand til NTB. (©NTB)

Les mer:

Atomlager kan gå i lufta 5 mil fra Norge

Personvernpolicy