Absurd rasisme

Absurd rasisme
Absurd rasisme

Er rasisme greit hvis det er absurd nok?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vigrid-leder Tore Tvedt

Bilde fra rettssak i Eiker, Modum og Sigdal tingrett i fjor, da Tvedt var tiltalt for å ha kommet med rasistiske uttalelser i et intervju med VG. Foto: Terje Bendiskby / SCANPIX .

Henrik Lunde: Jobber til daglig som informasjonsleder i Antirasistisk Senter. Har fast spalte hos ABC Nyheter. (Illustrasjonsfoto: ABC Nyheter)Borgarting Lagmannsrett frikjente nylig Tore Tvedt for brudd på straffelovens § 135a – den såkalte rasismeparagrafen. Retten argumenterte med at uttalelsene om jødene var «absurde» og følgelig ikke kunne straffes.

Jeg har i Lundes Luke tatt opp flere konkrete saker og forklart hvorfor de kan karakteriseres som rasistiske. Dette har medført mange tilbakemeldinger av ulikt slag. Flesteparten positive, men de negative er veldig negative. Et moment som går igjen er at «sånne som Lunde kaller alt for rasisme» og at «det er ikke mulig å si noe negativt om innvandrere uten å bli stemplet som rasist». Noen tror også at dette handler om å forby alt man ikke liker.

Så langt derifra.

Jeg har i mange år vært en vakthund i forhold til påtalemyndighetens praktisering av straffelovens §135a, fordi det i et demokrati er grenser for hva folk skal måtte finne seg i. Den grensen skal settes høyt og det er toppen av isfjellet det skal reageres på. Det mener også FN og de aller fleste demokratiske land.

Utsagnene til Tvedt er sterk kost:

«Jødene er hovedfienden, de har drept vårt folk [...]. De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut. [...] Jeg beklager ikke hvis noe skjer med folk jeg ikke ønsker her i landet […].»

Dette er ikke spalten for lange juridiske finurligheter, men Borgarting Lagmannsrett begrunner frifinnelsen blant annet med følgende: «Utsagnene fremstår som absurde og kan vanskelig undergis alminnelig tolkning. De gir også uttrykk for et faktum som er fullstendig galt.»

Jeg har bedt Riksadvokaten om å ta denne saken til Høyesterett for å få en ny gjennomgang fra landets høyeste domstol.
Det kan umulig være et demokrati verdig at vi skal godta rasisme så lenge den er spennvill, absurd og gal. Rasismen er irrasjonell og absurd, og det ligger I sakens nature at grunnlaget for rasisme er nettopp «fullstendig gal».

Rasisme henger ikke på greip, men den blir ikke akseptabel av den grunn.

Høyre reagerte også på frifinnelsen og håper regjeringen følger opp partiets forslag om skjerping av rasismeparagrafen når straffeloven skal behandles i stortinget.

Ja, hadde det bare vært så enkelt. Men etter min mening er ikke løsningen å endre loven. Vi kan produsere lover til det går tomt for papir i printeren, men hvis de ikke brukes av politi og domstoler, så er de til liten hjelp.

For lang tid tilbake anmeldte jeg FOMI (Forum Mot Islamisering) for en grov artikkel med tittelen «Vestlige muslimers voldtektsfest».

Anmeldelsen ble nylig henlagt av statsadvokaten etter år med rot og etterforskning.

Statsadvokaten finner innholdet i ytringene straffbare jfr. Str.l. §135a, men mener det er «ikke hensiktsmessig» å straffeforfølge forfatteren fordi han har flyttet til utlandet. Det er heller «ikke formålstjenlig» å begjære et vitne fengslet fordi vitnet nekter å avgi forklaring til tross for pålegg fra Høyesterett.

Den siste vurderingen statsadvokaten gjør, er hvorvidt FOMI bør ilegges en bot jfr. Straffelovens § 48a, og kommer fram til at heller ikke dette er hensiktsmessig.

Argumentasjonen er at et forelegg «vil etter all sannsynlighet medføre at de anmeldte synspunktene vil få en helt annen spredning og oppmerksomhet enn de noen gang har hatt».

Det har vært en rekke saker etter str.l. §135a som har medført betydelig medieinteresse (blant annet Kjuus-saken, Sjølie-saken) og der media har gjengitt de straffbare utsagn. Gjengivelsen av utsagnene har da kommet i forbindelse med politiets etterforskning og påtalemyndighetens rettsforfølgelse. Dette gir signaler til samfunnet om at utsagnene har forekommet og at samfunnet reagerer på dem i samsvar med gjeldende lover. Dette er et viktig signal til både majoritets- og minoritesbefokningen, og det er også et godt allmennpreventivt signal om at samfunnet følger opp lovgivers intensjoner i praksis.

Norge ble sterkt kritisert av FNs CERD-komité vedrørende manglende beskyttelse mot rasistisk hets. Blir disse to sakene avsluttet slik de nå står, vil det være nok et brudd på Norges konvensjonsforpliktelser, og det kan vi vel ikke være bekjente av?

Personvernpolicy