Rekordmange tatt i fusk på eksamen:

82 studentar utestengde frå BI

82 studentar utestengde frå BI
82 studentar utestengde frå BI

- Det er veldig uheldig at så mange studentar blir tatt, seier studiedirektør Kristin Dahl til ABC Nyheter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foto: Ørn E. Borgen / SCANPIX
BI i Nydalen, Oslo.

Det var i fjor det oppstod mistanke om at førstekullsstudentar i Oslo og Ålesund skulle ha samarbeida og plagiert frå Internett under ei obligatorisk heimeoppgåve i bedriftsøkonomi. No er rekordmange 82 studentar utestengde frå skulen, melder Dagens Næringsliv.

- Reell risiko

Studiedirektør Kristin Dahl trur ikkje saka vil skade omdømet til BI.

- Det er veldig uheldig at så mange studentar blir tatt. Samstundes viser dette at BI jobbar systematisk og grundig for å hindre fusk. Det skal opplevast som ein reell risiko å bli tatt, seier ho til ABC Nyheter.

Juksinga blei oppdaga då sensorane som sensurerte oppgåvene fann mistenkjelege likskapar mellom eksamenssvara, samt stoff henta direkte frå Internett som studentane hadde lagt fram som sitt eige, utan å oppgi kjelder.

- Studentkollegaer hevdar at samarbeid er vanleg, og at kven som helst kunne blitt tatt for dette?

- Det stod spesifikt i oppgåveteksten at oppgåvene skulle løysast individuelt, svarar Dahl. - Ein del av studentane som har uttalt seg i saka, har seinare innrømt at dei faktisk ikkje har lese oppgåveteksten.

Plagierer frå nettet

Ifølgje avdelingsdirektøren har fusk blitt eit meir omfattande problem etter at det har blitt vanleg å søkje informasjon på nettet:

- Studentane brukar Internett veldig mykje meir enn andre kjelder, og kopiering har blitt eit aukande problem over heile universitets- og høgskulesektoren.

Studiedirektøren seier til ABC Nyheter at dei aktivt brukar teknologiske program som skal avdekkje plagiering frå nettet. Dei førebyggjer også med informasjon. Alle førsteårsstudentar får tilbod om kurs i studieteknikk, der bruk av kjelder og referansar inngår som ein del av kurset, for å sikre at studentane kjenner til reglane.

15-20 saker

- Vi arbeider i alle fall grundig for å avdekkje plagiering. Normalt har vi 15-20 saker i året. Dette er ei avvikande sak, seier Dahl.

Studentane har enno ei veke på seg til å klage på utestenginga.

Illustrasjonsfoto forside: Ørn E. Borgen, Scanpix

Personvernpolicy