- Frifinnelsen av Tvedt må ankes

Frikjennelsen av Vigrid-leder Tore Tvedt er uakseptabel, mener Antirasistisk Senter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frifinnelsen av Tore Tvedt (bildet) må ankes, mener Antirasistisk Senter. (Foto: Scanpix)Frifinnelsen av Tore Tvedt (bildet) må ankes, mener Antirasistisk Senter. (Foto: Scanpix)

Oslo statsadvokatembeter tok ut tiltale mot Tvedt etter et intervju som sto på trykk i VG i 2003, der Tvedt blant annet uttalte at jøder «er ondskapsfulle mordere» og «De er ikke mennesker, de er parasitter som skal renskes ut...».

Tirsdag ble han frifunnet for å ha krenket norske jøder.

Uakseptabelt

- Det norske demokratiet kan ikke akseptere denne dommen, sier informasjonsleder Henrik Lunde ved Antirasistisk Senter i en pressemelding.

- Tvedts uttalelser om jødene er så grove og krenkende at de ikke kan være beskyttet av ytringsfriheten. Dette er ren hets og trakassering og ikke beskyttelsesverdige meningsytringer, sier han.

Dømt i 2006

Tvedt ble i 2006 i Eiker, Modum og Sigdal tingrett dømt for å ha krenket norske jøder, men dommen ble anket, og Borgarting lagmannsrett har kommet til en annen konklusjon. Lagmannsretten mener uttalelsene ikke er så grove og kvalifisert krenkende at straffelovens paragraf 135 a om rasistiske ytringer kan anvendes.

Antirasistisk Senter mener påtalemyndigheten må anke dommen til Høyesterett for å få gjenopprettet vernet mot rasistisk hets:

- Norge har fått klar beskjed av FNs Rasediskrimineringskomite (CERD) om å endre sin praktisering av straffelovens paragraf 135 a, og hvis denne dommen blir stående oppfyller ikke Norge sine forpliktelser overfor FN-konvensjonen, sier Henrik Lunde.

- Regjeringen har gitt FN beskjed om at de vil påse at vernet mot rasistisk hets blir gjenopprettet, og påtalemyndigheten har også tatt dette på alvor ved å reise saken mot Tore Tvedt. Nå må domstolene også ta dette innover seg, og da må dommen ankes til Høyesterett, skriver Antirasistisk Senter i pressemeldingen.

Les også:

Tore Tvedt frifunnet for jødehets