Lobbyister krever hemmelighold

EUs profesjonelle lobbyister nekter å oppgi hvor pengene kommer fra.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I et initiativ for økt åpenhet i europeiske anliggender har europakommisjonen foreslått en frivillig løsning for registrering av lobbyistorganisasjoner og deres inntektskilder.

Lobbyistenes egen lobbyorganisasjon, EPACA (European Public Affairs Consultancies Association), er sterkt imot dette forslaget som de ser som konkurransevridende og negativt for bransjens seriøse aktører. Europakommisjonen viker ikke, og truer med en tvungen registreringsløsning hvis bransjen ikke aksepterer den frivillige ordningen som nå er foreslått.

EU ønsker å identifisere påvirkerne

Europakommisjonens kommissær for administrasjon, revisjon og antikorrupsjon Siim Kallas er mannen bak et nytt initiativ som søker å redusere faren for ulovlig og uetisk lobbyvirksomhet. Hensikten er å redusere risikoen for at hendelser tilsvarende Abramoff-skandalen, som i USA i 2006 trakk en rekke kjente politikere inn i korrupsjons- og svindelsaker og avdekket at en rekke radikale lovendringer var drevet igjennom av ulovlig lobbyvirksomhet, skal kunne finne sted i EU.

Et middel for å nå dette målet er et frivillig register for alle typer interessegrupper.

Europakommisjonen ønsker at bransjens seriøse aktører frivillig skal registrere seg for å akseptere et sett med etiske retningslinjer samt formidle hvem det er som støtter dem finansielt, og hvor stor støtten er fra den enkelte oppdragsgiver.

- Vil skade de seriøse aktørene

EPACA, med tungvektere i Brussel som Burson-Marsteller, Blueprint Partners, Weber Shandwick og Edelman som medlemmer, har uttrykt sterk skepsis til forslaget.

- Våre advokater mener det vil være farlig for våre medlemmer å registrere seg. De som registrerer seg vil stå svakere konkurransemessig enn de som ikke er registrert, uttaler deres styreformann José Lalloum ifølge European Voice.

- De seriøse aktørene vil bli satt i en vanskelig situasjon, mener han.

Videre mener styreformannen registreringen ikke er praktisk gjennomførbar.

- Seriøse bedrifter kan ikke bare kaste ut et tall og si det er et grovt anslag, organisasjonene vil måtte forsvare beløpene overfor sine eiere, og det vil være behov for revisjon, mener han.

I strid med EUs liberale markedspolitikk

EPACA mener også ifølge European Voice at initiativet strider mot EUs markedsliberale idealer og lover.

- Initiativet kan virke mot sin hensikt fordi den etablerer en sammenheng mellom penger og påvirkning. Det er en farlig antagelse, sier den profesjonelle lobbyisten.

Trosser lobbyistene

Kallas har ingen planer om å trekke sitt forslag.

- Vi har sett nøye på dette, og vi ser ingen juridiske hindringer for registrering med krav om innsikt i lobbyistenes inntektskilder.

- Hvis viljen er der er dette gjennomførbart, sier han ifølge European Voice.

I en artikkel i The Wall Street Journal Europe har han tidligere gjort det klart at en frivillig løsning bare er en av flere muligheter.

- Europakommisjonen oppfordrer lobbysektoren til å regulere seg selv. Hvis ingenting skjer, ser vi ikke bort fra å bruke tvang, advarte han i sin artikkel, og konkluderte med at «det ikke er noe feil med lobbying, gitt at det ikke skal være noe å skjule».

Personvernpolicy