Åpen for alle - alltid

- Svikter unge med psykiske lidelser

- Svikter unge med psykiske lidelser
- Svikter unge med psykiske lidelser
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hjelpetilbudet til barn og unge med psykiske problemer er for dårlig, konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Illustrasjonsfoto:
Scanpix

Riksrevisjonen slapp i dag sin undersøkelse av tilbudet til barn og unge under 18 år med psykiske problemer.

Rapporten konkluderer med at behovene for tjenester til barn og unge med psykiske problemer ikke dekkes godt nok, og at dette fører til lange ventetider. Det er også store regionale forskjeller.

Økende ventetid

Undersøkelsen viser at målene som er satt innenfor barne- og ungdomspsykiatrien delvis er nådd i forhold til kapasitet, men at ventetiden likevel er lang og økende.

Det er ifølge revisjonen flere årsaker til dette.

Selv om kapasiteten har økt, har ikke dette utjevnet de geografiske forskjellene, og økningen i produktivitet har ikke vært så stor som forutsatt.

Dessuten bidrar et dårlig fungerende samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene til økte problemer.

- Uakseptabelt

- Det er uakseptabelt at så få barn og unge med psykiske problemer har fått utarbeidet individuell plan, og at det for mange ikke er klart hvor ansvaret for dette ligger, sier riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det er også forbausende at samarbeidet mellom de ulike nivåene i tiltakskjeden er så dårlig at det har direkte konsekvenser for pasientene, mener Kosmo.

Helse- og omsorgsdepartementet mener rapporten inneholder en rekke funn som er viktige for endringer og videre utvikling av tjenestene.

Departementet peker også på ulike utviklingsprosjekter som er igangsatt, eller er under igangsetting, som forventes å forbedre tilbudet til barn og unge med psykiske problemer.

Les hele rapporten her (pdf)