Er politiet rasister?

Er politiet rasister?
Er politiet rasister?

De mange rasende reaksjoner etter henleggelsen i Obiora-saken kan tyde på at dette er en mening som brer om seg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Henrik Lunde
Jobber til daglig som informasjonsleder i Antirasistisk Senter. Har fast spalte hos ABC Nyheter. (Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / SCANPIX)


Reaksjonene kommer nok mer fra hjertet enn fra hodet, men hva gjør vi når mange mister tillit til politiet? Politiet får et problem, det norske samfunnet får et kjempeproblem.

Mange gode politifolk føler seg med rette urettmessig stemplet når noen politifolk gjør noe de ikke burde ha gjort.

Ukjent strateginotat

Alle vet nok hvordan de skal opptre. De hører hva som sies i festtaler og leser etikk-pensumet på Politihøyskolen. Men hva skjer når de kommer ut på gata?

I 1988 laget Oslo Politikammer et strateginotat om etatens forhold til etniske minoriteter. Det er et godt dokument som gir klare føringer på hvordan politiet skal opptre i det flerkulturelle Oslo. En nylig publisert undersøkelse om rasisme innad i politiet på oppdrag av Politidirektoratet, fant kun fem - 5 - polititjenestemenn som overhodet hadde hørt om dette dokumentet. Ingen hadde lest det. Dette er et godt eksempel på at vakre tanker og fromme ønsker på toppnivå ikke automatisk medfører endringer der jobben faktisk gjøres.

Språkbruk er et tema som for mange virker bagatellmessig og latterlig. Jeg har fått mange telefoner og mailer fra folk som irriterer seg kraftig over at noen reagerer på bruk av ordet «neger».

Bruker «neger»

De siste års debatt har medført at media og de fleste andre offentlige etater nå konsekvent ikke bruker ordet. Politiet lar seg ikke affisere og bruker «neger» både internt og i media.

Poenget her er ikke hvilke holdninger den tjenestemann som bruker ordet har eller ikke har, men at svært mange afrikanere opplever ordet som krenkende. Dette har gått politiet hus forbi, med de konsekvenser dette skaper for forholdet mellom politiet og den afrikanskættede befolkningen i Norge.

Politiet har en rekke ganger understreket hvor viktig det er med likebehandling. De blir riktig så iltre når noen våger å antyde at alt ikke er rosenrødt på holdningssiden. Men politiets holdninger nedfelles i handlinger, og der kan vi se hvordan det står til. Det er i hverdagens politiarbeid at eksamen skal bestås.

Har ansvar

Det finnes mange beretninger om rasistisk opptreden fra politiet. Noen historier kommer ut i offentligheten, men de fleste kommer aldri ut. Folk vet det ikke er noe poeng å anmelde, avisene vil ikke skrive om det, men opplevelsene blir en del av erfaringen med å være minoritet i Norge.

Politiet er den gruppen i samfunnet som har rett til å bruke makt mot landets innbyggere, og det gir dem følgelig et særskilt ansvar. Samfunnet er avhengig av tillit mellom befolkningen og politi. Den bygges i hverdagen, ikke gjennom plakater og brosjyrer. Ei heller ved å øke antallet polititjenestemenn med minoritetsbakgrunn. Helt vanlig, skikkelig politiarbeid der alle landets innbyggere blir behandlet likt, det er resepten.

Det er ikke verre.

Personvernpolicy