Åpen for alle - alltid

Norges naboland forsvant for 10.000 år siden

Norges naboland forsvant for 10.000 år siden
Norges naboland forsvant for 10.000 år siden
Artikkelen fortsetter under annonsen

For ikke så mange tusen år siden kunne du ha gått nokså tørrskodd over Nordsjøen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Vidtstrakt slettelandskap
Inntil slutten av siste istid levde jegere og sankere på fast grunn midt i Nordsjøen. Da isen smeltet, sank det enorme landområdet i havet. Nå prøver britiske forskere å kartlegge og rekonstruere området grafisk.

Framstillingene viser et vidtstrakt slettelandskap med åser, innsjøer og elver.

Britiske forskere har begynt å kartlegge landområdet som tidligere forbandt de britiske øyer med Skandinavia. Landområdet forsvant i løpet av få årtusener. Illustrasjon: University of Birmingham.Britiske forskere har begynt å kartlegge landområdet som tidligere forbandt de britiske øyer med Skandinavia. Landområdet forsvant i løpet av få årtusener. Illustrasjon: University of Birmingham.

For noen tusen år siden kunne du ha gått mer eller mindre tørrskodd fra sørkysten av Norge til de britiske øyene. Den gang var Nordsjøen et enormt sletteland, som fylte området mellom Storbritannia og Skandinavia. Og der det i dag er hav, var det i den eldre steinalderen store sletter med skoger, ville dyr, blomster og mennesker.

Mot slutten av siste istid sank dette enorme landområdet i havet og forsvant. Men fordi den katastofale oversvømmelsen skjedde relativt hurtig, regnes bunnen av Nordsjøen i dag som et av de best bevarte forhistoriske landområdene i Europa - kanskje til og med i verden.

Nå har britiske forskere fra University of Birmingham begynt å kartlegge og utforske dette nordeuropeiske 'Atlantis' - slik det fremstod rundt 10.000 år før vår tidsregning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Så langt har de britiske forskerne konsentrert seg om et område på rundt 22 000 kvadratkilometer utenfor Storbritannias østkyst.Så langt har de britiske forskerne konsentrert seg om et område på rundt 22 000 kvadratkilometer utenfor Storbritannias østkyst.

I et område på størrelse med Wales, har forskerne ved hjelp av seismiske undersøkelser, geologiske prøver og datateknikk oversatt informasjon om den undersjøiske berggrunnen til landskap og topografi.

Dataene har blitt matet i en datamaskin som har laget grafiske og visuelle framstillinger av hvordan det sørlige Nordsjø-området kan ha sett ut for mellom ti og tolv tusen år siden.

Framstillingene viser et vidtstrakt slettelandskap med åser, innsjøer og elver, en av dem på størrelse med Rhinen, over 600 meter bred og minst 27 kilometer lang.

– Vi har ikke prøvd å visualisere hvordan landområdet ville sett ut om det fortsatt eksisterte i dag. Men det ville trolig ha minnet om dagens Nederland eller østlige England, forklarer Simon Fitch som har vært med på å kartlegge landområdet.

– På spøk har vi kalt området ved kysten av England for «Greater Yorkshire», men det beste er å se på området som et eget europeisk landområde.

De tørre og åpne slettene gjorde det mulig for steinaldermennesket å finne veien til de britiske øyene fra resten av Europa. Det var heller ikke noe i veien for at steinaldermann kunne traske tørrskodd den andre veien.

Historikere mener at en stor del av den eldste innvandringen til Sør-Norge trolig har skjedd via dette sunkne 'kontinentet'.
Men da isbreene smeltet for rundt 8000 år siden, steg vannet og oversvømte slettene på Nordsjølandet. Over tid, ble hytter, boplasser og andre tegn på menneskelig aktivitet brutalt skylt vekk. Noen steder skjedde dette i løpet av bare én generasjon.

Forskerne fra University of Birmingham mener at oversvømmelsen av denne forhistoriske verdenen kan gi oss viktig informasjon om klimatrusselen dagens mennesker står overfor. Som for eksempel om havnivået på ny skulle stige drastisk.

– Selvsagt gir de geofysiske dataene oss viktig informasjon om hvordan dette landskapet har utviklet seg opp gjennom tiden. Men det sier også mye om vårt ansvar dersom havet igjen skulle stige, sier Simon Fitch til ABC Nyheter.

– I dag er det stor enighet om at global oppvarming og økende havnivå utgjør noen av de største truslene mot mennesketen. Derfor bør skjebnen til Nordsjølandet ikke bare bli sett på som en vitenskapelig kuriositet, men også som en betydelig advarsel over hva som kan skje.