Åpen for alle - alltid

Få klager på hemmelighold

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge tall fra departementene valgte kun 312 av de nesten 9000 som fikk avslag på sin grunnlovfestede rett til innsyn i offentlige dokumenter, å klage. - Det er synd at det ikke er høyere klageande

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mandag forrige uke skrev ABC Nyheter at hvert femte dokument som det i fjor ble bedt om innsyn i, var unntatt fra offentlighet i 2006. Av 44.040 forespørsler om innsyn, ble 8579 dokumenter unntatt offentlighet. Dette fremkommer av statistikk fra departementene.

Fredag samme uke skrev vi at både Sivilombudsmannen, Presseforbundet og Offentlighetsutvalget reagerer på andelen som er unntatt offentlighet.

Svært få klager
Departementene mottok kun 312 (se forklaring under tabell under) klager på vedtak om avslag om innsyn i dokumenter. Av de 312 klagene førte det til at klageren fikk helt eller delvis medhold i 77 tilfeller.

- Det er synd at det ikke er høyere klageandel enn det det er, sier Arne Jensen, leder for Norsk presseforbunds offentlighetsutvalg til ABC Nyheter.

Han tror at en viktig årsak til så få klager er at folk har større tillit til forvaltningen enn det det er grunn til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Og i tillegg tror veldig mange at det er vanskeligere å klage enn det er

Per Edgar Kokkvold er heller ikke fornøyd med klageandelen, men han mener å sitte på i hvert fall deler av forklaringen:

- Det kan være at folk ikke orker, rett og slett.

Unødvendig hemmelighold
Som hovedregel skal departementenes dokumenter være offentlige. Imidlertid unntas mange offentlighet av ymse årsaker. Ofte kan helt eller delvis hemmelighold være legitimt. Men slett ikke alltid, mener Jensen:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Erfaringen tilsier at veldig mange unntak er hjemlet i paragraf 5 i Offentlighetsloven. Det betenkelige her at det ikke handler om hva som står i loven, men om hvor det befinner seg. Det betyr at man ikke praktiserer meroffentlighet, som man faktisk bør praktisere i stor grad. Det er denne paragrafen som brukes og misbrukes mest, sier han til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kokkvold mener følgende om saken:

- Prinsippet om offentlighet er en grunnleggende verdi og forvaltningen bør bestrebe seg på å være åpne der det er mulig. Retten til innsyn er grunnlovsfestet i paragraf 100 i Grunnloven.

Tabell: Rapporterte tall fra departementene

DepartementForespørslerAntall unntatt
offentlighet
Antall
innvilgelser
Antall
klager
Antall medhold
i klager
Arbeids- og inkluderingsdepartementet3390
10082377----
Barne- og likestillingsdepartementet1772
3721400227
Finansdepartementet231
182020--
Fiskeri- og kystdepartementet2428
65717719716
Fornyings- og administrasjonsdepartementet1545
29612492--
Forsvarsdepartementet3066
52225447--
Helse- og omsorgsdepartementet4696
5644132307
Justis- og politidepartementet7300
155857427113
Kommunal- og regionaldepartementet1331
208112310
Kultur- og kirkedepartementet3836
2723564167
Kunnskapsdepartementet3525
5322993165
Landbruks- og matdepartementet1184
1661018115
Miljøverndepartementet2693
347234695
Nærings- og handelsdepartementet3035
9542081276
Olje- og energidepartementet1550
--------
Samferdselsdepartementet4511--------
Statsministerens kontor162131490--
Utenriksdepartementet384610922542126

--: mangler tall

Når det gjelder tallet for antallet klager og medhold i klager i denne artikkelen, så er det regnet ut fra departementene som kunne gi begge tallene. De andre er holdt utenfor. Dette for at forholdet skal bli korrekt.

Presisering fra journalist: Rettet feil i tabell kl. 10.15