Skitt gir godt humør

Menneske som blir eksponert for skitt får betre humør og sterkare immunforsvar, ifølgje britiske forskarar.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Gjer som grisen: Rull deg i søla. Det styrkjar immunforsvaret og gjer deg i godt humør. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)Gjer som grisen: Rull deg i søla. Det styrkjar immunforsvaret og gjer deg i godt humør. (Illustrasjonsfoto: Scanpix)

Skitt gjer deg gladare og friskare, melder BBC.

Lungekreftpasientar som blir behandla med «vennlegsinna» bakteriar som normalt finst i jord, har meldt om betring av livskvaliteten.

Mus eksponert for same type bakteriar, produserte meir av «lukkestoffet», serotonin, til hjernen, ifølgje forskarane ved Universitetet i Bristol.

Antidepressiva som Prozac og andre lukkepiller verkar ved at dei aukar menga serotonin lokalt i hjernen. Mangel på serotonin blir kopla til depressive lidingar.

- Gå ut og leik i søla

Forskarane bak studien seier at det er nødvendig med meir forsking for å kunne bestemme om bakterien Mycobacterium vaccae har beroligande og humørfremjande eigenskapar, gjennom å aktivere serotonin-nerveceller .

- Desse studiane hjelper oss til å forstå korleis kroppen kommuniserer med hjernen og kvifor eit sunt immunforsvar er viktig for å halde ei god mental helse ved like, seier forskingsleiar Dr. Chris Lowry.

- Dei kan også få oss til å undre på om vi ikkje alle skulle leike meir i søla.

Ifølgje Lowry kan denne forskinga hjelpe ekspertar med å forstå kvifor eit immunforsvar i ubalanse kan gjere somme meir sårbare for humørforstyrringar som depresjon.

Kan føre til autoimmune sjukdommar

Også kanadiske forskarar skal ha peika på sambandet mellom serotonin, humør og immunitet.

Eit forskingsteam ved Georgetown University Medical Centre i Washington har desutan nyleg oppdaga at serotonin blir frakta mellom nøkkelceller i immunapparatet og at stoffet kan aktivere respons frå immunsystemet.

Dette kan tyde på at serotonin kan restituere eit sunt immunapparat hos menneske som er deprimerte og slått ut av infeksjonar.

Men det er også ei bakside ved dette. Det er mogleg at serotonin, og antidepressiva som aukar serotonin-nivået i hjernen, vil gjere immunsystemet så kraftig at det utløyser autoimmune sjukdommar, der kroppen går til åtak på seg sjølv.

- På dette stadiet veit vi rett og slett ikkje korleis desse stoffa kan påverke immunforsvaret, så vi er nøydde til å klargjere den normale rolla til serotonin i immuncellene.

Personvernpolicy