Åpen for alle - alltid

Rapporten som felte Valla

Rapporten som felte Valla
Rapporten som felte Valla
Artikkelen fortsetter under annonsen

LO har offentliggjort et fem sider langt sammendrag fra granskningsrapporten. Her påpekes det brudd på arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Foto: Scanpix
- Jeg er veldig glad for at granskingsutvalget har trodd på min historie og at utvalget mener det ikke var galt av meg å gå ut offentlig, sier Ingunn Yssen til NTB.

Hele rapporten ble lagt frem for LO-sekretariatet av advokat Jan Fougner klokken 12 i dag. Gerd-Liv Valla ga den kraftig kritikk da hun annonserte sin avgang et par timer senere.

- Er det noe jeg i ettertid angrer på, er det at jeg ikke gikk av 29. januar, da man satte ned et granskingsutvalg uten at rettssikkerhetsprinsipper var sikret. Der og da satte man i realiteten LOs leder under administrasjon, sa Valla.

Og fortsatte:

- Jeg minner om at utvalget ikke har felt noen dom. Men hadde dette vært en dom, ville jeg ha anket den.

Fougner-utvalget har foretatt en rettslig vurdering hvor de har jaktet på brudd på arbeidsmiljøloven eller andre brudd på regelverk eller rettslige normer «i forbindelse med Ingunn Yssens arbeidsforhold og fratredelse» som internasjonal sekretær i LO. Utvalget har gått gjennom tusen sider med dokumenter, og har brukt femti timer til samtaler med partner og vitner. I tillegg er psykoanalytiker Lars Weisæth og Odd H. Hellesøy, spesialist i psykiatri, blitt brukt som sakkyndige.

Utvalget mener Ingunn Yssen har forklart seg troverdig og detaljert, og skriver samtidig at Vallas forklaring er «preget av begrenset innsikt i hvordan hennes atferd påvirker andre». Med dette som basis, er utvalget kommet til at Valla har brutt arbeidsmiljølovens paragraf 4-3, tredje ledd ved å trakassere Ingunn Yssen slik at hun er påført helse- og funksjonssvekkelse. Utvalget avviser alternative forklaringsmodeller om at LO-kulturen preges av en tøff og direkte tone og at dette høyner terskelen for hva som kan regnes som trakassering.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Yssen er mer enn en alminnelig robust person som er i stand til å tåle påregnelige påkjenninger av et arbeidsforhold i en organisasjon som LO», heter det i sammendraget av Fougner-rapporten .

- Jeg er veldig glad for at granskingsutvalget har trodd på min historie og at utvalget mener det ikke var galt av meg å gå ut offentlig, sier Ingunn Yssen til NTB.

Selv om rapporten er en sammenhengende kritikk av LO-lederen, slipper ikke Ingunn Yssen helt unna. Utvalget har nemlig vurdert Yssens opptreden i forhold til de nye varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljølovens paragraf 2-4. Utvalget har funnet det tvilsomt om varslingen til mediene var forsvarlig. Det er etter utvalgets syn flere momenter som taler for at varsling til VG ikke var forsvarlig i henhold til lovens paragraf 2-4. Varslermotivet synes å ha spilt en mindre rolle for Yssen, hevder utvalget. Under tvil er likevel utvalget kommet til at varslingen via VG var forsvarlig fordi saken var spesiell på grunn av Vallas maktstilling i LO.

Les sammendraget her.

LES OGSÅ: Kommentaren Vallas fryktelige fall

Bente Engesland: - Valla måtte gå

Valla: - Til beste for LO Jussprofessor kritisk til Valla-granskning