Fører tilsyn med seg selv

Sykehussjef Åge Danielsen kan være inhabil i rollen som styreleder for Kreftregisteret. Registeret skal nemlig føre tilsyn med Radiumhospitalet-Rikshospitalet. - Ikke noe problem, mener sykehusledelse

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Som Kreftregisterets leder skal sykehusdirektør Åge Danielsen også føre tilsyn med seg selv. Hospitaltoppene ser ingen habilitetsproblemer. Foto: ScanpixSom Kreftregisterets leder skal sykehusdirektør Åge Danielsen også føre tilsyn med seg selv. Hospitaltoppene ser ingen habilitetsproblemer. Foto: Scanpix

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sitter for tiden og vurderer mulig inhabilitet for en av landets fremste helsedirektører, Åge Danielsen ved Radiumhospitalet- Rikshospitalet HF (R-R). Som direktør for landets største kreftsykehus og samtidig styreleder for Kreftregisteret, kan Danielsen havne i en uheldig dobbeltrolle.

Det mulige habilitetsproblemet oppstår når Kreftregisteret også skal føre tilsyn med sykehusets rutiner for kreftbehandling.

Det finnes en streng lovgivning for å sikre korrekt innrapportering av kreftdata fra landets sykehus. Og hvis de til tross for purringer ikke rapporterer slik loven krever, så skal Kreftregisteret melde dette til Helsetilsynet som kan iverksette tiltak. I alvorlige tilfeller kan manglende rapportering føre til både bøter og fengsel.

I 2005 sendte Kreftregisteret ut 40.000 purringer til ulike sykehus, viser rapporten Cancer in Norway som innholder de ferskeste tallene på området. Oppdaterte tall for hvor mange purringer som er ubesvarte finnes derimot ikke.

Kreftregisteret nekter nå å opplyse om hvor mange purringer som direkte berører Danielsens sykehus.

Men en undersøkelse ABC Nyheter har foretatt, viser at intet er rapportert inn for Helsetilsynet som dermed ikke har kunnet gripe inn overfor verstingene.

Kreftregisteret klager ikke

I en epost fra Kreftregisterets seniorkonsulent Olaug Talleraas ved enheten for datautlevering, heter det at registeret «har god og detaljert oversikt over purringer som sendes herfra. Dette er dessverre ikke informasjon vi gir ut, da dette kun brukes til kontroll- og kvalitetssikring av opplysninger i Kreftregisteret».

Hun sier også at purringer blir sendt dersom sykehus, klinikker, sykehjem eller legekontorer ikke har sendt melding for pasienter med en kreftsykdom innen to måneder etter diagnosetidspunktet.

Gorm Are Grammeltvedt er direktør ved Helsetilsynets avdeling for tilsynssaker. Han sier at de ikke mottok noen meldinger om manglende innrapportering i 2005.

- Vi har ikke fått noen henvendelser i forbindelse med siste års statistikk. Helsetilsynet har ingen overvåkning når det gjelder helsepersonellets meldeplikt, så vi er avhengig av at de som skal motta disse meldingene tar det opp med oss, sier han.

Selv om Grammeltvedt ikke har mottatt noen innrapporteringer fra Kreftregisteret, så viser han til at disse kan være sendt til Helsetilsynet i det aktuelle fylket. Men det har i hvert fall ikke skjedd i Oslo og Akershus som R-R sogner til.

- Vi har gått gjennom våre arkiv og kan ikke se å ha mottatt noen slike henvendelser verken i 2006 eller 2007, sier rådgiver Torgunn Stensrud ved Helsetilsynet for Oslo og Akershus.

Ser intet problem

Organisatorisk er Kreftregisteret en del av R-R som også oppnevner registerets styre. Det er etter en styreending i fjor sommer at habilitetsproblematikken oppsto. Etter planen skal Kreftregisterets nye styre fungere helt frem 1. juli 2008

R-R HFs styreleder heter Ingar Pettersen. Han opplyser at valget av Danielsen som styreleder ble gjort helt bevisst. Pettersen ser ingen habilitetsproblemer knyttet til valget.

- Nei, jeg gjør ikke det. Da vi endret styret for Kreftregisteret var det fordi vi ønsket å ha en linje inn og skape linker. Dette er en nødvendig styring og jeg ser ikke noen problemer med det.

I Åge Danielsens feriefravær er det Stein Vaaler som fungerer som direktør ved R-R HF. Han ser heller ikke noen problemer med Danielsens dobbeltrolle.

- Kreftregisteret er en helt ordinær enhet hos oss som bare er organisert litt annerledes. De har ingen tilsynsrolle, mener Vaaler.

- Men Kreftregisteret skal rapportere til Helsetilsynet hvis institusjonene ikke melder inn, så det må man jo - om ikke annet teoretisk - kunne oppstå habilitetskonflikter?

- Jeg oppfatter det ikke slik, men spørsmålet ditt er jo helt legitimt.

I Kreftregisterets årsrapport for 2005 skriver direktør Frøydis Landmark at registeret nok er organisatorisk tilknyttet kreftforskningsmiljøet ved Radiumhospitalet, men hun understreker også at det både har et eget kapittel på statsbudsjettet og et eget styre.

«Dette ble gjort for å sørge for legitimitet overfor kreftbehandlings- og kreftforskningsmiljøer i de øvrige helseregionene, noe som har vært viktig å opprettholde uavhengig av fusjonen Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF», skriver Landmark.

Riksrevisjonen undersøker

Denne saken kommer i tillegg til de undersøkelsene som allerede er i gang om Kreftregisteret. Under sin gjennomgang oppdaget Riksrevisjonen at det også eksisterte noe som heter Kreftregisterets fond med samme formål som Kreftregisteret, og hvor Kreftregisterets direktør også er styreleder for fondet.

Riksrevisjonen mener at etablering av et slikt fond ved siden av hovedvirksomheten, men med sammenfallende formål, gir en betydelig fare for manipulering av budsjetter og regnskap. Og i sin oppsummering skriver revisjonen at forholdene er «svært alvorlige» og at «Kreftregisteret mottar på denne måten en større bevilgning enn det er berettiget til».


Personvernpolicy