75 ekstra slottsmillioner

75 ekstra slottsmillioner
75 ekstra slottsmillioner

Siden 2002 har bevilgningene til «Det kongelige hus» økt med 86 prosent. I fjor sa regjeringen stopp og kuttet hoffets budsjett med fem millioner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foto: Scanpix
BEVILGNINGENE TIL DET KONGELIGE HUS
2007: 162,5 millioner
2006: 141,3 millioner
2005: 126,5 millioner
2004: 129,8 millioner
2003: 110,5 millioner
2002: 87,4 millioner
(kilder: statsbudsjettene)

Mens «Det kongelige hus» fikk 87,4 millioner i 2002, mottar de 162,5 millioner i 2007. Det er en økning på 75,1 millioner.

Ba om 154,1 millioner
Bare for i år og i fjor er kostnadsveksten for dette området på statsbudsjettene på henholdsvis 15 og 11,7 prosent. I «Det kongelige hus» inngår apanasjen til kongeparet, driften av hoffet, apanasjen til kronprinsparet og driften av deres stab. Apanasjene skal dekke både personlige utgifter og drift og vedlikehold av kongefamiliens private eiendommer.

- Vi har hatt stor økning i aktiviteten og det har kommet til flere medlemmer av kongefamilien de siste årene. Det har også påløpt en del oppussingskostnader, sier informasjonssjef Astrid Versto ved Slottet.

Mens kronprins Haakon giftet seg med Mette-Marit Tjessem Høiby i august 2001, fulgte prinsesse Märtha og Ari Behn etter i mai 2002. Siden har de kongelige søsknene fått to barn hver.


Slottet ba i fjor om 154,1 millioner til post 50 «Det Kongelige Hoff» (som ligger under
«Det kongelige hus») for 2007. Men Stoltenberg-regjeringen sa nei og kuttet hoffets driftsbudsjett med fem millioner.

Brev til Carl I. Hagen

«For 2007 oversendte Det Kongelege Hoff framlegg til løyvingar til drifta som låg noko høgare enn det regjeringa har lagt fram for Stortinget. Etter samråd med Hoffet er det likevel departementet si oppfatning at Hoffet var nøgd med den økonomiske ramma, og at den gjer det mogleg å løyse dei prioriterte oppgåvene», skrev fornyingsminister Heidi Grand Røys i et brev til Stortingets visepresident, Carl I. Hagen, 4. desember i fjor.

Hagen er medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og var ordfører da komiteen innstilte 2007-bevilgningen på 162,5 millioner samme dag som Grand Røys sendte brevet.

- Vi har en veldig god dialog med departementet, og tar til etterretning at vi fikk mindre enn ønsket, sier informasjonssjef Astrid Versto ved Slottet til ABC Nyheter.

ABC Nyheter har gått gjennom statsbudsjettene de siste syv årene. Bevilgningene til område 0010 «Det kongelige hus» har nesten blitt doblet siden 2002, da Slottsforvaltningen ble lagt ned og utgiftene og oppgavene til forvaltningen ble fordelt på hoffet og Statsbygg. I 2003 mottok «Det kongelige hus» 23,1 millioner mer enn året i forveien, og bevilgningene vokste med ytterligere 19 millioner i 2004. Den eneste nedturen i overføringene kom i 2005, hvor Slottet fikk 3,3 millioner mindre enn året i forveien. Året etter kom det en vekst på 14,8 millioner, og deretter ytterligere 21,2 millioner.

Ny post på 24 millioner

På årets statsbudsjett er det opprettet en egen regnskapspost for prosjekter, hvor det er satt av 24 millioner kroner til interiørarbeid på Bygdøy kongsgård og på Oscarshall slott og til sikkerhetstiltak. Dette er i samsvar med Slottets forslag til 2007-budsjettet, datert 12. januar 2006. Kuttet på fem millioner er gjort i driftsbudsjettet til hoffet, hvor Slottet la opp til en økning på åtte millioner kroner. Syv av disse var bundet opp til lønnsutgifter.

«Det Kgl. Hoffs bemanningsramme ble lagt i 2001, og er siden den gang kun marginalt øket gjennom budsjettene. Imidlertid har vi sett oss nødt til å ansette flere medarbeidere både på midlertidig og fast basis», skrev hoffsjef Rolf Trolle Andersen, og poengterte: «dette har vi kunnet gjøre innenfor den fleksibilitet vår totalramme hittil har gitt».

278,5 millioner til kongefamilien

I tillegg til 2007-bevilgningen på 162,5 millioner til «Det kongelige hus», kommer 116 millioner fordelt på eiendommer til «kongelige formål», kongefamiliens offisielle utenlandsreiser, kongens adjutantstad og Kongeskipet og K/B Stjernen. Dessuten påløper det er hemmeligholdt beløp for eskortetjenesten fra Oslo politidistrikt. Til sammen: 278,5 millioner kroner. Tilsvarende beløp for 2006 er 257,4 millioner. Vekst: 8,2 prosent.

Interiørprosjektet ved Oscarshall slott har en totalramme på 45 millioner og pågår til 2009. Oppussingen av Bygdøy kongsgård ble nylig sluttført. Ifølge Statsbygg er det brukt 177 millioner på bygningene der, skriver NTB. «Det kongelige hus» har benyttet 15 millioner til inventaret.

Tross gjentatte henvendelser har Carl I. Hagen ikke ønsket å kommentere 2007-bevilgningen.

Personvernpolicy