Jakter på ære og 182 krigsmillioner

Hans far og bestefars ære står nå på spill for Thor Daniel Hannevig. 16. april starter rettssaken som også kan innebære 182 millioner kroner i erstatning. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter
Hans far og bestefars ære står nå på spill for Thor Daniel Hannevig. 16. april starter rettssaken som også kan innebære 182 millioner kroner i erstatning. Foto: Ola Karlsen/ ABC Nyheter

Etter 60 års statlig hemmelighold har nye opplysninger dukket opp. Nå starter en juridisk omkamp om skipet MT Irania og fire års seilas i nazistisk tjeneste. Den dramatiske krigshistorien involverer både Vidkun Quisling og en ekte filmhelt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Thor Daniel Hannevig går til kamp mot den norske stat. Sammen med sin far og bror vil han gjenopprette bestefars tapte ære. Samtidig krever de 182 millioner kroner i erstatning for skipet MT Irania som ble bombet av allierte flystyrker i Skagerak i oktober 1944.

- Før han døde tok min bestefar meg til side og sa det nå var opp til meg å redde hans gode navn, sier Hannevig til ABC Nyheter.

Nå kan nye dokumenter, gravd fram fra Riksarkivet etter 60 års hemmelighold, hjelpe ham med det. 16. april starter rettssaken i Oslo.


Etter to dommer som de opplevde som svært urettferdige, flyttet familien til Irland i 1953.

På den grønne øya er både Thor Daniel og hans bror, Christoffer, født. Bestefaren het Hans Hannevig. Han døde i 1989, mer enn 100 år gammel. 16 år senere ble de norske krigsarkivene åpnet, og det ble for første gang gitt innsyn i hans og MT Iranias skjebne.

MT Irania var bygd i Storbritannia i 1929. Skipets krigshistorie kan nå være verdt 182 millioner kroner. Foto: www.clydesite.co.ukMT Irania var bygd i Storbritannia i 1929. Skipets krigshistorie kan nå være verdt 182 millioner kroner. Foto: www.clydesite.co.uk

Vokter egne hemmeligheter

- Den norske stat voktet sine egne hemmeligheter i 60 år. Dermed var det umulig for vår familie å få presentert de korrekte fakta i 1949 og 1951, sier barnebarnet med referanse til dommer i Horten herredsrett og Høyesterett.

Thor Daniel Hannevigs far lever fremdeles. Han var ansatt i rederiet som eide MT Irania og ble - som sin far - også hardt straffet i rettsoppgjøret etter krigen.

Saken ble første gang behandlet 23. mai 1949. Det skjedde i form av en landssvikssak og forhandlingene fant sted i Horten hjelpefengsel.

Både skipsrederen og sønnen var medlemmer av Nasjonal Samling (NS). I rettssaken dømtes de for økonomisk landssvik.

- Min far mener fortsatt at dommen var uriktig og juridisk tvilsom, sier Thor Daniel Hannevig.

Broren var krigshelt

Allerede den gang forsvarte familien seg ved hjelp av Hans Hannevigs bror: Helten fra kampene mot de nazistiske troppene ved Vinjesvingen i Telemark, Thor O. Hannevig.

- Medlemskapet i NS skyldes et behov for å skaffe Thor O. Hannevig beskyttelse etter at han var tatt til fange av tyskerne, sier barnebarnet i dag.

Thor O. Hannevig ledet de norske styrkene som ytte lengst motstand mot okkupantene i hele Sør-Norge (til 5. mai 1940, som Hegra festning ved Stjørdal), og innsatsen hans er gjort kjent av Espen Skjønberg som spiller Hannevig (Thor Espedal i filmen) i «Secondløitnanten» fra 1993.

Thor O. Hannevig var bror til rederen og krigshelt. Han er udødeliggjort av Espen Skjønberg i filmen Secondløitnanten fra 1993. Foto: Norsk filmstudio A/SThor O. Hannevig var bror til rederen og krigshelt. Han er udødeliggjort av Espen Skjønberg i filmen Secondløitnanten fra 1993. Foto: Norsk filmstudio A/S

Da Høyesterett behandlet anken 9. juni 1951 slo førstevoterende dommer likevel fast om Hans Hannevig at «jeg finner det åpenbart at det påberopte hensyn til familien, ... og hans bidrag til motstandsbevegelsen gjennom Thor O. Hannevig ikke kan føre til frifinnelse etter landssvikloven».

At rederen, som representant for Borre kommune, holdt middager for Quisling og tyske offiserer under NS sine propagandastevner i kommunen, blir også vurdert som straffbart.

- Ja, NS-medlemskapet påvirket dommene. Men det var jo ingen politisk medvirkning, hevder iren.

Nå håper Thor Daniel Hannevig at forholdet til NS og okkupantene ikke vil kaste politiske skygger over den nye rettssaken som starter 16. april ved Oslo tingrett.

- Jeg tror ikke det vil det, sier han.

En fordel for Hannevig

I sitt krav om erstatning, som ble sendt til Nærings- og hendelsdepartementet (NHD) i fjor sommer, krever familien Hannevigs advokat først 214 millioner kroner i erstatning, men dette er senere redusert til 182,2 millioner.

At saken i det hele tatt kommer opp for retten tror jussprofessor Bjarte Askeland ved Universitetet i Bergen, kan være til fordel for saksøkernes ønske om en ny rettslig prøving av fortiden.

- Saken ville blitt avvist hvis man anså forholdet for avgjort i Høyesterett i 1951, sier professoren som er ekspert i erstatningsrett.

Askeland påpeker at foreldelsesfristen i utgangspunktet bare er tre år fra den dagen skadelidte burde ha skaffet seg kunnskap om skaden, men at det også finnes en ytre grense på tyve år fra skaden skjedde.

Professoren kjenner ikke til denne konkrete saken, men han avviser ikke at forholdene rundt MT Irania kan bli ettergått en gang til - til tross for eksistensen av en tyveårsgrense.

- Hvis det er kommet til nye beviser så kan gjenopptagelse være mulig, men det gjelder strenge krav til slike nye bevis. Med nye bevis så vil saken stå i en ny stilling, men da er vi over i prosessystemet, sier Askeland.

I tjeneste for okkupantene

Konkret vil rettssaken handle om reder Hans Hannevig brøt provisoriske anordninger fra den norske regjeringen i april og mai 1940 og med det også gjorde seg uegnet til erstatning etter oppgjørsloven vedtatt like etter krigen.

Da krigen kom til Norge 9. april lå MT Irania i svensk havn, klar til å oppfylle sin avtale med Svenska Shell. Men regjeringens lovbestemmelser i bakhånd rekvirerte staten skipet og overtok dermed bruksretten.

På tross av dette var MT Irania da det seilte fra Stockholm 15. august 1940 dro den til den okkuperte polske byen Stettin - i tjeneste for de tyske okkupantene og Skipsfartsdirektoratet som foresto for deres rekvirering.

Inntil bombingen fire år senere gikk MT Irania langs norskekysten, men hadde også flere turer til Tyskland og Baltikum.

Men på grunn av skipets seilas i tysk tjeneste blir Hans Hannevig dømt. Nå mener familiens advokat - etter at det funnet nye dokument hos Riksarkivet og i utenlandske arkiver - at dette skjedde med regjeringens aksept.

I sitt brev til NHD hevder familien at nye opplysninger viser - «etter 60 års hemmelighold og praktisk utilgjengelighet 60 års hemmelighold og praktisk utilgjengelighet» - at avgjørelsen om å frigi skipet ble tatt med «samtykke fra den norske eksilregjeringen i London, dens legasjon i Stockholm og Administrasjonsrådet».

- Min bestefar og far mistenkte at det fantes dokumentasjon på at Hans Hannevig ikke hadde innflytelse på frigivelsen av skipet under de forrige rettssakene, men denne dokumentasjonen ble åpenbart tilbakeholdt, sier en indignert Thor Daniel Hannevig.

Opplysningene ble heller ikke lagt fram da Nortraship i sin tid behandlet erstatningkravet.

Mottas «på prøyssermaner»

Et annet forhold er at oppfatningen og vurderingen av tysk press endret seg etter som årene gikk. At andre redere i samme situasjon fikk kompensasjon, styrker også oppfatningen av at de gamle dommene hadde politiske overtoner.

Da saken var oppe i både 1949 og 1951 aksepterte retten begge ganger at rederen hadde vært utsatt for press.

I herredsrettens dom legges det til grunn at følgende skjedde: Den 6. august 1940 får Hannevig et telegram fra dr. Elsner i Reichskommissariat som ber ham oppsøke skipssakskyndige Eyde i Stortinget neste dag. Her blir Hannevig mottatt «temmelig barskt på prøyssermaner».

Videre skriver retten at Hannevig først ikke ville la seg diktere av et brev til Iranias kaptein med ordre om å stille seg i tysk tjeneste, men at «Eyde svarte at det var krig og at han bare kunne trykke på en knapp og få tiltalte ført til Akershus mellem to soldater. Han truet også med formuesinndragning. Tiltalte ble redd og turde ikke annet enn å parere ordre».

I et avhør med norsk politi i Hamburg etter krigen vedkjenner Eyde seg at han brukte trusler om arrest og formuesinndragning i det som skulle være en lynaksjon for å sikre seks norske fraktbåter til tysk krigsførsel.

At Hannevig ble presset først og alene, mens de andre rederne møtte samlet, forklarer Eyde med at «Han var NS medlem, og derfor måtte formodes å være mer tilbøyelig til å gi etter Han var NS medlem, og derfor måtte formodes å være mer tilbøyelig til å gi etter ».

Herredsretten stiller så spørsmål ved om «den anvendte tvang, som man må gå ut fra har vært av ganske alvorlig karakter, gjør forholdet straffritt». Svaret er entydig negativt:

«Under en krig må en borger ofte ofre endog livet heller enn å yde fienden bistand eller svekke sitt lands stridsevne ... Forholdet blir derfor straffbart».

Dommen blir brutal for Hannevig: Han må betale 1 million kroner i erstatning til det offentlige og idømmes i tillegg tre år og seks måneders tvangsarbeid. Situasjonen blir ikke bedre av at Høyesterett skjerper straffen til fem års tvangsarbeid.

Foreldet eller hemmeligholdt?

Et prinsipielt viktig juridisk spørsmål vil bli berørt, for i sitt tilsvar til retten hevder staten at saken er foreldet.

Men hvordan løser man konflikten mellom en generell foreldelsesfrist på 20 år og myndighetenes mulighet til 60 års hemmelighold? I sitt krav påpeker Hannevigs advokat det urimelige i en situasjon «hvor vesentlige opplysninger ikke har vært tilgjengelige».

«Den rettslige situasjonen i Norge gjør det da i realiteten umulig å fremme krav basert på riktig faktum i tide», skriver Aslak Aslaksen.

Aslaksen hevder på sin side at dette vil stride mot Den europeiske menneskerettighetskommisjonens (EMK) artikkel 6 om retten til en rettferdig rettergang.

«Dersom staten påberoper foreldelse i en slik situasjon, vil det ... medføre at domstolsprøving basert på et korrekt faktum blir illusorisk», skriver advokaten.

Christian Reusch ved Regjeringsadvokatens kontor er den som skal føre saken for NHD. Han har ikke satt seg inn i sakens faktum, for staten vil først ha prøvd spørsmålet om foreldelse.

- Etter behandlingen i april vil staten enten være frifunnet på grunn av foreldelse eller så vil det bli berammet en ny hovedforhandling, sier han.

Men nå skal det ryddes opp; uansett tidshorisont

Thor Daniel Hannevig ser på sin side ikke bort fra at saken kan havne inn for både norsk Høyesterett og Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Han er klar for en langvarig strid

- 20-årsregelen vil være urimelig. Derfor vil vi også vurdere Strasbourg hvis det blir nødvendig. Vi vil føre saken til dens logiske konklusjon, og EMK står over vanlig lov, sier han.

- Min bestefar var veldig opprørt over behandlingen. Det samme er min far. Men nå skal det ryddes opp; uansett tidshorisont, fastslår Hannevig.

Sist oppdatert torsdag 15.02 med kommentar fra Regjeringsadvokaten. Hannevigs advokat, Aslak Aslaksen, ønsker ikke å la seg intervjue om saken.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:42 Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41 Dokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39 Bulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38 Macron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36 Mann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44 Flesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20 Britta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01 Skogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45 Mann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40 Hundretusenvis protesterer i Barcelona17:45 Tyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31 Kjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17 Tollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08 Senterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03 Pastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42 Kvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15 Kong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48 Tilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45 Tusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44 Sælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32 Redaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17 65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27 Norwegian selger fem Boeing-fly14:26 Ap-nestor vil samarbeide med MDG14:07 Sjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06 Kvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01 Klopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00 EU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46 Oslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45 Nær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44 Oljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33 Keshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11 Pengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55 El Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55 Islamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28 Fem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27 Puigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03 Mazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44 Katalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42 Hemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14 Åpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10 Oslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48 Klager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28 Norske Skog tilbake på Oslo Børs10:14 Professor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49 Johnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46 Kan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40 Politiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39 Amnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08 Ap-politiker mener Dale ignorerer henne08:53 DNB-tjenester fungerer igjen08:50 Gull til Norge: Historien om kommentatorene08:16 Semb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54 Politiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52 Kampene fortsetter i syrisk grenseby07:14 Sp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06 Ansatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04 Opptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04 Hovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00 Slakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51 Football-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37 Trump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35 Nok et tap for Wild i Canada06:34 Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08 Sjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06 Dette skjer i dag06:05 Johnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33 Dette skjedde i natt05:28 Åtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06 Stor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03 Svakeste vekst i Kina på 27 år05:00 Keshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43 Voldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55 Norsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21 Drapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49 Lang toppmøtekveld med få resultater02:38 EUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28 Venezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09 Frankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56 Giske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29 USAs energiminister går av01:20 Populær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56 Låve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22 Beboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00 Libya stenger interneringsleir23:42 SDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22 Mann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52 Morgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48 Anne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54 Trumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42 Ekspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30 Kong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58 Søk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43 Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23 Cubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22 EUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17 Dagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11 Pence og Pompeo legger press på Erdogan18:00 26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12 Riiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener
Siste nytt
21:42PolitikkNy avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere20:41VerdenDokument antyder at Boeing-pilot oppdaget Max-problemer i 201620:39SportBulgarias trener gir seg etter rasismeskandalen20:38VerdenMacron langer ut mot NATOs håndtering av Tyrkias militæroffensiv20:36NorgeMann i 20-årene fengslet etter funn av overgrepsmateriale19:44MotorFlesket til mot rødgrønne: «Vil helst bo i huler, spise gress og slutte med sex»19:20PengerBritta (65) skal ha svindlet for 140 millioner – feriehuset tvangssolgt for småpenger19:01NorgeSkogsområdet hadde stått i fred i om lag 130 år. I løpet av tre dager ble det snauhogd18:45NorgeMann dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt beruset kollega18:40VerdenHundretusenvis protesterer i Barcelona17:45VerdenTyrkia anklages for krigsforbrytelser og brudd på våpenhvile17:31NorgeKjedekollisjon på E18 i Asker: Fire biler involvert17:17NorgeTollere gjorde storbeslag av piller på Gardermoen17:08PolitikkSenterpartiet rykker fram blant LO-medlemmer17:03NorgePastor dømt til fengsel for overgrep mot 13-åring16:42VerdenKvinnelige astronauter skaper historie med sin første romvandring16:15SportKong Harald til Old Trafford, skal se Manchester United – Liverpool15:48NorgeTilbakekaller karbonadedeig etter plastfunn15:45VerdenTusk: Våpenhvile i Syria er et krav om kurdisk kapitulasjon15:44SportSælnes suspendert, Shenzhen i fritt fall i Kina15:32NorgeRedaktørforeningen: – Märtha Louise bør tenke seg om15:17Norge65.000 lovbrudd ved sykehjemmene i Oslo14:27PengerNorwegian selger fem Boeing-fly14:26PolitikkAp-nestor vil samarbeide med MDG14:07NorgeSjåfør frifunnet etter at syklist omkom etter påkjørsel14:06PengerKvinne dømt for 47 nettbedragerier14:01SportKlopp spøkte om Solskjær før storkampen14:00PengerEU varsler mottiltak som svar på amerikansk straffetoll13:46PolitikkOslo Venstre heier på Rotevatn og Melby13:45VerdenNær 30 drept i angrep mot afghansk moské13:44PengerOljefondets verdi nærmer seg 10.000 milliarder13:33PolitikkKeshvari: – En av de mest skambelagte dagene i mitt liv13:11SportPengeregn i Kitzbühel: Jansrud og Kristoffersen kan tjene én million kroner hver12:55SportEl Clásico utsatt på grunn av uroligheter i Barcelona12:55NorgeIslamist fikk skjerpet straff for trusler mot Abid Raja12:28NorgeFem ganger mer radioaktivitet i villrein på grunn av sopp12:27VerdenPuigdemont har meldt seg for belgisk påtalemyndighet12:03PolitikkMazyar Keshvari melder seg ut av Frp11:44VerdenKatalanske demonstranter sperrer grenseoverganger11:42SportHemmelighetsfull Solskjær før Liverpool-duellen11:14NorgeÅpner tilsyn mot Oslo kommune etter 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven11:10NorgeOslo: Minst fem gutter siktet etter knivstikking10:48ReiseKlager på urin på Gardermoen: – Flau på nordmenns vegne10:28PengerNorske Skog tilbake på Oslo Børs10:14Helse og livsstilProfessor slakter Folkehelse­instituttets snusrapport09:49PolitikkJohnsons kamp om Parlamentet er i gang09:46PolitikkKan utenlandske krefter ha påvirket det norske kommunevalget?09:40KulturPolitiet sikrer spor etter mulig hackerangrep mot Dagbladet09:39VerdenAmnesty anklager Tyrkia for krigsforbrytelser i Syria09:08PolitikkAp-politiker mener Dale ignorerer henne08:53NorgeDNB-tjenester fungerer igjen08:50SportGull til Norge: Historien om kommentatorene08:16SportSemb så Ødegaard briljere allerede som 14-åring: – Han blir høyst trolig en europeisk toppstjerne07:54NorgePolitiet har brukt adgangen til datainnbrudd åtte ganger07:52VerdenKampene fortsetter i syrisk grenseby07:14NorgeSp reagerer på kutt i politiutdanningen i Oslo07:06NorgeAnsatte ved høgskole i Bergen sier opp etter foredrag om homoterapi07:04VerdenOpptøyer i Libanon: Utløst av forslag om daglig avgift på 1,8 kroner07:04SportHovland forlenget PGA-rekorden, ny 69-runde i Sør-Korea07:00MotorSlakter vogntog-tiltak: – Det høres flott ut og folk går på bløffen06:51SportFootball-rankings: Mindre enn 25 prosent sjanse for norsk EM-plass06:37VerdenTrump får kritikk for å holde G7-toppmøte på sin private golfklubb06:35SportNok et tap for Wild i Canada06:34VerdenAmerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft06:08NorgeSjekker ut DNA-spor i Hagen-saken06:06NorgeDette skjer i dag06:05VerdenJohnson vil snu tap til triumf i Parlamentet05:33NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenÅtte drept da sønnen til «El Chapo» unnslapp pågripelse05:06NorgeStor vannlekkasje i tidligere NRK-bygg på Minde i Bergen05:03PengerSvakeste vekst i Kina på 27 år05:00PolitikkKeshvari-saken for retten i dag – vil tilstå grovt bedrageri av Stortinget04:43VerdenVoldsomme demonstrasjoner i Barcelona fjerde dag på rad03:55PengerNorsk Industri: Oljelønningene er på vei opp igjen03:21NorgeDrapssiktede i Bergen snakket «skotsk» på vei hjem02:49VerdenLang toppmøtekveld med få resultater02:38VerdenEUs toppmøte ga sin velsignelse til brexitavtale02:28VerdenVenezuela løslater politiske fanger etter plass i FNs menneskerettsråd02:09VerdenFrankrike hindret terrorangrep inspirert av 11. september01:56PolitikkGiske hadde 70 klagepunkter til VG, ingenting er rettet01:29PolitikkUSAs energiminister går av01:20NorgePopulær Venstre-ordfører åpner for å gå inn i ledelsen00:56NorgeLåve i full fyr i Tønsberg – kommer til å brenne ned00:22NorgeBeboer på Majorstuen fant blodig, skadd person00:00VerdenLibya stenger interneringsleir23:42VerdenSDF-militsen sier våpenhvile har trådt i kraft nordøst i Syria23:22VerdenMann pågrepet for å ha holdt familien innesperret i kjeller i flere år22:52KulturMorgenbladet-skribenter holder tilbake bidrag22:48NorgeAnne-Elisabeth Hagen savnet i ett år: Politiet innkaller vitner til DNA-prøver21:54VerdenTrumps stabssjef trekker Ukraina-opplysning21:42SportEkspert: Solskjær kan snart være ferdig som United-trener20:30KulturKong Harald: – En alvorlig trussel mot vårt folkestyre19:58NorgeSøk etter mulig person i vannet i Hatvik i Hordaland19:43VerdenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan gir etter for noen av USAs krav19:23SportCubas ballettlegende Alicia Alonso er død18:22PolitikkEUs toppmøte slutter opp om brexitavtalen18:17KulturDagbladet oppe igjen etter mulig hackerangrep18:11PolitikkPence og Pompeo legger press på Erdogan18:00Kultur26 ansatte slutter i Dagens Næringsliv17:12SportRiiber kåret til årets skiutøver i nordiske grener
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus