Større bilder skremmer mer

En internasjonal studie konkluderer med at jo mer «skrikende» advarslene på sigarettpakkene er, jo mer effektive er de.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Røyking dreper nest flest mennesker i verden, etter hjerte- og karsykdommer. Det gjøres mye arbeid for å redusere røykingen blant folk. Ett av tiltakene som de fleste land benytter seg av er advarsler om helserisikoer på sigarettpakkene.

Foto: Stein Ove KorneliussenFoto: Stein Ove Korneliussen

Spørsmålet noen forskere stilte seg var: Hvor effektive er disse advarslene?

Nå har de også funnet svaret og konklusjonen er at effektiviteten i stor grad avhenger av hvordan de er utformet. Resultatene viser at jo mer «skrikende» disse beskjedene er, jo mer effektive er de. Bruk av bilder viser seg å være mer effektivt enn bare tekst når det gjelder å påvirke røykere.

Studien, som baserer seg på spørreundersøkelser blant 15.000 røykere i fire land, har undersøkt hvordan advarsler på sigarettpakkene påvirker røykevaner i disse landene.

De spurte røykere i USA, Canada, Storbritannia og Australia om hvordan advarslene påvirker deres bevissthet rundt farene ved røyking.

Advarslenes størrelse varierte fra store bilder som dekket halve pakken i Canada, til små tekstadvarsler på siden av pakken i USA.

Studien konkluderer med at store tekstadvarlser er effektive, men at store bilder virker enda bedre når det gjelder å øke røykernes bevissthet. I løpet av perioden endret Storbritannia på utformingen slik at de ble mer fremtredende. Røykerne i Storbritannia sa at de nye, større advarslene på sigarettpakkene hadde fått dem til å tenke over helserisikoen i større grad og at advarslene hadde fått dem til å røyke mindre.

Studien blir publisert i American Journal of Preventive Medicine i mars i år. Les mer i ScienceDaily.

Personvernpolicy