Les LOs brev til Arbeidstilsynet

«LO som organisasjon har de siste ukene vært i en svært tung og krevende situasjon», heter det i brevet til Arbeidstilsynet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

LO sitt arbeidsmiljøvalg har ikke mottatt rapporter eller meldinger om mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i 2005 eller 2006, heter det i svaret til Arbeidstilsynet. Ingunn Yssen mener seg mobbet og trakassert av LO-sjef Gerd-Liv Valla. Foto: Heiko Junge / SCANPIX.LO sitt arbeidsmiljøvalg har ikke mottatt rapporter eller meldinger om mobbing eller trakassering på arbeidsplassen i 2005 eller 2006, heter det i svaret til Arbeidstilsynet. Ingunn Yssen mener seg mobbet og trakassert av LO-sjef Gerd-Liv Valla. Foto: Heiko Junge / SCANPIX.

Tilsynet har nå offentliggjort det 21 sider lange brevet, og under kan du laste det ned og lese omtalen av de 43 vedleggene som fulgte med.

Arbeidstakerorganisasjonen redegjør her blant annet for hvilke rutiner man har for håndtering av konflikter og opplevd trakassering/mobbing, samt for sykefraværet og om arbeidsmiljøet mer generelt.

- Vi kommer med et svar om hva som skjer videre i saken på fredag, sier tilsynsleder Pål Lund i Arbeidstilsynet i Oslo.

Tre svaralternativer til LO


Han sier til Neste Klikk at Arbeidstilsynet har tre-fire ansatte som jobber med saken, og at man står overfor tre valgalternativer:

- Vi kan si oss fornøyd med svarene, gå til tilsynssak for å få mer opplysninger eller vi kan fremsette krav til LO.

Om følgene av Yssen-saken skriver administrasjonssjef Kine Smith Larsen og personalsjef Tove Haug at LO har «iverksatt tiltak for å informere ansatte, tydeliggjøre kravene til lederne i en slik periode, og det er innført beredskap for ansatte som har hatt det spesielt vanskelig».

Det fremgår også at det ble holdt et ekstraordinært møte i arbeidsmiljøutvalget åtte dager etter at Yssen-saken eksploderte i VG den 11. januar.

Her var det enighet om å innføre en rekke tiltak innen arbeidsmiljø, lederansvar, utvikling av medarbeidersamtaler og å utarbeide retningslinjer for internvarsling.

-Ubegrunnet fra Yssen


Ifølge brevet planlegger LO dessuten en større arbeidsmiljøkartlegging som skal gjennomføres innen mars.

«LO's vurdering er at man i dag har gode rutiner for å følge opp meldinger om trakassering og annen utilbørlig atferd. Man ønsker imidlertid å fokusere særlig på dette problemkomplekset», heter det.

Arbeidsmiljøutvalget melder at de ikke har mottatt rapporter eller meldinger om verken trakassering eller mobbing på arbeidsplassen i 2005 og 2006. «Det sees da bort fra den såkalte Yssen-saken, hvor påstand om dårlig behandling (ikke trakassering) fra Gerd-Liv Vallas side ble fremsatt 20. november 2006».

LO hevder at påstanden ikke ble nærmere begrunnet på dette tidspunktet, og at en slik begrunnelse «kombinert med en påstand om rettsstridige handlinger» først ble gitt i Yssens oppsigelsesbrev den 10. januar.

LO skriver at de vil redegjøre nærmere for håndteringen av Yssen-saken «om kort tid». Høyst sannsynlig venter man på konklusjonen til det uavhengig utvalget som skal vurdere Yssen-saken.

Last ned brevet til Arbeidstilsynet her (TIF-fil som lastes ned med Microsoft Office).

Ps!

Du kan også få brevet som email-vedlegg. Send meg en mail ved å skrive mads og deretter @startsiden.no.

Personvernpolicy