Opptil 4,5 grader varmere vær

Verdens klimaforskere blir stadig sikrere i sin sak: Klimaendringene er menneskeskapt, og vi må forberede oss på store og dramatiske endringer de nærmeste tiårene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB-Lars M. Hjorthol): FNs klimapanel, IPCC, legger fram sin fjerde hovedrapport i Paris fredag denne uka. Rapporten bygger på bidrag fra 2.500 forskere i 130 land og er selve referanseverket innen klimavitenskapen. Rapporten er også den vitenskapelige basisen for internasjonale klimaforhandlinger, og den vil påvirke politiske beslutninger over hele verden i flere år framover.

Klimaforhandlere og embetsmenn fra over hundre land skal finslipe formuleringene på møter i Paris denne uka. Men hovedkonklusjonene i forskernes rapport er allerede klar: Vi kan vente oss en temperaturøkning i dette hundreåret på mellom 2 og 4,5 grader, med rundt 3 grader som det mest sannsynlige. Det er en raskere temperaturøkning enn noen gang siden forrige istid for 11.000 år siden.

Både EU og Norge definerer en temperaturøkning på mer enn 2 grader som «farlig». En slik økning vil blant annet få store konsekvenser for mange arters muligheter til å overleve, den kan ramme jordbruk og tilgang på ferskvann for mange millioner mennesker og gi økt hyppighet av ekstremt vær, blant annet alvorlig tørke i Sør-Europa.


Isen forsvinner


Temperaturøkningen ventes å bli størst over landområdene og høyt mot nord. Isdekket i Arktis reduseres i dag raskere enn forskerne tidligere regnet med, og isen kan forsvinne helt i sommerhalvåret mot slutten av dette århundret. Havnivået ventes å stige med opp til en halv meter.

Golfstrømmen vil trolig svekkes noe, men den globale oppvarmingen vil mer enn oppveie nedkjølingen som følge av en slik svekkelse. En bråstopp i Golfstrømmen er «svært lite sannsynlig», mener forskerne.

- Menneskeskapt


Et utkast til sluttrapport som NTB har sett, slår fast at det er «svært sannsynlig» at temperaturøkningene vi har opplevd de siste tiårene, er menneskeskapt. «Svært sannsynlig» betyr i IPCC-sammenheng over 90 prosent, opp fra «sannsynlig», det vil si over 66 prosent, i den forrige hovedrapporten i 2001.

Mindre enn 5 prosent av temperaturøkningen kan tilskrives naturlige svingninger, oppsummerer forskerne.

Sikrere


Større sikkerhet i anslagene er gjennomgående på flere områder i rapporten, både på grunn av bedre klimamodeller og mer omfattende forskning. Årets rapport er også kommet lenger i vurderingen av regionale forskjeller.

- Usikkerheten er mye mindre nå, i forhold til tidligere rapporter, sier norske klimaforskere NTB har snakket med.
Klimaforskerne er nå også bedre i stand til å forstå og vurdere effekten av såkalte selvforsterkende mekanismer, som for eksempel frigjøring av klimagassen metan når permafrosten smelter.

- Det er en rekke signaler og bevis i denne rapporten som klart viser ikke bare at klimaendringene er i gang, men også at den er menneskeskapt, sier lederen for FNs klimapanel, den indiske forskeren R. K. Pachauri, til nyhetsbyrået Reuters.

- Jeg håper denne rapporten vil få både folk og regjeringer til å handle. Et mer solid og troverdig stykke vitenskapelig arbeid kan du ikke få, sier Pachauri.

Enighet


Rapporten som legges fram fredag, er den første av tre delrapporter fra FNs klimapanel, og tar for seg det vitenskapelige grunnlaget. FNs klimapanel bygger på allerede publiserte forskningsrapporter, og oppsummerer etter grundige vurderinger hva det store flertallet av verdens klimaforskere ser som den mest sannsynlige utviklingen. Dermed blir klimapanelets vurderinger mer konservative enn det en kan finne i enkeltrapporter.

To andre delrapporter, om virkninger av og tiltak mot klimaendringene, blir lagt fram senere i vår. Til høsten skal de tre delrapportene sammenfattes i en såkalt synteserapport. Den skal foreligge i god tid før neste runde i FN-forhandlingene om internasjonale klimatiltak. (©NTB)

Personvernpolicy