Hugger løs på Landbruksdepartementet

I en ny høringsuttalelse sager Konkurransetilsynet ned landbruksministerens forslag til nye konkurranseregler i skogbruket. Det er ikke første gang tilsynet advarer mot dagens landbrukspolitikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I sitt høringssvar sager Konkurransetilsynet i stykker et forslag fra Landbruksdepartementet om nye regler for skogbruket. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIXI sitt høringssvar sager Konkurransetilsynet i stykker et forslag fra Landbruksdepartementet om nye regler for skogbruket. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Nå har Landbruksdepartementet (LMD) lagt fram et forslag til nye forskrifter innenfor skogbruket. «En blankofullmakt til å opprette karteller», lyder advarselen fra den instansen som skal håndheve konkurransereglene.

- Vi vet jo ikke om man har tenkt på alle sider av dette, men selve forslaget innebærer at man åpner for all form for konkurransebegrensende adferd innenfor skogbrukssektoren. Konkurrentene kan dermed samarbeide fritt, enten det er et gode eller ikke, utdyper Konkurransetilsynets juridiske direktør, Jonn Ola Sørensen, overfor Neste klikk.

Han innrømmer at det ikke er lett å måle effektene av at forskriftene blir vedtatt i dagens form. Ifølge LMD er det her snakk om et marked på hele 40 milliarder kroner, og Sørensen framhever at sviktende konkurranse kan få store effekter.

- Hvis det oppstår kartell på et område, så øker gjerne prisene med flere 10-tallsprosenter. Karteller i forhold til fri konkurranse fører til betydelige prisøkninger som skader både samfunnet og forbrukerne, sier den juridiske direktøren.

- En større jobb

- Vi skal nå diskutere dette - ikke med Konkurransetilsynet, men med Fornyingsdepartementet, sier fungerende ekspedisjonssjef i LMD, Ivar Ekanger.

LMDs forslag åpner for at landets skogeiere også i framtiden skal få lov til å dele landet mellom seg og organisere seg i samvirker, noe Ekanger mener Stortinget har åpnet for at skal tillates da de i sin tid behandlet forslaget til ny konkurranselov.

- Det kan nå bli en litt større jobb med å finne grensene for hva skogeierne skal få lov til å gjøre med hjemmel i dette, sier Ekanger.

Han mener Konkurransetilsynets (KT) høringssvar er helt udramatisk, og påpeker også at de norske reglene skal være i samsvar med EUs.

Men det er ikke første gang tilsynet havner i klammeri med den rød-grønne regjeringen. Det er ikke lenge siden tilsynet sa nei til fusjoner innenfor landbrukssektoren, men måtte se seg overkjørt av de politiske myndighetene. Både Priors oppkjøp av Norgaarden og sammenslåingen av Prior og Gilde fikk først nei fra tilsynet, men til slutt aksept fra dagens politiske myndigheter.

- Ikke mot samvirke

Selv om KT er svært kritiske til forslaget, vil den juridiske direktøren likevel ikke betegne dialogen med departementet som en krangel. Han sier også at dette ikke har noe med hvordan landbrukssektoren i Norge er organisert med sine mange samvirkeløsninger.

- Nei, dette går ikke på samvirkeformen, men det vi ser på er forskriftsteksten og hva den kan føre til. Utkastet går for langt, og vi kan ikke se at det er nødvendig, konkluderer han.

Sørensen ber LMD gå nøye igjennom forslaget nok en gang.

LMDs ekspedisjonssjef forsøker også å tone ned uenighetene mellom dem og tilsynet, men han kan ikke unngå å slippe ut en liten stikkpille:

- Dette er en reell høring og ingen prestisjesak mellom oss og konkurransetilsynet - i hvert fall ikke fra vår side...

Og det er slett ikke alle som er negative til LMDs forslag. Fylkesmannen i skogbruksfylket Hedmark slutter seg for eksempel til forslaget. De synes «det er viktig at skogeigarane vært sikra høve til å samarbeida på tvers av eigedomsgrenser, også innafor 'nye' område».

Personvernpolicy