Reklame på mjølkekartongen

Stadig nye arenaer blir opna for reklame. I Sverige vil ein no prøve ut ei ny ordning der annonsørar kan kjøpe plass på mjølkekartongane.