Ydmykende for Tyrkia

EUs utenriksminister kom mandag kveld til enighet om at åtte av 25 kapitler i Tyrkias medlemskapsforhandlinger skal fryses. Med dette er nederlaget et faktum for Tyrkia.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

President i Den kypriotiske republikk Tassos Papadopoulos (t.h.), her sammen med den greske statsministeren Costas Karamanli, er mannen som holder nøkkelen til Tyrkias videre medlemskapsprosess. (Foto: REUTERS/John Kolesidis (GREECE) / Scanpix)President i Den kypriotiske republikk Tassos Papadopoulos (t.h.), her sammen med den greske statsministeren Costas Karamanli, er mannen som holder nøkkelen til Tyrkias videre medlemskapsprosess. (Foto: REUTERS/John Kolesidis (GREECE) / Scanpix)

De

åtte kapitlene blir fryst

fordi Tyrkia nekter å åpne havner og flyplasser for trafikk fra den greske delen av Kypros, noe de er forpliktet til under Ankara-protokollen.

Det var også fremmet forslag om en tidsfrist for å leve opp til forpliktelsene under Ankara-protokollen som senere ville kunne bli brukt som en begrunnelse for å avslutte Tyrkias forhandlinger om EU-medlemskap i sin helhet, men denne tidsfristen ble ikke vedtatt.

Tyrkia ble i 2005 presset til å underskrive Ankara-protokollen som utvidet tollunionen til de ti nye medlemslandene inkludert greske Kypros, da Hellas truet med å legge ned veto mot Tyrkias EU-medlemskap. EUs utenriksministeres beslutning viser at Tyrkias medlemskapsprosess nå kan saboteres av den greskkypriotiske administrasjonen, og at Tyrkias motstandere i Europa ikke holder seg for gode til å bruke Kypros-situasjonen som virkemiddel.

Frysingen av de åtte kapitlene har ikke nødvendigvis stor praktisk betydning ettersom ingenting hindrer Tyrkia i å fortsette arbeidet på sin side. Signaleffekten er imidlertid sterk. Det er nå tydelig at Tyrkia har gått tom for trumfkort og vil fremstå som en tigger ved Europas dør i uoverskuelig fremtid.

Videre står samtlige av de underliggende problemene fortsatt uløst, og ingen skritt er iverksatt av EUs finske presidentskap for å minske spenningen mellom EU-medlemmet greske Kypros og den Tyrkisk-Kypriotiske republikken i Nord-Kypros som kun er anerkjent av Tyrkia.

Greske Kypros lyktes også i å unngå referanser til FNs rolle som et instrument i fremtidige forsøk på gjenforening av Kypros fra EUs konklusjoner. Greske Kypros stiller seg sterkt negativt til referanser til FNs gjenforeningsvirksomhet etter at de i 2004 blokkerte en FN-plan for gjenforening av øya.

Innen EU er det delte reaksjoner på EUs utenriksministeres beslutning.

- Det var delegasjoner som mente at dette var for drastisk, men det var også de som mente at det ikke var drastisk nok, uttalte Finlands utenriksminister Erkki Tuomioja.

Det var lenge fryktet at Tyrkia ville bli hovedtemaet når EUs ledere treffes 14 og 15. desember, men med enighet blant EUs utenriksministere er dette nå lite sannsynlig.

Mange forventet at antallet fryste kapitler ville bli redusert fra åtte til fire som en gest til Tyrkia i kjølvannet av deres tilbud forrige uke om å åpne to havner og en flyplass mot åpning av en flyplass i tyrkiske Kypros for internasjonal trafikk. Opprettholdelsen av Europakommisjonens anbefaling om å fryse åtte kapitler vil derfor bli sett på som en streng reaksjon. International Herald Tribune omtaler reaksjonen som «en skarp reprimande».

Storbritannias statssekretær Margaret Beckett argumenterte i går i en artikkel i den Tyrkiske dagsavisen SABAH for at et Europa uten Tyrkia vil være fattigere, svakere og mindre sikkert.

Fordi Tyrkia er løsningen på Europas viktigste problemer - økt global konkurranse fra Asia, energiusikkerhet, ustabilitet i Midtøsten, økt ekstremisme som driver muslimer og ikke-muslimer fra hverandre, eldrebølgen, den kommende pensjonskrisen og et ønske om at Europa skal kunne spille en mer aktiv rolle utenfor sine grenser - ser Beckett Tyrkia som en uunnværlig strategisk ressurs.

Skrekkscenarioet er nå at Tyrkia vil gi opp sine ambisjoner om Europeisk medlemskap.

Med økende skeptisisme til Tyrkisk EU-medlemskap både i EU og i Tyrkia, med bekreftelsen av at Nord-Kypros og Hellas nå kan holde Tyrkias medlemskapsprosess som gissel, og med løfter fra Franskrikes og Østerrikes regjeringer om at Tyrkisk EU-medlemskap kun vil kunne bli en realitet etter folkeavstemninger er det god grunn til pessimisme.

Mange mener at ideen om en videre medlemskapsprosess kun er en illusjon. Newsweek siterer denne uken på lederplass det britiske parlamentsmedlemmet Daniel Hannan som uttaler at Tyrkia aldri vil bli en del av EU - og at man i økende grad innser dette på begge sider.