Flere utsatt for vold

Artikkelen fortsetter under annonsen

Antallet ofre for lovbrudd i Norge sank med 5,5 prosent fra 2004 til 2005, men andelen voldsofre øker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kilde: Statistisk sentralbyråKilde: Statistisk sentralbyrå

Tallene er basert på anmeldte lovbrudd til politiet. Det er særlig antallet tyverier og annen vinningskriminalitet som har gått ned, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene viser at nesten 171.000 personer ble utsatt for 186.000 lovbrudd i 2005. 20.600 av disse er ofre for vold, noe som er en økning fra året før, ifølge SSB. Antallet utsatt for legemsbeskadigelse har for eksempel økt med 5 prosent.

Verre med økt alder


Tallene viser også at voldens alvorlighetsgrad øker jo eldre offeret er. Den mest alvorlige fysiske volden er det dessuten mest menn som utsettes for. Sjansen for å bli et voldsoffer er imidlertid størst for menn som akkurat har nådd myndighetsalder.

Nesten halvparten av alle anmeldelsene der barn er fornærmet, dreier seg om seksuallovbrudd. Mer enn halvparten av alle nyanmeldte ofre for seksuallovbrudd er barn under 16 år.

Jenter og kvinner utgjør 88 prosent av alle ofre for seksualforbrytelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Farligst i nord


Også geografi spiller inn. Som forventet er sjansen for å bli utsatt for lovbrudd størst i hovedstaden. 5,8 prosent av Oslo-innbyggerne ble ofre for lovbrudd i fjor, mot 3,7 prosent som er snittet for hele landet.

Likevel viser statistikken at Finnmark er det farligste stedet å bo når det gjelder vold. Selv om andelen finnmarkinger som er blitt utsatt for vold har gått ned med 8 prosent fra 2004, er landets nordligste fylke det farligste.

Men Rogaland og Troms haler innpå med stor voldsøkning.

Til sammen ble det anmeldt 394.000 lovbrudd i 2005. (©NTB)