- Torgersen-saken er en Kafka-prosess

Det kom sterke reaksjoner etter at det ble kjent at Fredrik Fasting Torgersen (72) ikke får gjenopptatt straffesaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB): Forfatter Ebba Haslund betegner Torgersen-saken som en Kafka-prosess, og mener det norske rettsvesen er i ferd med å «råtne på rot».

- Jeg føler at vi befinner oss midt i en Kafka-prosess. Fredrik Fasting Torgersen er jeg ikke bekymret for, han klarer seg og er for lengst frikjent av et samlet forskermiljø. Jeg er mer bekymret for det norske rettsvesen som er i ferd med å råtne på rot, sier Haslund.

Forfatter Ebba Haslund er opprørt etter avgjørelsen. (Foto: Veronica Karlsen, Scanpix)Forfatter Ebba Haslund er opprørt etter avgjørelsen. (Foto: Veronica Karlsen, Scanpix)

Forfatteren har i mange år engasjert seg sterkt på Fredrik Fasting Torgersens side, i likhet med andre framstående kulturpersonligheter som Thorvald Steen, Linn Ullmann og Jens Bjørneboe.

- Ikke en tapt sak

Fasting Torgersen selv er ingen knust mann etter avgjørelsen som ble kjent tidligere i dag.

- Denne saken er ikke tapt. Jeg anser meg som frifunnet fortsatt, sier Fredrik Fasting Torgersen til NTB.

- Saken fortsetter om nødvendig helt til Strasbourg, sa Torgersen umiddelbart etter at det ble kjent at Gjenopptakelseskommisjonen har avgjort at han ikke får straffesaken sin gjenopptatt.

- Gjenopptakelseskommisjonen har latt det gå prestisje i saken og vil brekke ryggen på denne avgjørelsen, mener Torgersen.Han sier at denne avgjørelsen ikke forandrer noe for ham og heller ikke vennene hans.

Jusprofessor Ståle Eskeland, som har bistått Torgersen i saken, kaller avgjørelsen uforståelig.

- Ikke den vanskeligste saken


- Torgersen-saken har vært krevende og omfattende, men ikke den vanskeligste saken Gjenopptakelseskommisjonen har hatt til vurdering, sier leder Janne Kristiansen til NTB.

Hun sier at Kommisjonen for gjenopptakelse har vurdert Torgersen-saken etter vilkårene som gjelder for dommer avsagt både før og etter 1980.

Vilkårene for gjenopptakelse av nyere saker der dom falt etter 1980 er mindre strenge enn de er for eldre dommer.

For gamle saker er vilkåret for gjenopptakelse at dommen blir funnet meget tvilsom. For nyere saker holder det om kommisjonen finner at det er tvilsomt om dommen er riktig

- Kommisjonen har funnet at det ikke er grunnlag for gjenopptakelse av Torgersen-saken. Det gjelder uansett om den vurderes etter eldre eller nye vilkår, sier Kristiansen til NTB.

Tre viktige forhold


Kommisjonen har vurdert det samlede bevismaterialet og lagt særlig vekt på tre forhold. Det første er om det foreligger nye bevis siden forrige gang Høyesterett avviste begjæringen om gjenopptakelse. Det andre er om det foreligger nye forhold som gjør det meget tvilsomt om dommen er riktig.

Kommisjonen er kommet til at det ikke foreligger nye bevis eller andre omstendigheter som synes egnet til å frifinne Torgersen. I rapporten konkluderes det med at det ikke foreligger særlige forhold som gjør det meget tvilsomt om dommen er riktig når bevisene vurderes i sammenheng.

Det konstateres også at det heller ikke er grunnlag for å fastslå at det foreligger et straffbart forhold fra tjenestemenn i politi eller påtalemyndighet, aktor eller sakkyndige, eller at noen bevisst ga falsk forklaring under rettssaken i 1958.

Justisministeren med tiltro til avgjørelsen


- Påtalemyndigheten var selvsagt spent, men vi ble ikke overrasket over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse, sier førstestatsadvokat Jørn Maurud.

- Vi er selvsagt svært tilfreds med at konklusjonen samsvarer med det syn påtalemyndigheten har hatt hele veien. Vårt håp er at det nå kan bli ro omkring denne saken en gang for alle, sier Maurud til NTB.

Han mener avgjørelsen også må være tilfredsstillende i forhold til drapsofferets familie, og tror alle nå vil være tjent med å få lagt saken bak seg.

Justisminister Knut Storberget (Ap) tar Gjenopptakelseskommisjonens beslutning om ikke å gjenoppta straffesaken mot Fredrik Fasting Torgersen «til etterretning».

Han signaliserer imidlertid stor tiltro til kommisjonens vurderinger.

- Kommisjonen har solid kompetanse til både å vurdere fakta og de rettslige spørsmål i saken, og vår holdning til saken er kort og godt at vi tar avgjørelsen til etterretning, sier Storberget.

Han påpeker at han ikke har noen mulighet til verken å instruere eller overprøve kommisjonen.

- Jeg har stor respekt for dens avgjørelser, og det er en viktig institusjon i forhold til å skape større rettssikkerhet. Da må vi ha respekt for de avgjørelsene den fatter, både når det går det ene og den andre veien, sier justisministeren.


(©NTB)