Full granskning av kreftsaken ved NTNU

Regjeringen ønsker full granskning rundt håndteringen av krefttilfellene med utgangspunkt i de tidligere Rosenborg-laboratoriene. Det vil derfor bli oppnevnt et uavhengig granskningsutvalg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunn:


Flere som har arbeidet med farlige stoffer ved NTNU, har fått kreft. Saken har vært gransket i flere år, og staten har de siste ti årene utbetalt nærmere 17 millioner kroner i erstatning, melder NRK.

I ettertid har det vist seg at flere personer som studerte ved Rosenborg-laboratoriene langt ut på 80-tallet, har fått kreft.

I tillegg oppnevner Kunnskapsdepartementet et rådgivende medisinsk ekspertutvalg som skal gi departementet råd i det videre arbeidet med saken, herunder en vurdering av omfanget og tiltak som nå bør settes i verk.

Det er regjeringen som skal oppnevne granskningsutvalget og vedta utvalgets mandat. Dette vil være klart før jul, og det forberedende arbeidet vil bli gjort av Justisdepartementet. Utvalget skal vurdere både departementets og NTNUs håndtering.

Det medisinske ekspertutvalget skal ledes av divisjonsdirektør Erik Dybing ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. Den øvrige sammensetningen av utvalget vil være avklart i løpet av kort tid.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal (f.h.), rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes og Erik Dybing fra Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse i forbindelse med krefttilfellene på NTNU i Trondheim. Foto: Erlend Aas / SCANPIX.Kunnskapsminister Øystein Djupedal (f.h.), rektor ved NTNU, Torbjørn Digernes og Erik Dybing fra Folkehelseinstituttet på fredagens pressekonferanse i forbindelse med krefttilfellene på NTNU i Trondheim. Foto: Erlend Aas / SCANPIX.

Kunnskapsminister Øystein Djupedal ser meget alvorlig på kreftsaken:

- Dette er en sak som fortsatt krever mye arbeid, og vi knytter derfor til oss de fremste eksperter på området til å bistå oss. Sakene representerer en tragedie for de som er berørt og deres familier. Regjeringen har derfor reagert raskt og vil gjøre alt som er mulig for å bringe klarhet i det som har skjedd.

Det medisinske ekspertutvalget skal gi regjeringen råd om den videre håndteringen av saken. Dette vil blant omfatte vurderinger av sakens helsemessige omfang, herunder bringe klarhet i om man har funnet frem til alle som kan ha tatt skade av arbeidet ved laboratoriet. Utvalget skal også komme med forslag på hvilke videre tiltak som er mulige og riktige i forhold til tidligere studenter og ansatte.