Føler seg mistenkeliggjort av Bergen kommune

Etter at to barnevernsansatte anonymt varslet Neste Klikk om kritikkverdige forhold i barnevernet i Bergen, skal Bergen kommune angivelig ha startet jakten på de anonyme kildene. Men de kritikkverdige

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Bakgrunn for saken:


16. november skrev Neste Klikk en sak om at om at to ansatte i barnevernet i Årstad bydel i Bergen ble instruert av sin leder om å forfalske opplysninger i en tilsynssak.

Påstanden ble benektet av barnevernslederen i bydelen. Fylkesmannen i Hordaland bekreftet at de mottok en henvendelse fra saksbehandlerne om påstått dokumentforfalskning, men sa at de aldri foretok seg noe i forhold til saken.

Neste Klikk møtte to av saksbehandlerne som ble bedt om å forfalske opplysningene. De to jobber nå ved to ulike avdelinger i Hordaland.

Saken gjelder et tilfelle av alvorlig omsorgssvikt, der barnevernet ikke overtok omsorgen for barna.

Les saken.

- Jeg blir så oppgitt over sånne situasjoner, og det er jo så klassisk, for det skjer ofte at de kaster seg over spilleren istedenfor å gå etter ballen. Dette er jo så galt, sier professor i rettsvitenskap, Henning Jakhelln til Neste Klikk.

Jakhelln sier at forholdene Neste Klikk beskriver virker som en klassisk reaksjon på varsling.

Bakgrunnen er at Neste Klikk har blitt kontaktet av flere barnevernsansatte i Bergen som føler seg mistenkeliggjort og truet etter at vi i november skrev en sak om kritikkverdige forhold i barnevernet i Bergen. Saken ble blant annet skrevet på bakgrunn av intervju med to anonyme saksbehandlere.

En av saksbehandlerne, som nå har kontaktet Neste Klikk, ble fortalt at saken kunne få alvorlige konsekvenser for ham/henne og, slik Neste Klikk har forstått det, at oppsigelse var et mulig utfall.

Dette benektes imidlertid av seniorrådgiver Ole Vorland i Bergen kommune, som i tillegg kaller påstandene i artikkelen for «direkte usannheter». Dette til tross for at Neste Klikk både sitter på dokumentasjon og har fått bekreftet påstandene andre steder.

- Vi har aldri jaget etter noen kilder, tvert om er det de som har tatt kontakt med oss. Det er du (journalisten, red. anm.) som har spurt om de har følt seg truet. Vi har aldri jaktet på noen ting.

Benekter


I november skrev vi at en barnevernsleder i Årstad bydel i Bergen ba saksbehandlere om å forfalske opplysninger overfor Fylkesmannen.

Både barnevernslederen i Årstad bydel og seniorrådgiver Ole Vorland i Bergen kommune benekter at dette har skjedd.

Men Fylkesmannen bekreftet overfor Neste Klikk at de hadde mottatt en henvendelse fra en saksbehandler om dette. Dette er i ettertid benektet. Det ble riktignok ikke sagt at saken gjaldt Årstad bydel, saksbehandlerens navn ble heller ikke nevnt.

Når det gjelder saken om omsorgssvikt som påpekes i artikkelen, så vil ikke Vorland si noe mer enn at «det er tatt hånd om på en barnevernsmessig forsvarlig måte».

Han bekrefter samtidig at noen av de kritikkverdige forholdene som på pekes i artiklene, er riktige, uten at han vil si noe mer konkret om det.

- Så bedrøvelig trist at det er til å grine av


Henning Jakhelln er professor i rettsvitenskap ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hans forskningsfelt er særlig arbeidsrett. Neste Klikk la problemstillingen frem for Jakhelln, som sier følgende:

- Dette er en typisk varslingssituasjon der det er snakk om at noen sier fra om kritikkverdige forhold. Eksempelet er klassisk, der de involverte parter kaster seg over spilleren istedenfor å konsentrere seg om ballen. Det er så bedrøvelig trist at det er til å grine av.

- Uten at jeg kjenner denne konkrete saken så virker det som om at saken dreier seg om alvorlige forhold i barnevernet. Dette er ikke en privat sak, men et offentlig anliggende som må ryddes opp i.

- Barnevernet er kolossalt viktig. Skal vi ha tiltro til barnevernet, må vi vite at ting foregår på riktig måte.

- Det jeg synes er sentralt, er at det ser ut som de barnevernsansatte har gjort sin plikt i forhold til å si fra, selv om de gjorde det gjennom media. Barna er jo de viktigste og de svakeste ressursene vi har.

Et gufs fra fortiden


Stortingsrepresentant May Hansen (SV) mener at saken er helt meningsløs, og et gufs fra fortiden.

- Hvis jeg var politiker i Bergen, ville jeg bedt om en full gjennomgang av barnevernet i byen. De har et større ansvar overfor ungene som ikke får den hjelpen den de trenger. Bergen kommune har et problem, men ungene har et enda større problem, sier Hansen, som understreker at hun ikke kjenner denne spesifikke saken og uttaler seg på generelt grunnlag.