666 - Dyrets tall

Derfor er 666 djevelens tall.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Thomas sendte meg følgende spørsmål på epost:
«Hvorfor har djevelen sitt eget nummer? Hvorfor har ikke Gud også et nummer.»

Det Thomas refererer til er også kjent som Dyrets tall og stammer fra Johannes' åpenbaring i Det nye testamentet. Åpenbaringen er klassifisert som det vi kaller for apokalyptisk litteratur, der stikkord er: mørk, dyster, verdens ende, når de gode og ondre kreftene slåss den ultimate krigen.

Åpenbaringen er spesielt kjent for sin omtale av Apokalypsen eller Verdens undergang, «krigen på Gud den allmektiges store dag,» dagen da Skaperen vil ta et endelig oppgjør med menneskene på jorden.

Mange velkjente bilder stammer fra Johannes' åpenbaring: mannen med ljåen, perleporten og «sjøen som brenner med ild og svovel».

De av oss som har lest en bok eller to, eller i det minste hørt låten The Number of The Beast med Iron Maiden, vet at Dyrets tall ikke er 14 eller 73 eller 1024, men 666.

Hvorfor 666 er Dyrets tall er det sannelig ikke helt enighet om, i likhet med ganske mye i Bibelen, altså. Jeg skal imidlertid ikke diskutere dette her. Istedenfor refererer jeg det som er den rådende oppfatningen.

Bakgrunnen er denne:


Et dyr med to horn som et lam, men som taler som en drage, gir jordens folk befaling om å lage en billedstøtte til ære for det leopardlignende dyret med sju hoder og ti horn.

Billedstøtten, eller «dyrets bilde», er altså en død kopi av det sistnevnte dyret, men det blåses liv i det og det kan tale av seg selv.

Det oppgis at dyrets bilde har et navn eller et kjennemerke, som tallfestes til 666 - «et menneskes tall».

Videre kan ingen «kjøpe eller selge uten å ha dette merket». I bibelsk sammenheng kan man se tallet 6 som symbol på noe ondt eller noe som er i opposisjon til Gud (6 når ikke opp til det fullkomne 7, som er Guds tall).

Eksempler på dette er den seksfingrete filisterkjempen (1 Krø 20:6) og kong Nebukadnesar IIs billedstøtte av gull, som var seks alen bred og 60 alen høy (Dan 3).

At tallet 6 er gjentatt tre ganger kan ses som en gjentakelse for å understreke graden av ondskap eller urenhet. At tallet brukes som et merke på mennesker som tilber dyrets bilde framfor Gud, står naturligvis i kontrast til de 144 000, som har Guds og Lammets navn skrevet på sine panner som et merke (-Åp 13).

Ok, her er teksten fra bibelen (litt av den):
11

Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn som et lam, men talte som en drage.

12

All den makt det første dyret har, bruker det andre dyret i tjeneste for det første. Det får jorden og dem som bor der, til å tilbe det første dyret - det som hadde fått banesåret sitt leget.

13

Det gjør store tegn, det lar til og med ild fra himmelen fare ned på jorden, midt for øynene på folk.

14

Det forfører dem som bor på jorden, med tegnene det får gjøre i dyrets tjeneste. Og det sier til jordens folk at de skal lage et bilde til ære for dyret - det som var såret med sverd, men livnet til igjen.

15

Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det kunne tale, og til å få drept alle som ikke tilba dyrets bilde.

16

Det tvinger alle - små og store, rike og fattige, frie og slaver - til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

17

Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

18

Her gjelder det å ha visdom. La den som har forstand, regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet er 666.

Dette var en djevelsk dårlig/god artikkel (stryk det som ikke passer).

Kilder:


Bibelen
Wikipedia
The Straight Dope
Store norske leksikon

Denne artikkelen inngår i artikkelserien «Stein hjelper deg» . Jeg hjelper deg med livets små og store mysterier. Lurer du på hvorfor solen er gul eller hvorfor i all verden sjiraffen har så usannsynlig lang hals, er «Stein hjelper deg» redningen. Det finnes ikke dumme spørsmål. Intet spørsmål er for stort, og intet spørsmål er for lite.

Send meg spørsmålet, så skal jeg se hva jeg finner ut. Jeg kan ikke love at alle får svar, men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare på epost. Send gjerne med et bilde som jeg kan ta med i artikkelen.