Ambassadør advarer mot regjeringsorgan

Den norske ambassadøren i Makedonia advarer i en epost til UD mot å sende bistandspenger til landets europadepartement.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norge bidrar med 80 millioner kroner per år til Makedonia. 25 millioner av disse administreres av «Secretariat for European Affairs» (SEA). Carl Schiøtz Wibye, den norske ambassadøren i Makedonia, advarer mot dette.

I en epost til Vest-Balkan-seksjonen i Utenriksdepartementet, uttrykker han skepsis til at SEA skal overta en større del av norsk bistand til Makedonia.

«Dette fordi dette vil redusere norske kontrollmuligheter for disse midler, noe som kan føre til at penger i større grad kommer på avveie enn tilfellet ville vært hvis man hadde kontroll over hele verdikjeden, det vil si helt frem til sluttbruker.»

I eposten, som er datert 5. oktober i år, foreslår ambassadøren en administrasjonsmodell for norske bistandsmidler til Makedonia. Forslaget er at Utenriksdepartementet i ambassaden følger midlene fra Oslo til sluttbruker.

I eposten påpekes det at det har fremkommet anklager om at misbruk av midler har skjedd, selv om det i stor grad er basert på rykter. Den forrige ledelsen, som ble ledet av Radmila Sekerinska, har vært under etterforskning for korrupsjon. Imidlertid har ikke etterforskningen ført til noen påtale.

Det påpekes også at den norske bistanden i hovedsak har vært vellykket. Ambassadørens innsigelser er imidlertid at Norge ikke har god nok kontroll på bistandspengene når de administreres av SEA.

Leder for Vest-Balkan-seksjonen, Nils Ragnar Kamsvåg, sier til Neste Klikk at Utenriksdepartementet har god nok kontroll på bistandspengene, og at anklagene om korrupsjon i SEA i stor grad har vært basert på rykter, og at det er lite hold i dem. Kamsvåg varsler at bistanden til Makedonia blir redusert neste år, men at det er for tidlig å si noe om beløp.

Neste Klikk har prøvd å komme i kontakt med den norske ambassadøren i Makedonia uten å lykkes.