Forsvaret jager utro tjener i toppledelsen

En ansatt ved landets øverste militære ledelse er mistenkt for økonomiske lovbrudd. Saken etterforskes av militærpolitiet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En ansatt ved Jåttå, Norges viktigste militære anlegg, etterforskes nå for økonomisk utroskap. Foto: Forsvarets mediesenterEn ansatt ved Jåttå, Norges viktigste militære anlegg, etterforskes nå for økonomisk utroskap. Foto: Forsvarets mediesenter

Som om ikke Forsvarsledelsen hadde nok med den pågående saken mot kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik; Nå rettes mistanker mot enda en militæransatt. Militærpolitiet fikk nylig i oppgave å etterforske en sak som berører Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) ved Jåttå utenfor Stavanger.

- Vi har bedt militærpolitiet om å etterforske en sak der vi mistenker at det kan ha foregått økonomiske uregelmessigheter, bekrefter nestkommanderende og stabssjef ved FOHK, generalmajor Roar Sundseth, overfor Neste Klikk.

En eventuelt utro tjener ved det militære hovedkvarteret er svært alvorlig. Etter en omorganisering i 2001, er Fellesoperativt hovedkvarter i dag Norges mest sentrale militære enhet. Det er disse som har ansvaret for å planlegge og lede Forsvarets operasjoner i fred, krise og krig, både nasjonalt og internasjonalt.

FOHK er også nært knyttet opp mot Nato-hovedkvarteret Joint Headquarters North (JHQ North) og er samlokalisert med Natos treningssenter Joint Warfare Centre.

- Dette er alvorlig, stadfester derfor Forsvarsstabens underdirektør Birgitte Frisch som nylig ble klar over forholdet.

Ingen av de to vil opplyse hvor store beløp det er snakk om og den ansattes militære grad holdes også hemmelig.

- Vi kan derfor ikke foreløpig fastslå hvorvidt det har blitt gjort noe ulovlig, derfor vil vi heller ikke kommentere saken på det nåværende tidspunkt, sier generalmajor Sundseth.

Han opplyser at både Riksrevisjonen og Forsvarsstaben er underrettet om forholdet, men "på det nåværende tidspunkt" er politiet ikke koblet inn.

Ved Hovedkvarteret jobber det til daglig 235 offiserer, vervede og sivile medarbeidere. I tillegg finnes det et førtitalls militære og sivile medarbeidere fra Forsvarets logistikkorganisasjon på anlegget.

Inkludert vernepliktig mannskap er nesten 500 mennesker tilknyttet Jåttå som har fungert som militær kommandoplass siden Den andre verdenskrig da de tyske okkupantene opprettet sitt krigshovedkvarter her.

Personvernpolicy