Slurver med farlig avfall

De aller fleste av landets mottaksanlegg for spesialavfall slurver og bryter regelverket. En stikkprøve viser store feil og mangler.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo (NTB): Stikkprøver som avisen Vårt Land har foretatt viser at det lekker fra bilbatterier og oljefat, pcb-ruter knuses, avfallet feilsorteres, registreringen er ikke god nok og opplæringen av ansatte er for dårlig.

I Sør-Trøndelag og Finnmark ble det funnet feil ved alle mottaksanleggene som ble kontrollert. I Rogaland var det feil ved 13 av 16 kontrollerte anlegg, mens det i Oslo og Akershus ble avdekket brudd på regelverket hos ni av tolv kontrollerte mottak. Samtlige tolv har også fått anmerkninger fra fylkesmannen.

- Hvis farlig avfall ikke håndteres i henhold til regelverket, kan farlige miljøgifter spre seg i naturen og medføre skade på miljøet, sier May-Anita D. Hoel i Statens forurensningstilsyn. (©NTB)

Personvernpolicy