Strid om synstest på barn

Artikkelen fortsetter under annonsen

Sosial- og helsedirektoratet er ute med nye retningslinjer for testing av syn, hørsel og språk hos barn. Men når det gjelder synstester, medfører de nye retningslinjene små endringer.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen er levert av Mozon og skrevet av Karoline Steenbuch.

Forrige uke skrev Mozon

at 90 prosent av foreldre etterlyser en obligatorisk synskontroll av barn ved skolestart.

Denne uken har Sosial- og helsedirektoratet ferdigstilt nye retningslinjer for undersøkelse av syn, i tillegg til hørsel og språk, hos barn. De foreliggende faglige retningslinjene fastsetter et basisprogram som skal tilbys alle barn i Norge, skriver direktoratet i en pressemelding.

- Det er viktig å avdekke problemer med syn, hørsel eller språk så tidlig at man kan komme i gang med hjelpen og få full effekt av eventuelle tiltak. Dette er plager som foreldre og barn ikke alltid oppdager selv. Derfor er tilbud til alle barn om kontroll ved helsestasjon viktig, sier avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen i Sosial- og helsedirektoratet.

De nye faglige retningslinjene erstatter de tidligere faglige anbefalingene om syn, hørsel og språk. Men retningslinjene for undersøkelse av syn medfører imidlertid ingen store endringer, noe ekspertene synes er uheldig.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ingen store endringer for syn


- Det er fortsatt ikke lagt opp til obligatoriske undersøkelser for å avdekke funksjonelle samsynsproblemer hos barn i førskole- og tidlig barneskolealder. Helsemyndighetene erkjenner i retningslinjene at godt syn er grunnleggende for en god læresituasjon, men likevel er formålet med retningslinjene kun å oppdage alvorlig synsproblemer, sier Karl Fredrik Hildrum, produktsjef og optiker ved Interoptik, og legger til at barn med samsynsproblemer vi falle igjennom.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Han mener at når barn begynner på skolen øker synskravene ved at de får stadig større arbeidsmengde, mer nærarbeid med mindre skrift og mer tid foran dataskjermer.

- Barn som i denne perioden ikke har et komfortabelt og godt koordinert syn, vil få hyppigere hodepine og tretthet rundt øynene, bli mer ukonsentrerte og bli dårligere til å lese. Interoptik mener at det bør gjøres mer for å avdekke slike problemer hos barn i tidlig skolealder slik at konsekvensene for barnet blir minimale, sier Hildrum.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge de nye retningslinjene skal alle barn få kontrollert synet ved fire-års alder.

Synskontroll i 4-års alder


- Etter de nye retningslinjen skal alle barn få synet kontrollert når de er fire år, altså i god tid før skolestart, sier Hilmar Iversen til Mozon. Han legger til at medfødte tilstander som ubehandlet fører til varig synshemning, må oppdages og behandles i den kritiske perioden for synsutvikling, fra første til tredje levemåned, for å oppnå gode resultater ved behandling.

- Øvrig synshemning bør oppdages tidlig av hensyn til habiliteringsarbeidet. De fleste tilstandene med alvorlig synshemning hos barn er medfødte ved at de enten er arvelige, skyldes kromosomfeil, fosterskade eller oppstår i forbindelse med fødselen, sier han.

Sosial- og helsedirektoratet anbefaler ikke screening av synet i skolealder. Det er sjelden at sykdommer som gir alvorlig synshemning debuterer i skolealder. De anbefaler følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
  • Generelle helseundersøkelser på syn gjennom observasjon av barnet og samtaler med foreldre/foresatte.
  • Rød refleks undersøkes hos alle nyfødte og ved 6 uker.
  • Visusundersøkelse ved 4 år.
  • Målrettede undersøkelser av syn gjøres på vide indikasjoner.
  • Ved konstatert synstap vurderes hørselsundersøkelse.

- Gjennom observasjon av barnet og samtaler med foreldre/foresatte anbefales det at familiehistorie vedrørende synshemning eller øyesykdom, problemer i svangerskap eller i samband med fødsel, medfødte misdannelser, blikkontakt med barnet, foreldrenes oppfatning av barnets syn og skjeling undersøkes, sier Hilmar Iversen.

I tillegg til disse retningslinjene for syn overføres nå hørselsscreening fra helsestasjonen til føde- og barselavdelingene. Det innføres også en systematisk observasjon av barns kommunikasjon, språkforståelse og talespråk.

Målet med de nye retningslinjene er å sikre at eventuelle uregelmessigheter fanges opp så fort som mulig.

Visste du at tørre øyne kan gi verre syn?

Slik beskytter du øynene med ringblomst!