Satser mer på forskning og utvikling

Norske bedrifter bruker mer penger på egen forskning og utvikling, viser nye tall. Det er gledelig og bør føre til flere tiltak for å øke innsatsen enda mer, mener Paul Chaffey, leder i Abelia.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

IllustrasjonsfotoIllustrasjonsfoto

Næringslivet brukte om lag 13,3 milliarder kroner på egen forskning og utvikling (FoU) i 2005. Dette er en økning på tre prosent fra 2004. Antall utførte FoU-årsverk er i samme periode økt med fire prosent og utgjorde 14 600 årsverk. Dette viser foreløpige tall fra FoU-statistikken.

Fordelt etter størrelse viser statistikken at foretak med minst 50 sysselsatte brukte 9,9 milliarder kroner og 10 500 årsverk på egen forskning og utvikling (FoU) i 2005. Foretak med 10-49 sysselsatte sto for 3,4 milliarder av total egenutført FoU og utførte 4 100 FoU-årsverk i 2005.

De foreløpige tallene er i hovedsak basert på oppgaver fra de største FoU-foretakene. Veksten i dette utvalget sammen med anslag for 2005 som er gitt i 2004-undersøkelsen, er brukt for å komme frem til totaltallene over. Utvalget av store foretak representerte vel en tredjedel av samlet FoU-aktivitet i 2004.

Mer detaljerte tall ventes publisert i desember.

- Økningen i næringslivets forskningsinnsats er gledelig, sier Paul Chaffey, leder i Abelia, organisasjonen for kunnskaps- og teknologibedriftene i NHO.

- Det blir enda viktigere å sette inn kraftfulle tiltak for å stimulere
næringslivet til å øke sin innsats enda mer.

I Statistisk Sentralbyrås foreløpige tall går det fram at næringslivet brukte 13,3 milliarder på FoU i 2005, noe som er en økning på 3 prosent fra 2004.

Langt fram til 3 prosent-målet


Abelia var svært skuffet da tallene for 2004 kom. Dengang var det en nedgang for næringslivets forskningsinnsats.

- Nå går i hvert fall utviklingen i riktig retning, sier Chaffey.

- Abelia er bekymret for at det er fremdeles er svært langt fram til målet om at næringslivets forskningsinnsats skal tilsvare to prosent, mens den offentlige innsatsen skal tilsvare en prosent - tilsammen tre prosent av BNP.

Statsbudsjettet første sjanse


- Vi er avhengig av en omfattende satsing på FoU i næringslivet i årene som kommer, mener Chaffey.

- Høstens statsbudsjett er første sjanse til å stimulere forskningsinnsatsen i næringslivet. Vi forventer oss økt satsing på næringsrettet forskning, flere forsknings- og utviklingskontrakter og bedre vilkår for forskningsinstituttene, sier Chaffey.

Personvernpolicy