Best med føremiddagskirurgi

Ein ny studie viser at føremiddagen er den beste tida å operere på for å unngå komplikasjonar og alvorlege etterverknader i samband med kirurgiske inngrep, skriv Dagens Medisin.