Skattevingling skaper problemer

NHO vil fjerne formueskatten og er bekymret for økt offentlig forbruk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NHO mener at skattedebatten ikke har vært konstruktiv, med sitt fokus på offentlig sektor og fordeling. På bildet ser du administrerende direktør Finn Bergesen jr. og direktør Tor Hershaug under en pressekonferanse de arrangerte for å rette opp den skjeve skattedebatten (Foto: Stein Ove Korneliussen).NHO mener at skattedebatten ikke har vært konstruktiv, med sitt fokus på offentlig sektor og fordeling. På bildet ser du administrerende direktør Finn Bergesen jr. og direktør Tor Hershaug under en pressekonferanse de arrangerte for å rette opp den skjeve skattedebatten (Foto: Stein Ove Korneliussen).

Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen, mener at den stadig tilbakevendende diskusjonen om endring av skattenivået skaper usikkerhet hos norske bedrifter.

- Industrien liker det ikke. Bedriftene opplever stadig usikkerhet knyttet til langsiktige investeringer. Vi frykter at dette kan føre til at bedrifter flytter utenlands til land med mindre risiko, sier Bergesen.

Vil ha lavere skatt


Regjeringen har besluttet å øke overføringene til kommunene med 5,7 milliarder. Samtidig får kommunene åtte milliarder i økte skatteinntekter. Tilsammen betyr det at overføringene til kommunene øker med nesten 14 milliarder kroner. Dette bekymrer Bergesen.

- Vi ønsker ikke at skatten skal øke. Vi vil holde igjen pengebruken i offentlig sektor. Ytterligere økning av skattenivået vil gi et for høyt offentlig forbruk.

Bergesen mener at flere sysselsatte i offentlig sektor vil øke lønnspresset, føre til enda høyere rente og økt kronekurs. Dette vil i sin tur svekke de konkurranseutsatte bedriftene.

Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr. (Foto: Stein Ove Korneliussen).Administrerende direktør i NHO, Finn Bergesen jr. (Foto: Stein Ove Korneliussen).

Vil fjerne formueskatten


NHO ønsker å fjerne den særnorske formueskatten, som de mener virker uheldig på investeringsviljen i næringsvirksomhet.

På spørsmål om hvorfor det er så viktig å fjerne formueskatten, svarer Bergesen:

- Våre medlemsbedrifter har fjerning av formueskatten høyt på lista over ting de mener NHO skal jobbe med. Mange av de små og mellomstore bedriftene (SMB) er familieeide foretak. De opplever at de må gi høyere utbytte til eieren, slik at denne skal bli i stand til å betale formueskatten. Formuen består jo av driftsmidler, som maskiner og utstyr, forklarer Bergesen.

- Formuebeskatning er en beskatning av midler som står i en bedrift. Det er altså ikke en beskatning av frie midler.

Han innser at fjerning av formueskatten kan bli en vanskelig oppgave under denne regjeringen. Men han har et ørlite håp om å få redusert formuesskatten på verdien av driftsmidler som maskiner og utstyr.

Det er forventet at utbytteskatten vil utgjøre 2,5 milliarder kroner i år.

Berømmer arbeidstakerorganisasjonene


Bergesen berømmer norske arbeidstakerorganisasjonene for sin vilje til å holde lønningene på et lavt nivå. Likevel er de urolige for mulighetene til å gjennomføre nye moderate lønnsoppgjør dersom skattene øker.

- Man skulle tro at siden Norge går så bra, at lønningene ville vært høyere. Vi har vært flinke til å holde lønningene på et noenlunde lavt nivå.

Personvernpolicy