Norge, et gjerrig og mistenksomt land?

NHO Reiseliv mener at Norge viser en turistfiendtlig holdning ved at hver turist maks kan ta med seg 15 kg fisk ut av landet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hilde Charlotte SolheimHilde Charlotte Solheim

- Innføringen av en utførselskvote på 15 kilo turistfisk fra Norge truer det kystbaserte reiselivet. Dette er et ansvar fiskeriminister Helga Pedersen må bære alene, sier kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv, Hilde Charlotte Solheim, og viser til en undersøkelse som er gjennomført for NHO Reiseliv.

Hun mener at statsrådens opptreden ikke kan tolkes som annet enn reiselivsfiendtlig, og at det ikke foreligger noe faglig grunnlag for å sette kvoten for turistfisk til 15 kilo.

Tyvaktige turister


- Fisketurisme fremstilles som «tyveri i kjøkkenhagen», og ikke som en positiv næringsmulighet i fraflyttingstruede regioner, der det tradisjonelle kystfisket er på retur. I andre store kystnasjoner, deriblant New Zealand, er det stikk motsatt, sier forsker Trude Borch til Nordlys.

Borch kritiserer videre Fiskarlaget, som i en årrekke har drevet kamp mot fisketurister som fisker med stang. Nå jubler Fiskarlaget over at fiskerimyndighetene har vedtatt at de ikke skal få ta med seg mer enn 15 kilo fisk ut av landet.

Trude Borch (Kilde: http://www.norut.no)Trude Borch (Kilde: http://www.norut.no)

Turister som fileterer egenfanget fisk kaster hvert år verdier for flere titalls millioner kroner på havet, melder avisen Fiskaren. De hevder videre at få, eller ingen turister, vil trolig ta seg bryet med å filetere ut fiskebuker eller tynnfisk, men heller sørge for at bare det tykkeste fiskekjøttet blir med i 15-kilospakken.

De sier ingenting om det samme gjelder nordmenn.

Nedleggelser og konkurser


96 bedrifter som opererer innen fisketurisme har deltatt i undersøkelsen. Ifølge undersøkelsen, varsler bedriftene om stans i investeringer for inntil 800 millioner kroner, oppsigelser, nedleggelser og konkurs dersom vedtaket blir stående.

- Ikke bare rammer fiskeriminister Helga Pedersen arbeidsplasser og lokalsamfunn, hun undergraver også regjeringens satsing på reiseliv i distriktene, sier Solheim, som mener at Regjeringen nå sender ut et signal om at Norge er et gjerrig og mistenksomt land, hevder Hilde Charlotte Solheim.

- Dette skader vårt omdømme som turistnasjon. Utførselskvoten kom helt overraskende på reiselivsnæringen. Vedtaket om å sette en utførselskvote på 15 kilo turistfisk ble kunngjort 16. mai, med virkning allerede fra 1. juni, sier hun videre.

NHO Reiseliv mener at det ikke foreligger noe faglig grunnlag for å sette kvoten for turistfisk til 15. kilo.

-Det er yrkesfisket og norsk fritidsfiske som står for det klart største uttaket av fisk langs kysten. Turistfisket er ifølge forskerne av svært liten betydning for fiskebestandene, sier Solheim.

Grense ved 25 kg


NHO Reiseliv mener kvoten bør settes til 25 kilo, slik markedet har vært forberedt på.

- Det er også grensen 59 prosent av de spurte bedriftene mener er akseptabelt. NHO Reiseliv går også inn for å etablere fangstrapportering for turistfiske, for å overvåke næringens uttak av fisk og sikre bærekraftig forvaltning av fiskeressursene.

Personvernpolicy