Gikk i protest mot russisk fiskeriholdning

Artikkelen fortsetter under annonsen

I raseri mot det han mener er manglende russisk engasjement mot overfiske i Barentshavet, forlot førstestatsadvokat Lars Fause et møte mellom fiskeri- og justismyndighetene i Norge og Russland.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bergen/Oslo (NTB-Peter Tálos): Den norsk-russiske fiskerikommisjonen opprettet i fjor en felles arbeidsgruppe som skal følge opp reaksjoner og strafferettslige konsekvenser for gjengangerne som driver med piratfiske i Barentshavet. Under arbeidsgruppens møte i Bergen denne uken, møtte førstestatsadvokat Lars Fause i Troms som representant for påtalemyndigheten, men ingen fra toll, politi eller påtalemyndigheten på russisk side kom til møtet.

Dette var andre gang ingen fra den russiske justissektoren kom til møtene i gruppen. Det første møtet fant sted i Moskva i mars, men også der møtte bare en av fire som skulle delta.


Uaktuelt


- Jeg gikk i protest. Det har ingen hensikt å snakke om sanksjoner dersom ikke vi har en motpart å diskutere med, sier førstestatsadvokat Fause til NTB.

Også de norske representantene fra tollvesenet og fra Økokrim forlot møtet i Bergen.

Lederen av utvalget som møtte den russiske delegasjonen i Bergen, er seksjonssjef Einar Ellingsen i Fiskeridirektoratet. Han bekrefter at det var med hans velsignelse de tre norske representantene først møtte til samlingen i Bergen, men at de forlot møtene som en demonstrasjon på den dårlige deltakelsen fra russisk side. Han vil også be departementet gi en melding til myndighetene i Moskva om den svake deltakelsen av russiske embetsmenn.

- Det er uaktuelt for oss å møtes igjen i dette utvalget uten at vi nærmest får garantier for at de som skulle vært der, stiller, sier Ellingsen til NTB.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Risikerer ingenting


Norsk kystvakt kan ta utenlandske trålere i arrest dersom de bryter lovverket i den norske sonen. De har derimot ikke anledning til å utferdige sanksjoner til russiske båter som fisker mer enn den tillatte kvoten. Dette må Norge overlate til de russiske myndighetene.

- Vi har avdekket en rekke saker her i Norge som vi har dokumentert fullt ut og oversendt til russerne. Men der skjer det ingenting med dem. Hovedformålet med dette utvalget skulle være å få et direkte samarbeid med disse etatene, sier Ellingsen.

Den rådgivende komiteen (ACFM) i Det internasjonale råd for havforskning (ICES) regner med at det i 2005 ble fanget 166.000 tonn nordøstarktisk torsk som ikke er rapportert. Dette tilsvarer en verdi på 2,5 milliarder kroner. Norsk fiskeindustri må ta halvparten av tapene som reduserte kvoter framover vil medføre, om lag 1,2 milliarder.

Artikkelen fortsetter under annonsen


Ingen alternativer


Fiskeriminister Helga Pedersen sier at det ikke finnes alternativer til å fortsette samarbeidet med Russland om forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet.

Etter offentliggjøringen av forskernes arbeid raser en samlet norsk fiskeribransje. Fiskeriministeren har varslet at 2007 kan bli et tøft år for fiskeriene og kysten i Norge. På grunn av piratfisket anbefales det at fiskekvotene for lovlydige fiskere reduseres med 34 prosent neste år. Et kvotebortfall i denne størrelsesorden vil svi.

- Regningen må likevel fordeles. Lovlydige fiskere på begge sider av grensen må betale for det ulovlige fisket som foregår, uttalte fiskeriministeren til NTB.