Meny

Nettmøte: Trygde-eksperten svarte deg

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du i en situasjon der du trenger støtte fra Folketrygden? Sliter du med å få oversikt over dine rettigheter? Vi hadde besøk av trygde-eksperten, les svarene her.

Veldig mange av oss vil en eller flere ganger i løpet av livet få behov for å søke ytelser fra Folketrygden. Det være seg sykepenger, attføring, rehabilitering eller uførepensjon.

Mellom 12.00 og 14.00 i dag hadde vi besøk av advokat Snorre Førli, som sist gjestet oss i februar. Han svarte på deres spørsmål angående trygd. Les hva han svarte lengre ned i artikkelen.

Til daglig arbeider Førli ved et advokatkontor i Oslo, og har bred erfaring innenfor trygdespørsmål.

Grunnet stor pågang rakk eksperten dessverre ikke å svare på alle spørsmålene. Snorre Førli er tilknyttet ekspertpanelet Eksperthjelp.no, og videre henvendelser kan rettes til ham via Eksperthjelps nettsider. Se faktaboks under for mer informasjon.

NETTMØTET ER OVER, LES SVARENE UNDER:
 • Hei jeg lurer på om jeg har krav på å få dekket trening når dette er pålagt fra trygdeetaten? Er 50% ufør og 50% på rehab. Hilsen Sølvi K Valla

SVAR:

Hei!

Dersom trening er oppfatte som del av et behandlingsopplegg vil du i
utgangspunktet kunne ha krav på refusjon for kostnader knyttet til dette.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei! Har et spørsmål angående ensligeforsørgere - barnebidrag og utdannelse i England. Hvorfor er det sånn at ensligeforsørgere som oppholder seg i f.eks England midlertidig pga utdanning mister forskutering av barnebidrag når barnefar er amerikanskstatsborger å bor i USA. Mens en ensligforsørger som tar den samme utdannelsen med norsk barnefar, og barnefar f.eks skoleelev i Norge-uten inntekt( å derfor er fritatt fra å betale barnebidrag) fremdeles får barnebidraget forskuttert. Det er jo barna som taper, og det er jo en form for diskriminering.... mvh Ella

SVAR:

Hei !

Barnebidrag er ikke regulert i trygdeloven og jeg finner derfor dessverre ikke å kunne besvare dette spørsmålet her.

Mvh

Snorre Førli

 • Utenlandsopphold: Min mann og jeg har lyst til å flytte til varmere strøk for en periode. Hvor lenge kan vi oppholde oss utenfor Norges grenser uten å miste barnetrygd? Vi har tre barn. Hva skjer med pensjonsberegningen den tiden vi er borte? Hvilke andre rettigheter mister man? Hvor lang tid tar det etter man har flyttet hjem igjen før alle rettigheter er tilbake? Jeg har et barn fra tidligere forhold der jeg har alt omsorgs- og forsørgeransvar. Far betaler bidrag nå og da, men har ingen kontakt etter eget ønske. Har jeg plikt å informere han og kan han nekte å betale bidrag i den perioden vi ikke bor i Norge? Mvh Cecilie

SVAR:

Hei!

Barnebidrag er ikke regulert i lov om folketrygd og finner derfor ikke å
kunne besvare dette. Når det gjelder barnetrygd vil man i utgangspunktet kunne beholde denne, etter søknad, dersom man ikke oppholder seg i utlandet mer enn 12 måneder. Ved lengre opphold kan barnetrygden beholdes dersom foreldrene søker og får innvilget frivillig medlemskap i folketrygden.

Mvh.

Snorre Førli


 • Når jeg har byttet jobb, og får dobbel inntekt en mnd. og i tillegg får stønader som enslig forsørger... Må jeg melde fra om lønnsøkningen som bare er den ene mnd.?

SVAR:

Hei !

I utgangspunktet er man forpliktet til å melde fra om alle inntektsendringer til trygdekontoret, men dersom inntektsendringen er et engangstilfelle/kortvarig er jeg dessverre usikker på hvilken betydning dette får, men jeg antar at stønaden vil kunne bli redusert den aktuelle måneden.

Mvh

Snorre Førli

 • Et ektepar skal ta imot et fosterbarn..Hun er uføretrygdet og vil føle seg samfunsnyttig og hjelpe et barn videre i livet med sin tid og kjærlighet. Han er under rehabilitering og utdanner seg til «fagmann» det som de per dags dato får inn i mnd er ikke mer enn att det akkurat går opp. Men barnevernet skal gi noen kroner i mnd,men det resulterer i at de blir trekt i trygd, og får sum mindre i mnd HVA GJØR MAN DA? Skal man da la vær å ivareta barnet og på toppen føle seg unyttig fordi man taper på å være snill? svar ønskes da fortvilelsen er stor, hilsen en forhåpentligvis snart tante igjen


SVAR:

Hei !

Har dessverre ikke inngående kunnskap om dette, men jeg antar at det er en forutsetning for å kunne ta i mot fosterbarn at man har tilstrekkelig
forsørgelsesevne, og at dette muligens ikke er oppfylt dersom trygden blir
redusert når det ytes støtte fra barnevernet. Det anbefales å ta dette opp
med barnevern/trygdekontor.

Mvh

Snorre Førli

 • Jeg er enslig mor med en datter på snart 5 år. Hun går i barnehage. Jeg mottar nå rehabiliteringspenger fra trygdekontoret etter å ha vært sykemeldt i et år. Nå får jeg ikke støtte til barnehage lenger fordi jeg ikke er aktiv jobbsøker eller på omskolering. Finnes det noen unntaksbestemmelser for regelen som sier at en bare kan få støtte i inntil 12 mnd om man ikke er i jobb eller under utdanning? Jeg skal i jobb/omskolering i løpet av året. Mvh AKH

SVAR:

Hei !

Stønad til barnetilsyn faller i utgangspunktet ikke bort før etter ett år når forsørgeren har en forbigående sykdom som hindrer utdanning, arbeid og
tilmelding til arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker. Ut i fra det opplyste skulle du i utgangspunktet ha krav på fortsatt stønad til barnetilsyn. Dersom du har fått negativt vedtak om dette anbefales det å fremme en klage. Trenger du bistand, ta kontakt med advokat.

Mvh

Snorre Førli

 • Har for to år siden blitt 50 % uføretrygdet som hjelpepleier i hjemmetjenesten. Har hatt 100 % stilling der de siste 18 årene. Kan jeg nå motta min 50 % uføretrygd, jobbe min 50 % stilling og samtidig jobbe som vikar samme sted med inntjening opp til 1g? Magne

SVAR:

Hei !

Ved innvilgelse av gradert uføretrygd ble det fastsatt hvor mye du kunne ha i arbeidsinntekt ved siden av. Ett år etter innvilgelse av uføretrygd vil man i tillegg til dette tjene ytterligere 1 G.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei! Jeg er 27 år gammel og har endelig fått en diagnose på problemene mine. Det er en kronisk sykdom, og det er ikke sikkert jeg noen gang greier å jobbe 100%, kanskje greier jeg bare 60%. Jeg har vært under utdanning hittil, så det er ikke så godt å vite. Sykdommen er medfødt men kom ikke til «syne» før i tenårene. Jeg ble altså syk i GOD tid før jeg ble 26 år... Kommer jeg da under «ung ufør» dersom jeg blir delvis uføretrygdet? Pga. utdannelse har jeg jo ikke opparbeidet meg pensjonspoeng. Grunnen til at jeg har greid å ta utdanning er rett og slett at det er et ganske fritt liv. En jobb vil aldri fungere på samme måten. Hilsen Søvnig

SVAR:

Hei !

Ut i fra de gitte opplysningene vil du kunne ha krav på tillegg for ung ufør
dersom du for innvilget uføreytelse.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei! Jeg har de siste 2 1/2 år vært under utredning for eventuell nevrologisk sykdom, løsemiddelskade m.m.. Det er ennå ikke konkludert/stilt noen diagnose, men det kan se ut som om jeg ender opp med en ME-diagnose. Slik jeg fungerer nå, har jeg ingen mulighet til å utføre noe arbeid. Symptomene har verken forverret eller forbedret seg de siste to åra. Jeg er nå inne i 2. året med rehabiliteringspenger og regner med at spørsmålet om eventuell uføretrygd snart må vurderes. Med utgangspunkt i: a) at det ikke ser ut til at helsetilstanden forbedrer seg i nærmeste framtid b) at jeg likevel ønsker å ha et håp om å kunne jobbe noe (min arbeidsgiver ber meg ta den tida jeg trenger) c) at jeg har gjeldsforsikring ved 50% uførhet. blir spørsmålet mitt: Er det mulig å få 50% varig uføretryg og 50% midlertidig uføretrygd.


SVAR:

Hei !

Ut i fra det opplyste er det mer sannsynlig at du vil kunne få 100 % tidsbegrenset uførestønad en periode, da en konstruksjon med 50 % varig og 50 tidsbegrenset uførestønad synes lite hensiktsmessig.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei, Har i mange år hatt veldig dårlig syn (-8/-8,5). Vurderer laser operasjon. I den forbindelsen lurer jeg på om Trygdekontoret dekker en del av utgifter, siden jeg har så kraftig redusert syn? Med vennlig hilsen D

SVAR:

Hei !

Har ikke inngående kunnskap om dette og anbefaler deg å ta kontakt med trygdekontoret, men i utgangspunktet vil man kunne få refusjon av behandlingsutgifter dersom behandlingen anses for medisinsk nødvendig.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei! Jeg ble utsatt for en arbeidsulykke april 2005. Har vært sykemeldt siden, og venter nå på ny operasjon.Hvor lenge kan jeg gå på sukepenger? Emil

SVAR:


Hei !

Du kan i utgangspunktet motta sykepenger i maks 52 uker.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei. Som uføretrygdet i ung alder (før fylte 23 år) skal vel pensjonen reguleres etter hvor stor inntekt man sannsynligvis ville hatt om man hadde kunnet fortsette i arbeidet og dermed fulgt lønnsopprykk og skapt seg en karriere? Er snart femti år og jeg opplever at jeg henger betraktelig etter dem som jeg naturlig kan sammenligne meg med. Mine venninner med samme utgangpunkt når det gjelder evner og anlegg har gjort det godt i yrkeslivet. Mens jeg ble ufør mens jeg var relativt nytilsatt fullmektig og stoppet dermed i min utvikling. I føreperioden har jeg tatt initiativet til mange kurser innen organisasjonslivet samt at jeg også har hatt perioder der jeg har vært yrkesaktiv. Hvordan gå frem for å få en eventuell korrigering på beregningsgrunnlaget for pensjonen? Mener dette også er interessant for mange flere enn meg. Jeg ønsker å være anonym. Mvh H.A.S.

SVAR:

Hei !

Ved innvilgelse av uførepensjon med tillegg for ung uføre, opereres det med et fastsatt poengtall på 3,30 for årene frem til fylte 67 år. Det er således ikke anledning til å foreta individuelle vurderinger ut i fra den enkeltes evner og forutsetning og på bakgrunn av dette beregne en forventet inntekt.

Mvh

Snorre Førli

 • Heisann. Ei dame på 46 år fra Nordland som har jobbet i vasking på full dag i industrien her. Med nedskjæringer i løpet av årene blir det til at vi må jobbe fortere og fortere. Har forresten jobbet med vaskingen i ca 26, 27 år nå. Har kronisk betennelse i skive i ryggen som jeg har slitt med i ca15-20 år nå. For et par år siden ramlet jeg på isen på jobb, da jeg skulle ut med noen søppelsekker. Jeg slet noe voldsomt etter det, men klarte så vidt å holde meg i halv jobb, fram til jeg ble operert i skuldren. Det ble opptrening ei stund etter operasjonen, før jeg skulle prøve meg på 20% til å begynne med. Dette klarte jeg en stund, før det bare sa helt slutt og jeg ble nødt for å sykemelde meg på hel tid. Det som er så tåpelig er at hvis man enten har halv dag eller mindre, så blir det beregnet full sykemelding. Vel, til jul fikk jeg innvilget Rehabilitering, og her blir jeg nødt til å søke hver eller annen hver mnd, fordi Trygdekontoret vårt krever det. Har vært hos spesialist på sykehuset her, fått Fysikalsk beh. men han ga oppgav betennelse i skuldre og armer. Nå har legen min søkt meg til et behandlingssenter for å finne ut om noe event. kan gjøres. Legen min har søkt om uføretrygd for meg, men jeg syns hele situasjonen er håpløs. Får ikke søkt på det før det heter at saken er ferdigbehandlet... Man har vært tilsammen i tungt arbeid i snart 30 år, og man føler at man må avgi rapport hele veien. Trodde at man kunne få Rehabilitering for 52 uker i gangen, men neida, man må slite med det også i tillegg til helsa. Syns ikke det er så rart at noen ønsker å bare gi opp denne evinnelige møljen. Så, mitt spørsmål til deg må da være: Går det ikke an å få Rehabilitering på 52 uker uten at jeg må søke om det til enhver tid? Og vet du om det går an å søke om uføretrygd gjennom pensjonsordningen? Mvh Ei dame fra Mo i Rana

SVAR:

Hei !

Rehabiliteringspenger ytes i utgangspunktet i maks 52 uker, med noen unntak, men også kortere perioder vil kunne bli innvilget, dersom leger/behandlere forventer at rehabiliteringen vil vare kortere. I sine opplysninger til trygdekontoret angir disse ofte forventet behandlingstid, og dersom denne oppgis til 1 måned forholder trygdekontoret seg til dette. Det skulle likevel ikke være nødvendig å gjøre dette måned etter måned, og det anbefales at du tar dette opp med fastlegen.

Mvh

Snorre Førli


 • Jeg har en funksjonhemmet ungdom som har fylt 18 år. Har har blitt tildelt uførepensjon. Vil han miste grunnstønad og forhøyet hjelpestønad som han har hatt fram til i dag?

SVAR:

Hei!

I utgangspunktet vil innvilgelse av uførepensjon ikke påvirke rett til grunnstønad/hjelpestønad så lenge vilkårene for disse fortsatt er oppfylt.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei. Lurte på hvordan trygdeetaten beregner fødselspenger nå? Har hatt veldig mye overtid hver mnd. de siste 7-8 mnd. Eller regner de alt ut i fra fastlønnen? hilsen K

SVAR:

Hei !

Fødselspenger beregnes etter samme regler som sykepenger og tar utgangspunkt
i siste månedslønn. Overtidsgodtgjørelse tas ikke med i beregningen, med
mindre overtiden er pålagt i arbeidsavtalen som fast overtid.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei... Jeg har et spørsmål ang. fødselspenger/engangsstønad. Jeg er for tiden tidsbegrenset uføretrygdet pga sykdommen ME (kronisk utmattelsessyndrom) en sykdom som jeg har hatt i over 4 år. Ble forløpig innvilga tidsbegrensa ufør i 3 år fra mai 2005. Jeg er nå gravid med termin i oktober. Som jeg har forstått så har jeg rett på engangsstønad. Men mitt spøsmål er om min samboer har rett på fødselspenger siden jeg til tider er så syk et jeg ikke kan ta meg av barnet vårt. Min samboer er i full jobb, og har vel da opparbeidet seg rett til permisjon med fødselspenger. På forhånd takk for svar på mitt spørsmål.

SVAR:

Hei !

I og med at du ikke oppfyller vilkårene for fødselspenger, vil heller ikke
barnefaren har krav på dette.

Dersom du ikke er i stand til å ta deg av barnet pga. sykdom vil dere kunne søke omsorgspenger. Disse er imidlertid begrenset til 10 dager per
kalenderår ved et barn og 15 dager for flere barn.

Mvh

Snorre Førli

 • HEI! Kan jeg flytte til Spania hvis jeg får avslag på uføresøknaden min og får jeg noe trygderettigheter med meg.? kan jeg oppholde meg i Spania mens jeg søker om uføre.

SVAR:

Hei !

Det er intet til hinder for å flytte til Spania dersom du for avslag på uføresøknaden din, men dersom du oppholder deg mer enn 12 måneder i Spania opphører ditt medlemsskap i folketrygden, som igjen vil kunne redusere mulighetene til å søke trygdeytelser.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei! Jeg har søkt om uføre, og ha fått beskjed om at behandlingstiden er max fem måneder. Trygdekontoret mottok søknaden 21.01.2006 men har ikke sendt den videre til behandling før 15. mai. Alle papirer var i orden, noe jeg undersøkte da jeg leverte søknaden så saksgangen skulle ta minst mulig tid. Hva hvis trygdekontoret ikke klarer å holde denne bahandlingstiden pga. at saksbehandleren sendte søknaden til behandling så sent? Mvh. B.

SVAR:

Hei !

Trygdeetatens saksbehandlingstider er dessverre svært lange, men overskridelse av angitt saksbehandlingstid utløser imidlertid ikke noe ytterligere krav. Man kan således kun rette kritikk for til trygdekontoret for at denne ikke er overholdt.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei. Det jeg lurer på er om jeg er for ung til tidsbegrenset uføretrygd? Grunnen er at jeg har gått på rehabilitering i snart 3 år, og utsikten til bedring er foreløpig liten. Jeg er 26 år, og er kronisk syk, har bechterews. Måtte avbryte skolegang og jobb pga store smerter. Slik situasjonen er nå, har jeg vært på utprøving av medikamenter, men så langt har det ikke hatt den store virkningen, og legen kan ikke garantere at jeg kommer meg ut i jobb igjen med det første, han mener jeg er for ung til og søke, har hatt denne lidelsen siden jeg var 16 år og vært veldig plaget. Slik han ser det så håper han at jeg skal klare 50% stilling, men vet ikke om det er mulig. Hva kan jeg gjøre? Trygdekontoret har henvist meg til aetat, men de sender meg tilbake til trygdekontor igen. Blir en kasteball i systemet føler jeg: Med vennlig hilsen Kine


SVAR:


Hei !

Du har ikke opplyst hvor gammel du er, men det er i utgangspunktet ingen
nedre aldersgrense for å kunne søke tidsbegrenset uførestønad. Det er
imidlertid en forutsetning at det er dokumentert at din arbeidsevne er
redusert med minst 50 % grunnet sykdom, og at du har gjennomført
hensiktsmessig behandling og attføring.

Mvh

Snorre Førli

 • Jeg er uførepensjonist med god pensjon. Mannen min blir vanlig pensjonist om 2 år. Vil våre pensjoner da bli samordnet slik at jeg får mindre enn jeg får nå? Vil han få mindre enn han ville fått hvis jeg IKKE hadde hatt pensjon? Mvh. Kjellaug Sveinsvoll

SVAR:

Hei !

I utgangspunket vil pensjoner til ektefeller bli samordnet, men jeg kan
dessverre ikke uttale meg om hvordan dette vil slå ut i Deres tilfelle. De
anbefales å ta kontakt med trygdekontoret for å få en redegjørelse om dette.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei. Min sønn bor for tiden hos sin far, og han fyllte 18 år i april. Han går på videregående. Faren og jeg har privat avtale på bidrag. Nå når sønnen vår er 18, har han krav på deler eller hele bidraget fra meg utbetalt til seg, istedet for at faren får det? Sønnen vår holder seg selv med lommepenger og klær. Hva sier loven? Vennlig hilsen meg

SVAR:

Hei !

Lovens utgangspunkt er at barns om har fylt 18 år er rette mottaker av
bidraget, men ettersom dere har inngått en avtale kan dette også reguleres
der.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei Snorre :-) Jeg er en sliten og utbrent kvinne som avsluttet min høyskoleutdanning for 1/2 år siden, - og nå lurer jeg på hvor lenge jeg må jobbe, event. hvor mye lønn jeg må ha tjent opp før jeg kan sykemelde meg og få full lønn. Jeg jobber pr. i dag full stilling (siden jan.-06). Jeg håper på 50% uføretrygd etter hvert, - har slitt i 9-10 år med egen sykdom og syke, krevende barn, men satser på at helsa holder en liten stund til, slik at jeg får best økonomisk utbytte... Mvh. Laila

SVAR:

Hei !

For å ha rett til sykepenger er det en forutsetning at man har vært i arbeid
i minst 2 uker før man blir arbeidsufør, og sykepengene beregnes i
utgangspunktet ut i fra siste månedslønn. For inntekt over 6 G (ca. 360.000)
ytes det ikke sykepenger av det overskytende.

Mvh

Snorre Førli

 • Jeg mottar uførepensjon og har nå også krav på bostøtte. Men jeg har funnet ut at jeg ikke kan jobbe og tjene 1G som før, pga. bostøtte som blir motregnet inntekten. Finnes det åpninger i lovverket? Arbeid for meg er helsebringende... Ønsker å jobbe


SVAR:

Hei !

Må dessverre meddele at muligheten til inntekt ved siden av trygd reduseres
ved mottak av bostøtte.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei. Jeg er ansatt i omsorgssektoren som hjelpepleier. Jeg har stillingsandel 51,65 % .Jeg er nå 59 år og har jobbet i kommunen i 13.år, hva vil jeg få i AFP-pensjon når jeg går av som 62.åring. Mvh Kirsten Robberstad

SVAR:


Hei !

Dette kan jeg dessverre ikke besvare ut i fra de gitte opplysninger.

Mvh

Snorre Førli


 • hei, har fått trygd. nå lurer jeg på om jeg får etter- gitt skatt og moms som jeg skylder. eller må jeg betale?har hatt en intektb på ca 400 000 de siste årene. hva får jeg i trygd (uføretrygd) er invilget 100 % midlertidig, takk for svar.

SVAR:

Hei !

Jeg har dessverre ikke anledning til å besvare skatterettslige spørsmål her, og jeg kan heller ikke angi konkret hvor mye De vil få i uføretrygd på bakgrunn av de gitte opplysninger, ettersom jeg ikke har opplysninger om trygdetid, pensjonspoeng mv.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei! Jeg har vært sykemeldt fra min jobb siden januar i år. Forholdet mellom mine arbeidsgivere og meg er slik at jeg ikke kan gå tilbake til min stilling. Jeg er nå gravid, men forsøker likevel å søke andre stillinger. Om jeg ikke får noen annen jobb før jeg går ut i permisjon vil jeg da få permisjonspenger regnet ut fra sykepenger? Jeg har merket at utbetaling av sykepenger varierer veldig fra mnd til mnd. Min lønn som fast ansatt var 250 000,- Vennlig hilsen Åse

SVAR:

Hei !

Fødselspenger beregnes på grunnlag av inntekt etter de samme regler som for sykepenger, og i ditt tilfelle likestilles sykepenger med arbeidsinntekt. Sykepenger skal i utgangspunktet utbetales med samme beløp hver måned, men jeg kan dessverre ikke ta stilling til dette uten nærmere opplysninger.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei ! Jeg har fått midlertidig uførepensjon frem til juni 2008. Hva skjer med meg etter dette? Takk for svar

SVAR:

Hei !

Det avhenger av din medisinske situasjon. Dersom denne er uforandret og ikke forventes å bedre seg vil du kunne få innvilget varig uførepensjon.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei! Jeg er 45 år og har endel problemer med nakke, rygg og et håndledd .Jeg er for tiden uten jobb, og er i tillegg sykemeldt for de nakkeplagene jeg har. Jeg har opp gjennom de siste årene hatt endel fravær fra jobb på grunn av de nevnte plagene, og tror ikke at jeg kommer til å fungere fullt ut i det gamle yrket mitt som industrimekaniker. Historien min viser dvs. en større og større hyppighet av fravær ettersom årene går. Jeg har i noen år gått å tenkt på å omskolere meg og lurer på hva jeg har av muligheter, rettigheter og hvor jeg må henvende meg for å kunne gå igang og søke om yrkesrettet attføring. Føler at tiden er ine for å gjøre noe... Jeg har jo fremdeles noen år igjen i yrkeslivet hvis jeg finner en jobb hvor jeg kan fungere fullt ut. Mvh. A

SVAR:

Hei!

Det anbefales å ta kontakt med trygdekontor/Aetat for å få avklart
mulighetene for attføring. En forutsetning for attføring er imidlertid at du
er i stand til å gjennomføre et attføringsopplegg, slik at det muligens også
kan være et alternativ å søke rehabiliteringspenger dersom du er under
behandling med utsikt til bedring. Dette vil imidlertid bli utredet av
trygdekontor/Aetat i samarbeid med Deres lege/behandler.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei, Jeg har hatt 3 operasjoner i på kort tid og kan ikke ta meg av barn på kveldstid da mor jobber. Jeg har snart gått i 6 mnd, men det blir nok noe lenger. Vi har brukt opp alle sykedagene til barna for lenge siden. Har vi krav på noe stønad til barnepass eller noen slags permisjon for mor?

SVAR:

Hei !

Dere har anledning til å søke omsorgspenger etter kap. 9 i fokketrygdloven når den som har/skulle ha hatt det daglige barnetilsynet er syk. Omsorgspenger er imidlertid begrenset til 30 dager per kalenderår dersom man har mer enn et barn.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei. Har etter hodeoperasjon -86 jobbet for å komme tilbake i fullt/delvis yrkesaktivt liv. Dette som en kontinuerlig prosess med attføring, rehabiliteringspenger, arbeid og attføring. Har siden da forsøkt meg i arbeid, på skole/kurs og dette fungerer dårlig, men det nytter ikke å gi opp. Pr. i dag vil jeg via Aetat forsøke å få til en ordning med 50% arbeidsstilling, og 50% uføretrygd. Var i -86 innenfor rammen av ung ufør, og hadde på det tidspunktet 3,31 i pensjonspoeng. Attføring ble regnet ut ifra det. Er nå på attføring, etter å ha forsøkt litt arbeid i løpet av denne tiden, og mine pensjonspoeng i dag er et sted innenfor 2,84 og 2,86. * Hvordan vil min uføredel bli utregnet etter et slikt hendelsesforløp? * Er det mulig etter søknad å kunne få utregning etter 3,31 i pensjonspoeng som var tilfelle på tidspunktet da hodeoperasjonen fant sted, og som er årsak til mitt livsløp så langt? * Om ikke, er det mulig å kunne oppnå å få innvilget ung ufør etter søknad? På forhånd takk for tilbakemelding.

SVAR:

Hei !

For at du skal ha krav på uførepensjon med ung ufør tillegger det en forutsetning at uførheten oppstod før fylte 26 år, og ut i fra det opplyste synes dette å være tilfelle. Selv om du etter 1986 har forsøkt deg i arbeid, og ikke lykkes, vil du likevel kunne ha krav på tillegg som ung ufør dersom krav om uførepensjon fremmes før fylte 36 år, eventuelt at du sammenhengende har gått på rehabiliteringspenger/attføring fra før fylte 36 år.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei, jeg er en jente på 39 år som pga. leddverk fikk innvilget attføring okt 05. Så ble jeg gravid, ikke planlagt men da abort IKKE er ett alternativ så vil jeg beholde barnet. Etter noen måneder ble jeg plaget av bekkenløsning. Legen og aetat mente sykmelding måtte være det beste. Så til saken: Ingen sykepenger kunne utbetales pga attføring! Etter mye krangel fikk jeg rehabstønad tom 3 uker før termin. Beskjed fra tr.kontoret: du har ikkje rett til fødselspenger eller rehab etter termin! Spørsmål: er det sånn at jeg blir uten noen form for trygdeytelser fordi jeg var på attføring i 4 mnd? Hadde jeg vært på dagpenger (arb.ledig) hadde jeg rett til sykepenger og fødselspenger.....her er noe som er urettferdig! MVH:Ellinor.

SVAR:

Hei !

Jeg har forståelse for at dette oppleves urettferdig, men må dessverre meddele at trygdekontoret synes å ha rett ut ifra de gitte opplysninger.
Ettersom du ikke har vært i arbeid (attføring likestilles i dette tilfellet ikke med arbeid) i minst 6 av de siste 10 månedene før fødselen, har du kun krav på engangsstønad ved fødsel.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei! Jeg har pensjon fra Statens Pensjonskasse. Jeg giftet meg i 1962, men ble skilt i 1987 og giftet meg igjen i 1997. Min Eks-kone er ikke gift igjen. Min nåværende kone har også pensjon fra Statens Pensjonskasse. Hennes tidligere mann døde i 1989. Hvordan vil pensjonsforholdet bli dersom en av oss dør? Med vennlig hilsen KNUT BERNTSEN

SVAR:

Hei !

Har dessverre ikke anledning til å redegjøre for dette fullt ut, men etter det opplyste vil gjenlevende (og nåværende) ektefelle ha krav på enkepensjon fra folketrygden. Pensjonsytelser fra SPK og folketrygden vil antagelig også bli samordnet. Det anbefales å ta kontakt med SPK/trygdekontoret for å få dette nærmere avklart.

Mvh

Snorre Førli


 • Heisann. Er ferdig utdannet allmennlærer men som mange andre står jeg uten jobb til høsten. Hvilke rettigheter har jeg til økonomisk hjelp frem til jeg får meg en jobb?

SVAR:

Hei !

Med mindre du har hatt arbeidsinntekt av et visst omfang ved siden av studiene, så oppfyller du dessverre ikke vilkår for ytelser etter folketrygdloven, herunder rett til dagpenger under arbeidsløshet.

Mvh

Snorre Førli

 • Hei.Jeg ble høsten 2003 operert for prolaps I ryggen etter 1 års tid med sykdom,har vært plaget med ryggen siden barneskolen.Etter operasjon, ble jeg aldri helt frisk igjen,men begynte på yrkesrettet attføring. Har nå fått tilbakefall med 2 nye prolapser.Har vært inne hos spesialist, og han anbefalte ikke flere operasjoner,så har nå vært til behandling hos kiropraktor,noe som hjelper tilsynelatende over kort tid.Blir veldig fort sliten og ryggen tåler ingenting.Har vært sykemeldt siden høsten 2005, gikk da på skole.Nå vil A-etat at jeg skal søke inn på Andre året på skolen jeg begynte på,noe som jeg ikke tror vil fungere med ryggproblemene jeg har. Er for tiden I et prosjekt som heter savis,hvilke rettigheter har jeg dersom A-etat fører saken min tilbake til trygdekontoret,hvis jeg ikke kan fullføre skolegang pga.ryggproblemene? Mvh Tor

SVAR:


Hei !

Dersom du er hindret i å fortsette/fullføre utdanning grunnet sykdom, og dette er dokumentert fra lege/spesialist, vil du i første omgang kunne søke rehabiliteringspenger. Det forutsettes da at du er under behandling med utsikt til bedring. Hvis ikke er alternativet å søke uføretrygd. Da er forutsetningen at din arbeidsevne er redusert med minst 50 % pga. sykdom i forhold til et hvert yrke.

Mvh

Snorre Førli


 • For noen år siden oppholdt vi oss i utlandet en tid, og kom hjem igjengrunnet alvorlig sykdom (måtte få hjerteoperasjon). I denne tiden (1,5 år)var vi bostedsmeldt i Norge, mesteparten av våre ting befant seg her. Etter hjemkomst - som nevnt syk - fikk jeg verken syketrygd, arb.ledighetstrygd eller annen hjelp fordi jeg var å anse som utenlandsboende fra Folketrygden/Trygdekontoret. Vi måtte også betale tilbake barnetrygd og kontantstøtte som var utbetalt i perioden. I samme periode ble jeg iliknet skatt av Ligningskontoret, fordi jeg etter deres vurdering var innenlandsboende. Mitt spørsmål er derfor: hvem har rett, Ligningskontoret eller Trygdekontoret, og hvordan kan man opprettholde en slik praksis at man er utenlandsboende i Statens innkrevende enhet, men i samme tidsrom bli utenlandsboende i Statens tjenesteytende enhet. For meg er dette umulig, enten bor man i riket, eller så bor man her ikke. Mvh Peter Nylund

SVAR:

Hei !

Jeg har forståelse for Deres frustrasjon, men må dessverre meddele at Deres medlemskap i folketrygden opphørte som følge av at De oppholdt Dem mer enn 12 måneder i utlandet, hvilket igjen innebærer bortfall av trygderettigheter ved hjemkomst til Norge. Når det gjelder likningsmyndighetenes vurdering av Deres utenlandsopphold, så er dette et skatterettslig spørsmål som jeg ikke finner å gå inn på her.

Mvh

Snorre Førli


 • Hei! Det var en ting jeg lurte på ang. Uførepensjon 50%. Jeg fikk uførepensjon for noen år siden, da var jeg samboer og vi hadde to inntekter. Jeg fikk utbetalt den gang ca 2500 pr mnd, på grunn av at min samboer tjente så mye. Uførepensjonen min steg gradvis opp litt pr år, med ett par hundre pr. gang. Nå i 2006 er min uførepensjon blitt til 3700 utbetalt i mnd. Problemet er at jeg i slutt av 2004 mistet min samboer i kreft, vi var gift det siste året. Jeg fikk en overgangsstønad i ca ett år på ca 6000 i mnd, som gikk tilbaketil 3700 i mnd. Dette er en sum som ikke er nok for meg allene og leve for, spesielt ikke nå når jeg i tillegg er arbeidsledig de resterende 50%. Det står på hver utbetalingsblankett fra Trygdekontoret at en må gi beskjed hvis endring i intekt skulle forekomme. Dette ble gjort. Hvis min manns inntekt den gang var vesentlig for hva jeg skulle få utbetalt hvorfor ble ikke uføretrygden min justert da jeg ble allene? Dette er jo en stor forandring i min økonomi, med halv inntekt. Huset vi lånte penger på i sammen koster akkuratt det samme, har fjernet alle andre utgifter som det var mulig og bli kvitt. Men alikevel ser det ut til at jeg må selge mitt kjære hjem, hvor jeg trives og har det godt. Selger jeg, må jeg flytte i en leie leilighet, og gi opp alt vi kjempet for her. Er det ikke noe hjelp for enker på Trygdekontoret? Hilsen T


SVAR:
Hei !

Etter det opplyste må jeg dessverre meddele Dem at De ikke oppfyller vilkårene for enkepensjon, ettersom De kun var gift i 1 år før Deres ektefelles bortgang. Dersom dere har /har hatt felles barn vil De imidlertid kunne ha krav på enkepensjon.

Hvis ikke, kan jeg ikke råde Dem til annet enn å vurdere å søke 100 % uføretrygd.

Mvh

Snorre Førli


VÆR OPPMERKSOM:Vær oppmerksomme på at alle spørsmål vil bli publisert i denne artikkel. Det vil ikke være mulig å få svar privat på mail eller telefon. Vil du av hensyn til sensitiv informasjon være anonym så merk dette i mailen.

Av hensyn til personvern vil ingen mailadresser bli publisert i denne artikkelen.

Spørsmål av svært privat karakter bes rettes direkte til eksperten gjennom eksperthjelp.no.

Har du spørsmål som du, grunnet omfang eller privat karakter, ikke ønsker å ta via våre nettmøter?

Dagens nett-ekspert er tilknyttet eksperthjelp.no
Har du flere spørsmål du ønsker å stille direkte? Trykk her.

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus