Hvor mye penger finnes i Norge?

«Ja, de penga, ja, de penga er til bekymring for fattig og for rik,» synger Vidar Sandbeck.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon


I dag handler «Stein hjelper deg»-spalten om et emne som opptar oss alle. Emnet holder oss våkne om natten, og får oss til å glede oss til vi får mer av det. Noen vil bare bruke dem opp så fort som mulig, mens andre velger å sette litt til side. Det handler om

penger

.

Hvor mange sedler og mynter er i omløp i Norge?Ved utgangen av desember 2004 var det vel 106 millioner sedler i omløp til en verdi av nærmere 43,2 milliarder kroner. På samme dato var det nær 1,5 milliarder mynter i omløp til en verdi av vel 4,3 milliarder kroner. Antallet varierer gjennom året og er vanligvis høyest ved årsslutt.

Bruker vi like mye sedler og mynter nå som vi betaler med kort?


I Norge har den utestående kontantbeholdning økt siden 1980, og er nå ca. 9 500 kroner per person. Den nominelle verdi har steget i alle årene fra 1980 til 1999. For første gang på over 20 år gikk verdien av kontantbeholdningen litt ned i 2000, og nedgangen var tydeligere i 2001, fra 43,6 milliarder kroner i gjennomsnitt i 2000 til ca. 41,6 milliarder kroner i 2003. Gjennomsnittlig kontantbeholdning steg igjen til ca. 43,7 milliarder kroner i 2004.

Hvilken seddel er den vanligste?


Den valøren som det er mest av i omløp, er 1000-kroneseddelen med ca. 26 millioner sedler ved årsslutt 2004. Deretter følger 200- og 100-kronesedlene med henholdsvis ca. 25 og 20 millioner sedler. 500-kroneseddelen representerer ca. 18 millioner stykker og av 50-kroneseddelen finnes det 16 millioner stykker.


Hvor produseres sedler og mynter?


Norske sedler blir produsert i Norges Banks Seddeltrykkeri i Oslo. Norske mynter, sirkulasjonsmynter og minnemynter blir produsert ved Det Norske Myntverket på Kongsberg.

Hva gjør jeg hvis jeg har en falsk seddel?


Hvis du har tatt imot en falsk seddel som betaling, har du tapt den summen. Du må ikke bruke en falsk seddel som betalingsmiddel. Da risikerer du å få fengselsstraff.

Hva skjer med slitte eller ødelagte sedler?


Det hører med til Norges Banks utstederansvar å produsere nye sedler for å erstatte sedler som blir slitt eller skadet. De slitte sedlene blir levert inn til Norges Bank fra bankene, og sedler som skal erstatte dem blir utlevert fra Norges Bank til bankene. De slitte sedlene blir destruert etter at de er levert til Norges Bank, og det er kontrollert at de er ekte.

Hva gjør jeg med en ødelagt/defekt seddel?


Norges Bank har følgende regler for innveksling av ødelagte/defekte sedler:

- Minst 55% av seddelen i behold gir full erstatning
- 50 - 55% av seddelen i behold gir halv erstatning
- Under 50% av seddelen i behold gir ingen erstatning.

Hvor mye gull finnes det i Norges Bank?


Norges Bank har solgt gullbarrene i sentralbankens gullbeholdning, med unntak av sju gullbarrer til utstillingsformål og 3 ½ tonn gullmynter, som var med på «gulltransporten» til England ved krigsutbruddet i 1940. Gull inngår ikke lenger i Norges Banks internasjonale reserver.

Denne artikkelen inngår i artikkelserien «Stein hjelper deg» . Jeg hjelper deg med livets små og store mysterier. Lurer du på hvorfor solen er gul eller hvorfor i all verden sjiraffen har så usannsynlig lang hals, er «Stein hjelper deg» redningen. Det finnes ikke dumme spørsmål. Intet spørsmål er for stort, og intet spørsmål er for lite.

Lurer du på noe? Vel, send meg spørsmålet, så skal jeg se hva jeg finner ut. Jeg kan ikke love at alle får svar, men jeg gjør så godt jeg kan. Jeg har dessverre ikke kapasitet til å svare på epost.