Nikotinplaster kan gje misdanning på fosteret

Gravide kvinner med røykjetrong bør ikkje bruke nikotinplaster og andre erstatningsprodukt, da det aukar risikoen for at barnet blir født med skader.