- Rett og slett distriktsfiendtleg

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringa snakkar om kulturløftet og styrking av kultur- og frivilligheits-Noreg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Av Anders Malm, Nynorsk Pressekontor

Folkekulturforbundet er ein viktig formidlar av tradisjonell, norsk handverkskultur. Kjærsti Gangsø i Folkekulturforbundet fryktar at mange av kursa i distrikta no må leggje ned. (Foto: Kari Hamre, NPK)Folkekulturforbundet er ein viktig formidlar av tradisjonell, norsk handverkskultur. Kjærsti Gangsø i Folkekulturforbundet fryktar at mange av kursa i distrikta no må leggje ned. (Foto: Kari Hamre, NPK)

(NPK): Samtidig opplever frivillige kulturorganisasjonar eit kutt på over 50 millionar kroner til vaksenopplæring.

- Dette er rett og slett distriktsfiendtleg. Folkerike område med mange deltakarar og kvalifiserte lærarar med kort reiseveg kan halde fram med undervisning.

- Men det blir nær umogleg å halde kurs i meir grisgrendte strøk som er avhengige av å hente lærarkrefter utanfrå, fortel leiar Kjærsti Gangsø i Folkekulturforbundet.

Folkekulturforbundet har over 30.000 kursdeltakarar årleg. Halvparten av desse blir kursa innan husflidsfag og tradisjonelle handverksteknikkar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette gjer forbundet til ein viktig vidareførar av tradisjonell, norsk kultur.

Berre Folkekulturforbundet opplever eit kutt på om lag tre millionar kroner, ifølgje Gangsø. Samla får frivilligheits-Noreg eit kutt på 54 millionar kroner på opplæringssida. Forbundsleiaren er skuffa over den raudgrøne regjeringa, som har snakka så varmt om frivilligheit.

- Dramatisk


- Dette er dramatisk for husflidsfaga. Pengekuttet er så dramatisk at vi mange stader ikkje snakkar om å skjere ned på tilbodet, men å avvikle det, fortel Gangsø, som no er redd for å miste eldsjelene rundt i distrikta.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det var Bondevik-regjeringa som introduserte frivilligkuttet i deira forslag til statsbudsjett, og viste til at dei ønska å provosere fram ei effektivisering av undervisninga, med fleire deltakarar per time. Ei slik effektivisering er ikkje er mogleg å få til, meiner Gangsø.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Mange av organisasjonane formidlar praktisk kunnskap som er avhengig av at det er få deltakarar per lærar.

Forbundsleiaren håper den raudgrøne vidareføringa av kuttet i posten «Opplæring studieforbund» var ein glipp, og at det blir retta opp i det endelege budsjettet.

- Skuffa


Jørn Rosland i Funksjonshemmedes Studieforbund er skuffa over at regjeringa no kuttar 54 millionar kroner i støtte til vaksenopplæring, mellom anna for funksjonshemma. – Dette rammer dei svakaste, seier Rosland. (Foto: Anders Malm, NPK)Jørn Rosland i Funksjonshemmedes Studieforbund er skuffa over at regjeringa no kuttar 54 millionar kroner i støtte til vaksenopplæring, mellom anna for funksjonshemma. – Dette rammer dei svakaste, seier Rosland. (Foto: Anders Malm, NPK)

Frivilligheits-kuttet rammar også Funksjonshemmedes Studieforbund, som representerer 44 medlemsorganisasjonar knytt til menneske med funksjonshemming og deira pårørande. Med over 60.000 undervisningstimar i året utgjer dei ein viktig ressurs for dei funksjonshemma.

- Ein viktig del av studieforbundet sine undervisningsopplegg går på meistringskurs for funksjonshemma.
Meistring er ofte den første terskelen som funksjonshemma må over for å kome ut av isolasjonen, fortel Jørn Rosland, som er studiekonsulent i Funksjonshemmedes Studieforbund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Studieforbundet kan få opp til 5 millionar kroner mindre i støtte for neste år. Han meiner regjeringa no kuttar i midlane til dei svakaste, og er skuffa over at dei raudgrøne seier ein ting og gjer noko heilt anna.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Eg føler det som eit brot på tillit når den raudgrøne regjeringa beskriv vaksenopplæring som eit satsingsområde, samtidig som dei vidarefører Bondevik-regjeringa sine budsjettkutt på dette området, seier Rosland.
Eigentleg eit satsingsområde

Under punktet «Voksenopplæring» på Utdanningsforbundets nettsider står det: «Livslang læring og høve til utdanning i vaksen alder er viktige prinsipp i norsk utdanningspolitikk.

Målet er å leggje til rette for at den vaksne delen av befolkninga kan styrkje eigen kompetanse (...) Ny kompetanse kan gje den enkelte større valfridom og moglegheiter til å realisere eigne ønskjer og behov. »

Den politiske leiinga i Utdannings- og forskningsdepartementet var ikkje tilgjengeleg for kommentar, korkje fredag eller måndag. (NPK)

Les meir nynorsk i Neste Klikk:
Aktuelt
Helse og samliv
Konkurransar
Kultur
Mat og drikke
Moro
Dyr
Forbruk(ar)
Nett og teknologi
Næringsliv
Reise og oppleving