Statsbudsjettet er klart

Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget fra Bondevik-regjeringen. Skatter og avgifter øker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Kristin Halvorsen. (Foto: Rune Kongsro)Kristin Halvorsen. (Foto: Rune Kongsro)

(NTB:) Regjeringen omfordeler 8,1 milliarder kroner sammenlignet med forslaget til statsbudsjett fra Bondevik-regjeringen.

6,4 milliarder finansieres ved økte skatter. Dette kommer fram ved at Bondevik-regjeringens forslag til skattelettelser trekkes tilbake og at skattene foreslås økt med tre milliarder kroner.

1,3 milliarder kroner kommer fra økte avgifter. Forslaget fra Bondevik-regjeringen om å øke matmomsen fra 11 til 13 prosent opprettholdes.

Regjeringen legger opp til uendret bruk av oljepengene.

Det legges opp til en reell vekst i kommunenes frie inntekter på 5,7 milliarder kroner, eller vel 3,5 prosent. Sammenlignet med Bondevik-regjeringens forslag er veksten i den frie inntektene på 3,8 milliarder kroner.

Maksimalprisen for en heltids barnehageplass reduseres til 2.250 kroner per måned fra 1. januar 2006. Bevilgningene til barnehager økes med 1,3 milliarder kroner.

500 millioner kroner mer til pasientbehandling


Regjeringen mener forslag innebærer at vel 20.000 flere pasienter vil kunne få behandling i 2006 sammenlignet med budsjettforslaget fra Bondevik-regjeringen.

Regjeringen foreslår også å styrke tilbudet til rusmisbrukere. Samlet foreslår regjeringen 91,5 millioner kroner til styrking av rusomsorgen, sammenlignet med forslaget fra den forrige regjeringen.

Regjeringen foreslår videre å redusere egenandelstak 2 fra 3.500 kroner til 2. 500 kroner for 2006. Dette koster 50 millioner kroner. Egenandelstak 2-ordningen gir skjerming mot høye utgifter til egenandeler ved følgende tjenester: fysioterapi, refusjonsberettiget tannbehandling med visse unntak samt opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet.

Den nye regjeringen foreslår også å bevilge 15 millioner kroner til økt influensavaksinering av eldre og andre med risiko for å bli alvorlig syke av sesonginfluensa.

Halvorsen: Et ansvarlig budsjett


- Regjeringen legger fram et ansvarlig budsjett, slo finansminister Kristin Halvorsen (SV) fast da hun presenterte regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet.

- Vi bruker handlingsrommet der vårt ansvar er størst, å sikre at det fellesskapet som alle er avhengige av fungerer. Det skjer innenfor ansvarlige budsjettrammer, sa Halvorsen.

Bruken av oljepengene er uendret, men prioriteringene er annerledes.

- Når vi prioriterer skole, omsorg og rettferdig fordeling opp, prioriterer vi skattelettelser ned. Skattelettelsene for neste år avlyses, og vi øker skatte- og avgiftsnivået i forhold til i år med om lag tre milliarder kroner, slo hun fast.

Finansministeren konstaterte at norsk økonomi er god og at hun forventer solid vekst neste år. Halvorsen sa at regjeringens forslag til budsjettendringer demper veksten i privat forbruk noe, mens veksten i offentlig forbruk øker.

Frp klager over «puslete budsjett»


Fremskrittspartiet er skuffet over den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett. Parlamentarisk leder Siv Jensen mener budsjettet er «puslete».

- Forslaget er rett og slett puslete. Regjeringen gjør jo mindre endringer i forhold til den avgåtte Bondevik-regjeringen enn det Frp klarte å få til med våre budsjettavtaler for 2005, og da kritiserte Jens & Co oss for å være puslete, skriver Jensen i en pressemelding.

Hun mener de rødgrønne ikke legger opp til økt pasientbehandling, og mener regjeringen har gjort seg skyldig i løftebrudd fordi den ikke reduserer helseforetakenes gjeld. Fremskrittspartiet er også skuffet over regjeringen ikke legger opp til mer bruk av oljepenger.

Høyre slakter budsjettforslaget

- Et budsjett for økt skatt, høyere rente og lavere velferd, tordnet Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner i Stortinget da han kom med partiets første reaksjon på forslaget til endringer i statsbudsjettet.

Han gjentok at Stoltenberg-regjeringen kom til dekket bord i form av en meget solid norsk økonomi.

- Nå fjerner regjeringen virkemidlene som skapte veksten, sa Sanner og konstaterte at finansminister Kristin Halvorsen (SV) presenterte et budsjett som vil snu opp ned på Norge og som over tid vil føre til at verdiskapningen blir svekket.

Halvorsen kunne bare replisere at hun ikke hadde ventet jubelrop eller begeistring fra Sanners side. Hun var enig med Sanner i at det er riktig betegne norsk økonomi som god.

Finansministeren avviste påstandene om at skatteøkningene vil sette norsk økonomi i fare.

- Det er ingen kraftige skatteskjerpelser i 2006 sammenlignet med 2005, sa hun. I forhold til 2005 blir skatteskjerpelsene neste år rundt 3 milliarder kroner, i forhold til forslaget til budsjett fra Bondevik-regjeringens budsjett for 2006. blir skjerpelsene 6,4 milliarder kroner, sa Kristin Halvorsen.Aftenposten: Statsbudsjettet


VG: Statsbudsjettet 2006


NRK: Statsbudsjettet 2006


Nettavisen: PolitikkLes hele dokumentet her


statsbudsjett

, overslag over statens inntekter og utgifter for kommende budsjettår, vedtas i Norge av Stortinget etter forslag fra regjeringen. S. skal være vedtatt før budsjettåret begynner og legges fram i begynnelsen av oktober som St.prp. nr. 1. - I flere land vedtas s. som lov, kalt finanslov.
(Kilde: Caplex.no)


Personvernpolicy