Nettmøte: Arbeidsrett

Ikke alle er prisgitt en ok arbeidsplass med trygge forhold og fornuftig ledelse. Se her:

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Er du usaklig oppsagt? Har du en konflikt med arbeidsgiver? Hvilke plikter har du som arbeidsgiver i forbindelse med oppsigelser?

Neste Klikk hadde besøk av advokaten som svarte dere angående arbeidsrettslige spørsmål.

Advokat Rune Selbo har bred erfaring i spørsmål knyttet til arbeidsrett, og jobber til daglig med slike spørsmål ved et advokatkontor i Oslo. Selbo er også tilknyttet Eksperthjelp.no.

Fra nettmøtet:

 • Hei!

  Jeg ble ansatt i en butikk på et senter i slutten av august som ekstrahjelp med noen faste vakter.Imidlertid var det behov for meg svært ofte og jeg jobbet sjelden mindre enn 4 dager pr. uke.

  Jeg er 33 år og har derfor ingen problemer med å si ifra om ting flere av de yngre der har. Flere ventet i månedsvis på arbeidskontrakter og mistet stadig mer av sine timer.Etter kort tid i firmaet spurte jeg hvor min kontrakt ble av og fikk et unnvikende svar.Etter utallige forespørsler satte jeg hardt mot hardt (for hardt?) og sa at jeg ikke ønsket å stå uten arbeid i januar fordi jeg uten kontrakt er rettsløs(?) og at jeg kom til å kontakte advokat om je måtte gå etter jul. Han ble straks medgjørlig og skulle straks ordne dette.

  Dagen etter forteller han meg at jeg endelig skal få kontrakt, men at det på denne vil stå at je er vikar(for hvem??) og at vikariatet går ut i slutten av des.Jeg sa med en gang at det var noe tull og at jeg ikke kom til å skrive under på den.Gjør som du vil,sa sjefen.
  Har jeg rett i at han ikke kan gjøre dette?

Svar:
Ja, det har du absolutt rett i. Du bør gjøre som du truet med; kontakt advokat !

 • Hei
  Jeg lurer på hvordan det er med pensjonsforskringer når et selskap går konkurs hvilke rettigheter har man da. Eksempel .Jeg hadde kontraktfestet at arbeidsgiver skulle betale min pensjonsforsikring som jeg dro med meg fra forrige arbeidsgiver, men dette ble ikke betalt. Firma som skulle betale dette gikk konkurs. Hvordan stiller det seg da i forhold til prio.i konkursboet
  - H

Svar: Dette bør du sjekke med Statens lønnsgarantifond.

 • Hei kan en arbeidsgiver kreve tibakbetaling for et sprengningssrtvikat til kr 3700 som jeg tok for 3 år siden vi skrev en kontrak på at eg måtte jobbe der i 3 år hvis ikke måtte jeg betale tilbake hele sumen jeg brukte dette sertvikatet i 2 år og 11 månder hos dette firmaet uten samme betaling som andre skyttebaser har. Jeg sluttet 1 måned for tidlig og ble krevd for hele sumen mens jeg mente sumen skulle deles opp i antall månder som kontrakten varte Jeg lurer og på om slike kontrakter er lovlig med en arbeidstaker
  Vennligst hilsen Ko

Svar:
Slike kontrakter er nok fullt lovlig. Hvorvidt du er forpliktet til å betale tilbake hele beløpet er avhengig av en fortolkning av avtalen. Slik du fremstiller det er jeg imidlertid redd at du må "bite i det sure eplet".

 • Hei!
  Jeg har noen spørsmål!
  Jeg jobber i en butikk utenom studiene.
  (Noen kvelder i uken og annenhver helg) Før jeg begynte å studere jobbet jeg der på heltid. Jeg er ikke, og har heller aldri vært fagorganisert. Det er begynt en ny person på jobben,
  og hun er organisert fra før fra en tidligere arbeidsplass.
  Hun sa til meg at hun lurte på om vi hadde rett på tillegg etter kl 17 i hverdager og hele lørdagen. (Noe vi ikke får) Hun spurte sjefen om dette stemte (hun nevnte ikke at hun var organisert), og han sa at det var valgfritt å gi tillegg til ansatte som ikke var fagorganisert, og hvis hun organiserte seg kom det til å bli
  forandringer på timelistene slik at hun bare jobbet tidlig..

  Har jeg rett på tillegg?
  Har sjefen lov til å si noe sånt?

Svar:
Ja, se arbeidsmiljøloven kap X. Sjefen din er nok på "bærtur"

 • heisann.
  ble for etpar år siden sagt opp i jobben etter lengre tids sykmelding. jeg søkte om permisjon i forhold til min arb.giver, da jeg vurderte å skifte jobb grunnet sykdommen var jobbrelatert. fikk jeg ikke noe positivt svar, kun en oppsigelse i posten... er dette vanlig kotyme? har i dag en jobb hvor tingenes tilstand er langt bedre i så måte..
  mvh KH

Svar:
Vanskelig å si hva som er "kutyme". Det eneste jeg kan si er at du som hovedregel ikke har noe krav på permisjon ut fra din begrunnelse.

 • Hei!

  Jeg sitter i ledergruppa i en statlig virksomhet. Direktøren har nå utlyst "min stilling", endret til "direktør" bak avdelingsnavnet der det før stod "sjef" og kanskje lagt til 10-15 prosent av nytt ansvar mens de "gamle ansvarsområder" som jeg har skrevet lederavtale om og arbeidskontrakt for ved ansettelsen som er "mine", de står også beskrevet i den nye utlysningen.

  Det hører med at det ikke er innlagt noen personalsak etc., at jeg ikke har fått negativ tilbakemelding i medarbeidersamtaler el. lign. Tvert i mot.. Mine overordnede sier likevel til meg at jeg må "konkurrere" om den nye stillingen. Nå sier ryktene at han har bestemt seg for å ansette "ny" sjef for mitt område.Er det så enkelt å degradere meg? Hvordan bør jeg angripe problemstillingen?

  Med hilsen
  "sjef"

Svar:
Nei, det er langt fra så "enkelt å degradere deg". Problemstillingen er imidlertid så komplisert at du bør søke advokatbistand allerede nå. Ta gjerne kontakt.

 • Hei!
  Jeg jobber i full stilling som spesialkonsulent i offentlig sektor.
  (..............)
  Mitt spørsmål i denne sammenhengen er hvilke rettigheter har jeg i denne forbindelse - går det an å si noe om det?

  (Spørsmålet er kuttet av hensyn til personvern - svar under)


Svar:
Vanskelig å si noe generelt i forhold til en såpass komplisert og konkret sak. Jeg kan imidlertid si såpass at så lenge du ikke har mottatt en formriktig endringsoppsigelse så er samtlige av de arbeidsoppgaver som ligger innenfor din arbeidsavtale i behold.

 • Hei,
  er mann som arbeidstager nøtt til å gå oppsigelsetiden når man må slutte på kortere varsel for å kunne tre inn i ny stilling ?

Svar:
Ja, med mindre nåværende arbeidsgiver samtykker til at du går før tiden.

 • Hei..
  jeg er 19 år jobber i butikk..hva er tariff lønnen?

Svar:
Tarifflønnen er interessant først når "din butikk" er bundet av tariffavtale. Hva tariffen er får du spørre Handel og Kontor om.

 • Hei
  Har arbeidsgiver anledning til å si opp ansatte med begrunnelse i
  økonomiske innsparingstiltak, men leier samtidig inn personale som utfører de samme arbeidsoppgavene? Det ble sagt i oppsigelsen at bruken av innleid arbeidskraft også skulle reduseres, men dette har ikke skjedd. Er dette en usaklig oppsigelse?
  Mvh
  A. B

Svar:
Dette kan nok fort være en usaklig oppsigelse, ja.

 • Følgende melding ble sendt ut til alle ansatte 29 juni d.å.:

  «*Lønnsoppgjør 2005*
  Årets lønnsoppgjør er under oppseiling og er planlagt å være
  i havn i månedsskiftet august/september. Etterbetalinger vil dermed komme i forbindelse med lønnskjøringen i september. Som vanlig vil også årets justeringer ha tilbakevirkende kraft fra 01.04.05.» (.....)

  Den 7 september kommer så følgende:

  «Vi viser til tidligere mail vedrørende årets lønnsjustering. Grunnet den situasjonen bedriften befinner seg i, er det besluttet at det for 2005 ikke vil bli foretatt lønnsreguleringer for noen funksjonærer i bedriften. »

  Spørsmålet: Er dette OK av bedriften å gjøre?? Har de retten på sin side?? Har lurt litt på dette her.

Svar:
Tja, denne var faktisk ganske festlig. I utgangspunktet er nok arbeidsgiver avtalerettslig bundet av sin første meddelelse, noe de altså ikke kan gå tilbake på.

De har imidlertid ikke bundet seg til annet enn å foreta "årets lønnsoppgjør". De kan derfor etter min mening med enkelhet og retten på sin side hevde at "årets lønnsoppgjør" som avtalt var i havn august/september men at resultatet ble kroner 0,-.

Ditto etterbetaling fra 01.04.05 blir da også kr 0,-. Hvorvidt dette er en god form for personalpolitikk er imidlertid et annet spørsmål som jeg skal la ligge.

 • Hei.
  Jeg har passert 62, og kunne gått over på AFP, men trives fortsatt. I november 2004 sa jeg opp en krevende jobb på heltid, og meldte min
  interesse for prosjektarbeid på deltid.

  Dette var OK, men jeg ble bedt om å ha ansvaret fra tidligere jobb inn til ny leder ble ansatt. (rutinearbeidet ble overtatt av andre slik at jeg jobber nå ca 50%). Når har det skjedd en omorganisering og min gamle jobb er frodelt på flere. Hvordan er mine rettigheter/plikter nå mhp oppsigelsestid. Jeg har skriftlig akseptert "inn til videre", men hva ligger i dette? Kan jeg slutte før normal oppsigelsestid - 3 mndr?

Svar:
Jeg skal ikke uttale meg skråsikkert, men "inntil videre" betyr nok at du kan forholde deg til at du har en fast stilling i 50% prosjektarbeid På den annen side er det gode grunner til å la deg gå før tiden dersom du skulle ønske det jf "inntil videre". Merk at det gjelder spesielle regler for oppsigelsestid når du har passert 60.

 • Hei
  1. På jobben har vi to skift. 1.Vakt jobber 10 til 17, og 2.vakt fra 17
  til 2200. Daglig leder krever nå at 2.Vakt skal komme ti minutter til
  ett kvarter før jobb for å telle opp kassen osv. Uten at vi får ekstra
  betalt. Er det tillatt?

  2. Jobber på en bar som skal holde stengt i 14 dager mens de pusser opp.
  Under denne tiden har vi fått beskjed om at vi ikke får utbetalt noe
  lønn. Har de rett til det? Har heltidsstilling, og jobber hver dag.
  Timeslønn.
  Hilsen
  KK

Svar:
1. Nei, 2. Nei

 • Hei.
  Har i alle år arbeidet skift. Nå har kroppen begynt å skrangle litt. Jeg skal muligens spørre legen om en attest, slik at jeg slipper å arbeide skift lenger. Kan arbeidsgiver sparke meg hvis han ikke har noe dagtidsarbeide til meg???

Svar:
Han kan nok ikke sparke deg sånn uten videre. Arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge arbeidet for yrkeshemmede arbeidstagere.

 • Har min overordnede lov til å ringe meg og trygle meg om å komme på jobb en torsdag i ferieuken min p.g.a. at det var så stort program den dagen? Selv dro hun til Stockholm på kurs og kunne ikke få tilbake
  reiseutgiftene som var betalt av arbeidsgiver.
  ann

Svar: Kan hun ringe å trygle ? Ja. Kan hun pålegge det ? Nei

 • Hei.
  Kan du forklare forskjeller og likheter mellom oppsigelse og avskjed?
  vennlig hilsen C.Parrish

Svar: Avskjed krever et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, typisk ordrenekt, beruselse på arbeidsplassen, ulegitimert fravær osv, og betyr at arbeidsforholdet opphører med umiddelbar virkning.

Oppsigelse kan gå "begge veier". For at arbeidsgiver kan si opp en arbeidsavtale med oppsigelsesfristen må det være saklig begrunnet i virksomheten, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold.


 • Kan min arbeidsgiver , som er kommunalt brannvesen, pålegge meg boplikt i min by. Jeg forstår at han i en vaktordning kan kreve hvor raskt jeg kan komme på jobb, men så lenge jeg ikke har noen avtalt vaktordning (i min fritid), kan han da pålegge meg boplikt? Kan han eventuelt pålegge meg boplikt om jeg søker på en intern jobb og han legger dette inn som en del av denne arbeidsavtalen?
  P L

Svar:
Svaret på dette spørsmålet vil jeg tro at du finner i arbeidsavtalen eller arbeidsreglementet.

 • Hei, jeg har hatt en arbeidskonflikt gående i mange år.

  (Spørsmålet er fjernet grunnet privat karakter. Svar under:)

Svar: Huff da, dette hørtes ut som en lite smart måte å drive forretninger på. Du må gjerne ta kontakt med meg.

 • Heisann...
  Det begynte i sommer at vi ansatte fikk beskjed om at vi måtte ta fire uker ferie, så jeg tok dem, da jeg kom tilbake på jobb hadde jeg da
  mistet vaktene mine og var ikke lenger ansatt der.

  Jeg stusset over det,men hadde lite å si, synes jeg. Men i ettertid har jeg funnet ut at sjefen min hadde sagt meg opp uten grunn, oppsigelsestid og papirer, for jeg har aldri fått oppsigelsespapirene, jeg har liksom bare blitt "fryst" ut fra arbeidsplassen...uten at jeg helt skjønner hvorfor. Vet du om jeg ev kan gå til sak eller gjøre noe med dette? Har lite lyst å jobbe der lenger, muligheten for at jeg enten mister jobben igjen eller mistrives der er stor. Jeg mistet jobben min i august. Mvh oppgitt ansatt

SVAR:
Her har arbeidsgiver gjort alt galt ! For å unngå foreldelse av økonomiske krav bør du snarest kontakte advokat. Selv om du ikke krever jobben tilbake kan du kreve erstatning. Ta gjerne kontakt med meg så skal jeg hjelpe deg.

 • Hei
  Om man har gått fra en stilling ved egen avgjørelse kan da arbeidsgiver dele ut en dårlig arbeidsattest grunnet at jeg ville slutte der eller har han krav på å gi meg en attest som står i samsvar med den gode jobben jeg gjorde før jeg valgte å slutte ?? mvh Thomas

SVAR:
Du har minimum krav på en "nøytral" sluttatset jf arbeidsmiljøloven § 68

 • Hei
  Jeg har en kontrakt på estimert 3,5 dag i uken. Det siste året har den personen som har vært ansvalig for bemmeningen av uvisst grunner ikke brukt meg. Jeg har tatt kontakt med denne personen og ledelsen flere ganger uten at noen endreing har skjedd. Det er i denne perioden også blitt ansatt nye personer. Hvilke rettigheter har jeg i henhold til lønn, og hva kan jeg gjøre for å få det jeg har krav på?
  - Fortvilet

SVAR:
"Estimert" blir litt upresist. Hvis arbeidsavtalen gir deg en ubetinget rett/plikt til 3,5 dager jobb så har du krav på både lønn og arbeid.

 • Hei
  Jeg er ansatt som miljøterapeut i vikariat på femte året nå i min
  hjemkommune. Jeg har hatt samme arbeidssted under hele tiden, men i vikariat for tre forskjellige personer, jeg er sosionom og 2 av
  vikariatene har jeg gått for vernepleier. I det nåværende erstatter jeg en annen sosionom. Spørsmålet er: Har jeg opparbeidet meg noen rettigheter når det gjelder videre arbeid hos kommunen når nåværende vikariat blir avsluttet?
  Mvh...

SVAR:
Dette er en komplisert materie, hvoretter et godt svar betinger langt mer av konkrete opplysninger. For øvrig en interessant problemstilling som jeg vil anbefale deg å undersøke nærmere med advokat. Ta gjerne kontakt.

 • Hei!
  jeg jobber eller jobbet i xxxxxxxx. Fikk oppsigelse i may måned.
  pga mye syke fravær.men den ble så trukket tilbake.ble så innkalt til attførings utvalget på jobben ca 2 måneder senere,men har fortsatt ikke hørt noe derifra.kan dem bare gi en oppsigelse for så og trekke den tilbake og etter på ikke gi en lyd fra seg.har purret på dette mange ganger selv.hva bør jeg gjøre?

SVAR:
Det kan synes som arbeidsgiver her har "rotet det litt til". Så lenge du ikke er oppsagt så består arbeidsforholdet ditt og du har ditt lønnskrav i behold.

Slik saken ligger an for deg så kan jeg ikke se at du har noen særlig grunn til å beklage deg så langt. Jeg ville forholdt meg i ro til arbeidsgiver kommer med en avklaring.

 • Hei
  Som daglig leder i et firma er vi stilt ovenfor følgende
  problem. Det ble ansatt en ingeniør(NN)med 6mnd prøvetid
  Arbeidsoppgavene er selvstendig saksbehandling og prosjektering på lik linje med øvrige ingeniører i firmaet. NNs bakgrunn var Ingeniørutdannelse, praksis som håndverker i faget samt 1 år som prosjektingeniør i konkurrerende firma. Bakgrunnen skulle tyde på tilstrekkelig utdannelse og praksis for å utføre arbeidsoppgavene.
  I løpet av prøveperioden ble det konstatert en del feil i prosjekteringen, men vi trodde dette var "innkjøringsproblemer" da det alltid er nye rutiner og noe forskjellige arbeidsmetoder fra ett firma til ett annet. Det prosjektet som denne ansatte arbeidet mest selvstendig på i prøveperioden viste seg også å være ett "vanskelig" prosjekt som de fleste ville kunne bomme noe på.

  Etter hvert (etter prøvetid) ble NN satt på forskjellige typer
  arbeidsoppgaver... (....)

  Mvh daglig leder

  Spørsmålet er kortet ned, red.anm.

SVAR:
Oppsigelser begrunnet i mangelfulle arbeidsprestasjoner er vel noe av det vanskeligste en arbeidsgiver kan nå frem med. Jeg ville vel først og fremst ha søkt å bringe arbeidet til opphør i minnelighet, gjennom å overbevise arbeidstakeren om at han faktisk ikke mestrer stillingen.

Alternativet er eventuelt å tilby kompensasjon i en eller annen form, f.eks hjelp til å komme over i nytt arbeid. Hvis dere velger å gå til oppsigelse på dette grunnlag må dere uansett besørge en skikkelig ryddig prosess med en forsvarlig saksbehandling, hvor dere i ettertid kan bevise alle tabber og hvordan dere har fulgt opp den ansatte. Ta gjerne kontakt for ytterligere bistand.

 • Hei. har spørsmål ang feriepenger. begynte som maskinist på et fiskemottak i 1998. fekk da timelønn. spurte i desemder 2001 om eg kunne gå over til fast lønn fra og med januar 2002. det var ok og vi ble enige om en fast lønn som innebar vanlig arbeidstid, overtid, og vakt...

  Når sommeren 2002 kom spurte sjefen om de var greit at han istedenfor å betale meg feriepenger, bare betalte meg en månedslønn i steden, sum sumarum blir de de samme. eg sa at de var greit. og sånn ble de i 2003 og 2004. alt vel. så sa eg opp min stilling i august 2005. har ikke hatt ferie i år, og spurte da om eg kunne få utbetalt feriepenger fra år 2004 og 2005 når eg sluttet. men da sier han at: nei feriepengene e innbakt i månedslønna di, og at du har fast årslønn fordelt på 12 utbetalinger.. vi har aldri skrevet noen lønnsavtale. lønnsoppgjør har vert en deal mellom arbeidsgiver og meg i alle år.. har dere noen tips om kva eg skal gjøre? lover eg kan finne fram til eller noe??
  på forhånd takk..

SVAR:
Du bør kontakte advokat. Etter ferieloven har du krav på feriefritid og feriepenger uavhengig av månedslønnen.

 • Heisann!
  Jeg er utdannet adjunkt og har jobbet som instruktør i en kursbedrift innen IT i 4 år. I april i år ble jeg permittert som et ledd i en kostnadsbesparende prosess der målet er å redusere antall faste instruktører, og istedenfor leie inn instruktører etter behov. Dagen før jeg mottok permitteringsvarsel ble jeg sykemeldt, og er fortsatt det. I juli hadde jeg §57.

  1 møtet der det ble opplyst at det fortsatt ikke var noen endring i planene. Samme måned overtok bedriften en mindre kursvirksomhet med 3 ansatte der den ene var på prøvetid. Han på prøvetid har nå fått fast stilling som instruktør/konsulent, den andre arbeider på salg og den tredje sa seg opp. I tillegg har bedriften hatt 2 personer på arbeidsmarkedstiltak, som begge har fått fast ansettelse nå i høst-den ene i en stilling som jeg er mer kvalifisert til og som jeg har sagt meg villig til å utfylle. Når jeg nå i ettertid har påpekt de siste ansettelsene sett i lys av min permittering, har jeg fått beskjed om at dette er fullt lovlig.

  Da jeg fortsatte å poengtere dette ble jeg fortalt at det var usikkert om jeg faktisk var permittert - da jeg også er sykemeldt. Mine spørsmål er som følger: Er ikke jeg permittert selv om jeg er sykemeldt, da jeg ikke har mottatt noen tilbakekalling av permitteringen? Jeg har fått beskjed om at jeg ikke lenger har en jobb å gå tilbake til. Vil ikke dette være et grunnlag for å kjøre en sak om usaklig oppsigelse når de har ansatt personer i stillinger som jeg kan utfylle?
  Med vennlig hilsen
  E

SVAR:
Dette var da en svært "rotete" historie. Her er det mye som ikke er bra. Vankelig å gi noen konkrete svar uten å undersøke saken nærmere. Du bør kontakte advokat.

 • kan arbeidsgiver si opp en lærling fordi hun/han mener lærlingen har hatt for mye fravær? Når fraværet er gyldig sykemelding?

SVAR: I noen tilfeller - klart ja

 • Hei!
  Du har hatt en samtale hos sjefen, og får etter møtet fremlagt et notat som er ufordelaktig om deg, som du opplever urettferdig. Det virker som en overreaksjon på en detalj, og du lurer på om noe annet ligger bak. Du blir bedt om å undertegne, selv om det bare er en "muntlig advarsel". Er du pliktig til å undertegna (han vil ikke endre notatet)? Bør du undertegne selv om det evt. ikke er plikt. Hvorfor er det så viktig for sjefen at du undertegner?
  "Føre var"

SVAR:
Du har absolutt ingen plikt til å undertegne og bør heller ikke gjøre det. En fin mellomvariant er at du undertegner på at brevet er mottatt men at du er uenig i innholdet.

 • hei!
  jeg har jobbet i en butikk siden 23.7.05. har fremdeles ikke skrevet
  kontrakt, selv om jeg har bedt om det 3 ganger. mistrives veldig der, og lurer derfor på om jeg skal si opp, men hvor lang oppsigelsestid har jeg uten kontrakt? kan jeg i praksis gå på dagen? (vet jo at det ikke er så lurt, da jeg HELT sikkert IKKE får attest derfra ) Setter STOR pris på svar, da dette plager meg veldig!!
  MVH
  "ulvepus"

SVAR:
Etter arbeidsmiljøloven har du et ubetinget krav på arbeidskontrakt. Uten arbeidskontrakt gjelder uansett arbeidsmiljølovens regler og du har krav på minimum 1 måneds oppsigelsestid regnet fra måneden etter at oppsigelsen ble gitt.

 • Hei
  Kjæresten min ble sykemeldt fra jobb pga arbeidssituasjonen. I sykeperioden ble han sagt opp, med 3 mnd oppsigelse. Vi gjorde
  arbeidsgiver oppmerksom på at den ikke ville gjelde før event det for lå enn friskmelding. Etter 3 mnd fikk han beskjed at oppsigelses tiden var over og alle eiendeler som tilhørte arbeidsplassen skulle leveres inn.

  Min kjæreste var fremdeles sykemeldt. Arbeidsgiver bare avviste at vi mente at oppsigelsen ikke var gjeldende før friskmelding. Heldigvis ante vi dette på forhånd og kjæresten min søkte etter jobb å fikk en ny. Hvordan skal en slik sak egentlig løses? Er dette lov?

  Oppsigelsen var begrunnet med omstrukturering, de ble forespurt før tidligere i sommer om de ville flytte kontor, noe min kjæreste takket ja til... Dette er et World Wide bedrfit som har 35000 ansatte over hele verden.....Har man ikke rett til kompensasjon eller noe sånt?

  håper endelig på svar

Svar:
Siden din kjære har avsluttet arbeidsforholdet og gått over i ny jobb er det jo lite han kan gjøre i forhold til å kreve stillingen tilbake, kreve å stå i stilling med mer. Det særskilte oppsigelsesvernet under sykdom etter arbeidsmiljøloven § 64 gjelder under enhver omstendighet ikke i tilfelle hvor arbeidsgiver kan sannsynliggjøre at oppsigelsen er saklig begrunnet i nedbemanning.

Det krav han eventuelt kunne gjøre gjeldende mot arbeidsgiver er et rent erstatningskrav. Fristen for å fremsette erstatningskrav er 6 måneder fra det tidspunkt oppsigelsesvernet opphørte (henholdsvis 6 måneder etter at arbeidsuførheten inntrådte og 12 måneder dersom han har vær ansatt mer enn 5 år sammenhengende i virksomheten)

 • Håndtverksfag
  Jeg ble permittert og oppsagt fra en jobb (9-10 år siden),og tidligere arbeidsgiver har gjort det slik at ved flere senere anledninger har gode jobber som jeg helt sikkert hadde fått(best kvalifisert osv.) gått fra meg pga. av hans uttalelser om meg når jeg har brukt tidligere arbeidsgivers firma som referanse. Jeg har meget gode papirer i faget og er faglig sterk og ellers en omgjengelig og oppegående fyr. Hva kan jeg gjøre? Kan jeg gjøre noe somhelst? Har gått mye ledig etter dette og har tapt mye penger(nesten konkurs)
  K

Svar: Ikke bruk denne arbeidsgiveren som referanse.

 • Hei Adv. Rune . jeg ble usakelig oppsagt i april og nu først i denne
  mnd kom saken min opp til mekling. Resten av spørsmålet er fjernet av hensyn til privatlivet. Svar under:

Svar: I første omgang bør du ta dette gjennom tillitsmannsapparatet/ fagforeningen.

 • Jobber deltid (ca. 70%) i en privat, liten bedrift. Hvilke rettigheter
  har jeg når det gjelder søndagsjobbing?
  Har alle arb.takere rett på 100% overtidstillegg uansett om man er
  organisert el. ikke? Og hva med tjenestepensjon? Har jeg krav på det?
  Hilsen uvitende.

Svar: Svaret på ditt spørsmål ligger i hvorvidt bedriften er bundet av tariffavatle (Og ikke først og fremst hvorvidt du er organisert)

 • Hei!
  Hvilket råd ansees relevant å gi ansatte i en offentlig organisasjon der ledelsen gjennom subtile beslutninger synes å etablere "A"- og "B"-lag av arbeidsstokken? Lagtilhørigheten avhenger i stor grad av den såkalte "trynefaktoren".

  Plasseringen i "laget" foregår gjennom små og tilsynelatende ubetydelige beslutninger som ved at "A" personer tildeles prestisjefunksjoner og relevante oppgaver med faglige og mentale utfordringer, mens det andre laget får seg tildelt mer trivielle oppgaver av heller rutinemessig karakter. "A"-laget inviteres på seminar, kurs og opplæring der dette i seg selv gir posisjon og anseelse, mens "B"-laget inviteres på de heller intetsigende og lite fagoppbyggende aktiviteter, men som samtidig er et genuint, kamuflert alibi på at "alle" har fått muligheter til
  utfordringer og opplæring tilpasset sine forutsetninger, interesser og arbeidsmessige oppgaver.

  Det ligger i sakens natur at over tid vil avstanden mellom "A" og "B" bli stadig større, både lønnsmessig og posisjonsmessig. Dersom noen fra "B"-laget tar opp med sin overordnede at det observeres at ikke alle ansatte i organisasjonen tilsynelatende behandles og styres likt, da brukes observasjonen nettopp som argument på at melder har tilpassningsvansker og at en ikke er lagspiller. I tillegg bruker lederen tilbakemeldingen som grunnlag for å understreke at i den grad observasjonen var riktig, så var jo klagen i seg selv et eksempel på hvor "riktig" det har vært å plassere klageren i "B"-laget.

  I en situasjon som beskrevet over vil kanskje halve arbeidsstokken overhodet ikke kjenne seg igjen i den virkelighetsbeskrivelse som kommer fra "B"-laget og følgelig vil sistnevnte heller ikke ha noen støtte i egne rekker for å angivelig finne positive løsninger. "Løsninger på hva?" Sier "A"-laget.
  Hva kan være klok vei å gå?
  Observatøren

Svar:
Din beskrivelse ble dessverre litt lite konkret. Utgangspunktet for dine plikter og rettigheter er arbeidsavtalen med eventuell stillingsbeskrivelse. Ut over dette har arbeidsgiver et rimelig vidt spillerom i medhold av sin styringsrett. Siden du synes å mene at det foregår systematisk forskjellsbehandling på arbeidsplassen vil jeg anta at det riktige forum å ta opp problemene på er gjennom de tillitsvalgte/fagforeningene.

 • Heisann, jeg har vært hos et firma siden juli 95 til d.d. , men de to
  første åra som utdanningsvikar/ §20 privatist. deretter et år
  førstegangstjeneste. Ansatt som fagarbeider etter fullført
  førstegangstjeneste og for to år siden tiltrådte jeg en bas
  stilling.(hovedavtale fellesforbundet)(1mnd oppsigelses iht. arb.
  kontrakt, men vet det finnes ufravikelige regler når det gjelder dette.) Hvilken oppsigelsestid gjelder 1,2 el. 3 mnd.
  Takker for svar
  mvh
  Tromsø

Svar:
Lovens oppsigelsesfrister fremgår av arbeidsmiljøloven § 58. Det er som hovedregel ikke mulig å forhåndsavtale kortere oppsigelsesfrister enn de frister som fremgår av loven, men det er fullt mulig å avtale lengre frister. Det første du derfor må gjøre er å undersøke arbeidsavtalen din.

§ 58 opererer med et utgangspunkt på 1 mnd gjensidig oppsigelsesfrist. Siden du synes å ha vært tilsatt i virksomheten i minst 5 år sammenhengende er imidlertid fristen 2 mnd.

 • Hei Rune,
  Er det lov å ha "stillingen er ikke overtidsbetalt" i en arbeidskontrakt?
  mvh,
  Arne

Hei Arne

Det kommer først og fremst an på om du har en såkalt "særlig selvstendig stilling", slik dette er definert i arbeidsmiljøloven § 41. I bestemmelsen er disse stillingene samt enkelte andre typer arbeid unntatt fra reglene om arbeidstid. Dersom du har en fast arbeidstid hvor du utfører oppgaver etter hvert som de blir pålagt så kommer du ikke under unntaket og du vil ha krav på overtidsgodtgjørelse etter lov eller tariffavtale.

Faktaboks

Vær oppmerksomme på at alle spørsmål vil bli publisert i denne artikkel. Det vil ikke være mulig å få svar fra advokaten privat på mail eller telefon. Vil du av hensyn til sensitiv informasjon være anonym så merk dette i mailen.

Av hensyn til personvern vil ingen mailadresser bli publisert i denne artikkelen.

Har du spørsmål direkte til advokat som du, grunnet omfang eller privat karakter, ikke ønsker å ta via våre nettmøter?

Advokat Rune Selbo er tilknyttet

eksperthjelp.no


Har du flere spørsmål du ønsker å stille direkte? Trykk her.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 To vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Norge felt i barnevernssak09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 Torp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned
Siste nytt
12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenTo vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeNorge felt i barnevernssak09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportSpania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerTorp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus