Årets fredspris!

Nobelkomiteens leder Ole Danbolt Mjøs erklærte i dag at prisen deles i to deler mellom International Atomic Energy Agency (IAEA) og generaldirektøren der, Mohamed ElBaradei.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fredsprisvinenr Mohamed ElBaradei. (Foto: iaea.org)Fredsprisvinenr Mohamed ElBaradei. (Foto: iaea.org)

Fredsprisen går i år til International Atomic Energy Agency (IAEA) og generaldirektøren der, Mohamed ElBaradei.

Den stolteste dagen


- Dette er trolig den stolteste dagen for IAEA og generaldirektør ElBaradei noensinne, sier IAEAs talskvinne Melissa Fleming til NTB.

- Jeg tror de ansatte er overrasket og svært takknemlige, sier Fleming på vegne av Det internasjonale atomenergibyrået, som har sitt hovedkvarter i Østerrikes hovedstad Wien.

Hun sverger på at de ikke hadde regnet med å få fredsprisen, selv om de var soleklare favoritter i år.

- Nei, dette ventet vi ikke, sier hun.

Hun vil ikke umiddelbart si hva fredsprisen betyr for IAEA og generaldirektøren.

- La oss vente til vi har hørt hva ElBaradei sier selv, sa Fleming.

ElBaradeis kone: - Har jobbet hardt for prisen

Mohamed ElBaradeis kone, Aida ElBaradei, er stolt over at mannen hennes har vunnet Nobels fredspris.

- Jeg er overveldet, svært glad og stolt av ham, sier hun til CNN på telefon fra Wien.

- Han har jobbet hardt, og nå gikk drømmen i oppfyllelse Det er fint at hans viktige arbeid får mer oppmerksomhet. Atomvåpen er en stor trussel mot menneskeheten. Men jeg hadde ikke trodd han skulle få prisen, sier hun.

- Jan Petersen: - Svært gledelig


Utenriksminister Jan Petersen (H) er svært glad for å kunne gratulere Mohamed ElBaradei og IAEA med Nobels fredspris 2005.

- Tildelingen av årets fredspris til ElBaradei og IAEA er svært gledelig. Nobel-komiteen setter med dette søkelyset på en av de viktigste sikkerhetsutfordringene verden står overfor, sier utenriksminister Jan Petersen.

Tildelingen er ifølge utenriksministeren en klar anerkjennelse av det betydelige arbeidet ElBaradei har gjort gjennom mange år som leder av Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

Utenriksministeren understreker at ElBaradei er en fremragende leder av IAEA:

- Han har stor integritet og har alltid søkt å oppnå resultater gjennom forhandlinger. Dette så vi klart under oppløpet til Irak-krigen da han helt til det siste insisterte på at våpeninspektørene måtte fortsette sitt arbeid, sier Petersen.

Han påpeker at IAEA står overfor store utfordringer.


Favoritt i flere år


IAEA og ElBaradei har i flere år vært favoritt til å få fredsprisen. FN-organisasjonen, som ble grunnlagt 29. juli 1957, arbeider for fredelig utnyttelse av atomenergi. IAEA har hovedkontor i Wien, og ElBaradei satt i et møte da han ble informert om at han er tildelt fredsprisen.

IAEA og egypteren ElBaradei ble kjent for folk flest under oppkjøringen til Irak-krigen.

ElBaradei ble svært upopulær i Bush-administrasjonen da han sto fast på at det nyttet med atominspeksjoner i Saddam Husseins Irak, samtidig som president George W. Bush forberedte krigen med den begrunnelse at Saddam hadde masseødeleggelsesvåpen.

Det viste seg senere at Irak ikke hadde masseødeleggelsesvåpen, og bunnen falt ut av Bush argumentasjon for krigen. Men da var krigen allerede et faktum og USA satt fast i den irakiske hengemyra.

Selv om det var lederen for FNs våpeninspektører, Hans Blix, som ble den fremste skyteskiven for USA, sto de to sammen om behovet for å fortsette inspeksjonene i Irak i stedet for å gå til krig.

(Kilde: NTB)

I en pressemelding fra Nobelsinstituttet heter det:


NOBELS FREDSPRIS FOR 2005

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2005 skal delast, i to like store delar, mellom International Atomic Energy Agency (IAEA) og generaldirektøren der, Mohamed ElBaradei, for arbeidet deira for å hindra at kjernefysisk energi blir nytta til militære føremål og for at kjernefysisk energi til sivile føremål vert nytta på sikrast mogelege måte.

I ei tid då trugsmålet frå kjernevåpen aukar på ny, ynskjer Den Norske Nobelkomite å streka under at dette trugsmålet må handterast gjennom eit internasjonalt samarbeid så breitt som råd. I dag kjem dette klårast til uttrykk gjennom arbeidet til IAEA og generaldirektøren. I det kjernefysiske ikkje-spreiingsregimet er det IAEA som held kontroll med at atomenergien ikkje blir misbrukt til våpenføremål, og generaldirektøren har stått fram som ein uredd talsmann for nye tiltak til å styrkja dette regimet. I ei tid då nedrustningsarbeidet står i stampe, der det er fare for spreiing av atomvåpen både til statar og terroristgrupper, og der kjernekrafta på ny ser ut til å spela ei aukande rolle, er IAEAs innsats uvurderleg viktig.

I sitt testamente skriv Alfred Nobel at fredsprisen, blant andre kriteria, skal tildelast den som har gjort mest for "avskaffing eller reduksjon av ståande armear". I samsvar med dette kriteriet har Den Norske Nobelkomite i dei seinare tiåra konsentrert seg om kampen for å redusera kjernevåpna sin plass i internasjonal politikk med sikte på å avskaffa desse våpna. At lite er nådd i verda på dette punktet, gjer arbeidet mot kjernefysiske våpen enda viktigare no.

Oslo, 7. oktober 2005.

FAKTA om IAEA

* Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) ble opprettet i 1957, under navnet Atomer for fred.

* IAEA arbeider under FNs overoppsyn og rapporterer til Hovedforsamlingen og Sikkerhetsrådet, men har ikke formell status som særorganisasjon innen FN.

* Byrået har i dag 138 medlemsland og et styre på 35 medlemmer. Norge fikk styreplass i september 2005.

* IAEA har sitt hovedkvarter i Wien, der det arbeider 2.200 personer fra over 90 land.

* Byrået har også kontorer i Geneve, New York, Toronto og Tokyo, samt forskningssentre i Wien, Seibersdrof, Monaco og Trieste.

* IAEA har siden 1997 vært ledet av den 63 år gamle egyptiske FN-diplomaten og juristen Mohamed ElBaradei.ARTIKKELEN OPPDATERES


Les mer:

NRK: Nobels Fredspris 2005


Nettavisen: Alt om fredsprisen


Forskning.no: Nobelprisen


Nobels fredspris: Offisielle hjemmesider


IAEA: Offisielle hjemmesider


Tidligere artikler i Neste klikk:

Fredsprisvinner røpet seg selv for tidlig


Eksiliraner: Riktig valg!


Fredelig gambling


Jimmy fikk prisen


obels pris!

Dette er Nobel-komiteen:


Ole Danbolt Mjøs (formann)
Berge Furre
Sissel Rønbeck
Inger-Marie Ytterhorn
Kaci Kullmann Five
Sekretær: Geir Lundestad (direktør ved Nobelinstituttet)

Disse har rett til å nominere kandidater til fredsprisen:


Medlemmer av nasjonalforsamlinger og regjeringer
Dommere ved internasjonale domstoler
Universitetsprofessorer i samfunnsvitenskap, historie, filosofi, jus og teologi
Ledere av fredsforskningsinstitutter og institutter for internasjonal politikk
Tidligere prisvinnere
Styremedlemmer i organisasjoner som har vunnet fredsprisen
Nåværende og tidligere medlemmer av Nobelkomiteen
Tidligere rådgivere for Nobelinstituttet


nobelprisene, fellesbet. på fem prisbelønninger innstiftet ved testament av Alfred Nobel 1895. Utdeles «til dem som i det forløpne år har gjort menneskeheten den største nytte» på ulike områder (fysikk, kjemi, medisin el. fysiologi, litt. og fredssaken). Prisene tas fra avkastningen av Nobelfondet som forvaltes av et styre på fem medl., Nobelstiftelsen. Valg av prisvinnere foretas av forskj. institusjoner: Kungliga Vetenskapsakademien (fysikk og kjemi), Karolinska institutet (medisin), Svenska akademien (litteratur), Den Norske Nobelkomité (fredsprisen). Utdelingen av nobelprisene, første gang i 1901, skjer alltid på årsdagen for Nobels død, 10. des. i Stockholm, for fredsprisens vedk. i Oslo. Sveriges Riksbank opprettet i 1968 ved sitt 300-årsjub. en pris «i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne». Prisen er på samme størrelse som de eg. nobelpriser og utdeles samtidig med dem av Kungliga Vetenskapsakademien. Professor Ragnar Frisch, Oslo og en ned. forsker delte den første prisen (1969) mellom seg.

(Kilde: Caplex.no)

Personvernpolicy