Internasjonalt regelverk mot korrupsjon

Korrupsjon kan defineres som misbruk av stilling for privat vinning. Den reneste formen for korrupsjon er å gi eller motta bestikkelser. Problemet er imidlertid mer sammensatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også:

- Korrpusjon: Hvor går grensen?

Den korrupte beslutningstakeren trenger for eksempel ikke å kreve umiddelbar økonomisk belønning for å gjøre noen en "tjeneste".

Vedkommende kan også bevisst bygge opp avhengighet og takknemlighetsgjeld hos sine klienter, som så kan hentes inn senere i form av mer eller mindre lovlige gjenytelser.

Inntil nylig var det meste av oppmerksomheten knyttet til korrupsjon rettet mot misbruk av offentlige stillinger. Med økende grad av privatisering er oppmerksomheten imidlertid i stigende grad også rettet mot privat sektor og organisasjoner i det sivile samfunn.

FNs konvensjon mot korrupsjon

Konvensjonen ble vedtatt av Generalforsamlingen 31. oktober 2003. Den trer i kraft når tretti land har ratifisert konvensjonen. Konvensjonen er den første globale konvensjon rettet spesielt mot korrupsjon og den omfatter områder som tidligere ikke har vært regulert internasjonalt. Dette gjelder for eksempel bestemmelsen om tilbakeføring av midler som stammer fra korrupsjon.

Videre går konvensjonen på visse punkter lengre enn det som gjøres i andre internasjonale instrumenter mot korrupsjon. Konvensjonen vil derfor, når tilstrekkelig antall land har ratifisert den, bli et meget verdifullt instrument i kampen mot korrupsjon.

OECDs konvensjon mot bestikkelse av utenlandske offentlige tjenestemenn Konvensjonen trådte i kraft i 1999. Med endringene som ble gjort i straffeloven i 2003 er norsk lovgivning i dag i tråd med konvensjonen.

Dette innebærer bl.a. et forbud for norske bedrifter mot å betale slike bestikkelser.

Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon

Konvensjonen omfatter aktiv og passiv korrupsjon, korrupsjon i nasjonal sammenheng, korrupsjon i privat sektor og korrupsjon av utenlandske personer og selskaper.

Den trådte i kraft sommeren 2002 og ble ratifisert av Norge i januar 2004. En tilleggsprotokoll til konvensjonen ble vedtatt av Europarådet 15. mai 2003.

Europarådets sivilrettslige konvensjon mot korrupsjon


Konvensjonen gjelder rett til erstatning med videre for personer som er skadelidende på grunn av korrupsjon. Den trådte i kraft 1. november 2003.

Transparency International

Transparency International Norge (TI Norge) er norsk avdeling av Transparency International; en Berlin-basert, non-profit og upartisk global organisasjon stiftet i 1993 for å motarbeide korrupsjon nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom nasjonale avdelinger i 90 land oppmuntrer TI myndighetene til å iverksette effektiv lovgivning og politikk mot korrupsjon, fremme reformer sammen med internasjonale organisasjoner, øke befolkningens bevissthet om og støtte til arbeidet mot korrupsjon, og styrke åpenheten i internasjonale forretningstransaksjoner.
(Kilde: www.odin.no)