Rekorderstatning i graviditetssak

Ei kvinne er tilkjent 300.000 kroner i erstatning frå arbeidsgjevaren sin, etter at ho vart forbigått ved tilsetjing.