Norske studenter svømmer i penger

Myten om den fattige, hermetikkspisende studenten på en tre kvadratmeter hybel er nettopp det - en myte.