Kraftig borgerlig fremgang

De borgerlige går kraftig fram mot slutten av valgkampen.