Lovar 800 millionar til psykiatri og rusomsorg

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen (H) lovar 800 millionar kroner ekstra til psykiatri og rusomsorg i 2006.